Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Her er Danmarks største virksomheders 2020-mål for bæredygtighed

2020 er lige om hjørnet, men hvilke virksomheder, når i mål, og hvilke hænger i bremsen?

Knap halvdelen af C25-virksomhederne har sat sig 2020-mål. Vi undersøger, om de vil ud med, om de når dem. Foto: akinbostanci/iStock

Hvor langt fra- eller hvor tæt på er 2020-målene for bæredygtighed for nogle af Danmarks største virksomheder? Og har de overhovedet nogle?

Professorer såvel som CSR-eksperter som Dennis Thagaard, adm. direktør for Sustainor, og Birgitte Kofod Olsen, partner i Carve Consulting, peger på, at det fremmer bæredygtighedsstrategien, at virksomheder også sætter sig kortsigtede mål og delmål.  

Sustain Report har været igennem CSR-rapporterne for alle C25-selskaberne, der er Danmarks største børsnoterede virksomheder, for at få et overblik over tendenser og konkrete mål for 2020. I det omfang det har været muligt, bringer vi også virksomhedernes egen status over, om de når målene. 

Artikler som denne er normalt bag en betalingsmur, da Sustain Report er et uafhængigt abonnementsfinansieret medie – du kan skrive dig op til et gratis nyhedsbrev her 

Kun cirka halvdelen af C25-virksomhederne arbejder med 2020-mål
Når det kommer til overordnede tendenser, står det klart, at omtrent halvdelen af virksomhederne (12) har sat sig et eller flere 2020-mål i form af selvstændige targets eller delmål i forhold til en længere tidshorisont. 

Ingen af selskaberne, udover ISS, forholder sig eksplicit til, at de største børsnoterede selskaber fra regnskabsåret 2020 skal rapportere bredere om mangfoldighed end køn, for eksempel i forhold til alder, uddannelsesmæssig baggrund, geografisk herkomst og lignende. 

I forhold til de virksomheder, der har sat sig 2020-mål, er der især fokus på repræsentationen af kvinder i bestyrelser, direktionen og blandt medarbejderne. En anden stærk tendens er mål for reduceringen af CO2-udledning i 2020.

LÆS OGSÅ: 4 sustainability-rapporter under luppen

Flere af virksomhederne, der ikke figurerer i denne oversigt, såsom Carlsberg og Chr. Hansen, arbejder typisk med mål for 2022 og 2025 samt langsigtede mål, der strækker sig til 2030 og 2050. Det samme gælder for flere af de virksomheder, der, som Mærsk og Novo Nordisk, også arbejder med helt kortsigtede mål. 

I flere af kommentarerne fra virksomheder uden kortsigtede mål, lyder det desuden, at de fra næste år arbejder på at inddrage flere kortsigtede mål i deres rapporteringer. 

Sustain Report har ikke lavet en kvalitativ vurdering af, hvor ambitiøse 2020-målene er i forhold til den enkelte virksomheds udfordringer og dermed heller ikke, hvor svære eller mindre svære de er at leve op til.

Selvom en virksomhed ikke har sat sig konkrete bæredygtigheds-KPI’er kan den stadig rangere højt i internationale målinger, hvilket er tilfældet for Pandora. Smykkevirksomheden satser dog på at etablere  bæredygtighedsmål i løbet af næste år.

STATUS OVER C25-SELSKABER MED 2020-MÅL
Alle 2020-mål for de udvalgte virksomheder står listet alfabetisk efterfulgt af en skriftlig kommentar fra virksomheden. Alle virksomheder har fået mulighed for at tilføje en kommentar, men ikke alle er vendt tilbage inden for tidsfristen. Virksomhederne er udvalgt efter, at de har sat sig 2020-mål. 

Vi gør fremskridt på næsten alle niveauer inden for køn og nationalitet, men det går langsommere, end vi ønsker os

A.P. Møller Mærsk 

 1. Ved 2020 skal der være 60% relative reduceringer på CO2 udledning. Dette mål er fremrykket til 2030.
 2. Ved 2020 skal B Team Responsible Tax Principles være implementeret:
 3. Ved 2020 skal der være følgende repræsentation af kvinder: Executives: 20%, Senior leaders: 18%, Leaders: 25%, Senior managers: 35%
 4. Ved 2020 skal der være følgende repræsentation af personer fra ikke høj-indkomst OECD lande: Executives: 30%, Senior leaders: 21%, Leaders: 38%, Senior managers: 52%

Lene Bjørn Serpa, Head of Organisational Engagement and Reporting hos Mærsk:

– I forhold til det første mål, har vi ikke længere et 2020-mål på CO2. Dette var et mål, vi lukkede ned i 2018, og vi opsatte i stedet et mål om 60% relativ C02-reduktion i 2030 (med en 2008 baseline). Baggrunden for ændringen var, som beskrevet i vores 2018 rapport, at vi ønskede at aligne target året samt baseline med IMOs (FN’s Internationale Søfartsorganisation, red.) C02-strategi og målsætning.

– Hvad angår det andet mål, skrider implementeringen planmæssigt frem, og vi forventer at rapportere fuldt ud efter B Team principperne i 2020. Sidst er det endnu for tidligt at sige, om vi når vores diversitetsmål, der blev sat i 2018 som ‘stretched targets’ frem mod 2020. Vi gør fremskridt på næsten alle niveauer inden for køn og nationalitet, men det går langsommere, end vi ønsker os.

Ambu

 1. Ved 2020 vil Ambu have 100% ftalat frie produkter 

Ambus rapportering om samfundsansvar er integreret i årsrapporten. Selskabet er ikke vendt tilbage med en kommentar inden for tidsfristen.

Overordnet set er vi on track

Coloplast 

 1. Ved 2020 skal 100% af elektricitetsforbrug komme fra vedvarende kilder 
 2. Ved 2020 skal arbejdsulykkes frekvens være (LTI) på 3.0 
 3. Ved 2020 skal 35% der genanvendes af produktionsaffald 

Christoffer Quist Weesgaard, Corporate Reponsibility Manager hos Coloplast:

– Overordnet set er vi on track, men vi udkommer med ny CSR-rapport d. 5. november med flere detaljer. Derudover har vi også målsætninger på at øge andelen af kvinder i topledelsen samt reducere brugen af ftalater. Alle mål er indenfor nuværende strategi periode, der løber til 2020. Vi introducerer en ny global strategi, der inkluderer vores ambitioner på CSR-området, i løbet af 2020.

Vi er kommet rigtig langt med flere af vores målsætninger

Danske Bank

 1. Ved 2020 skal andelen af repræsentationen af kvinder være på: Bestyrelsen 38%, Direktionen 25%, Ledelsespositioner: 38-40% 
 2. Ved 2020 skal Danica Pension have investeret mere end 100 mio. kr. i energieffektivitet i 15 danske shoppingcentre. Målet er at reducere energiforbruget med 40%

Jeanette Fangel Løgstrup, chef for societal impact og sustainability hos Danske Bank:

– Vi lancerede sidste år vores 2025-strategi for samfundsansvar og bæredygtighed, hvor vi bl.a. har mål om at bidrage til den grønne omstilling, hjælpe 1.000 impact start ups samt nå 5 mio. mennesker i Norden omkring finansiel forståelse og sikkerhed. Vi har også netop underskrevet FN’s principper for ansvarlig bankdrift, der flugter godt med vores strategi, og er derfor i gang med at sætte nye mål på en række områder, så vi kan vise de samfundsmæssige aftryk, vi som bank sætter.

– For eksempel har Danica netop lanceret en målsætning om at øge kundernes investeringer i den grønne omstilling til 100 mia. kr. frem mod 2030. Endvidere er vi kommet rigtig langt med flere af vores målsætninger for eksempel at reducere vores energiforbrug med 25 procent pr. medarbejder siden 2009, vi har været CO2-neutrale i snart 10 år, og vi har øget andelen af kvindelige ledere generelt i koncernen til 37 procent.

Vi forventer at nå vores mål

Demant

 1. Ved udgangen af  af 2020 skal der være mindst 2 kvinder i  bestyrelsen
 2. Ved 2020 skal halvdelen af emballagen for høreapparatsforretningen med FSCmærket

Siri Teilmann-IbsenCSR & Communication Consultant hos Demant:

– Bestyrelsen har i sin plan for øget kønsdiversitet vurderet, at 2 kvinder ved udgangen af 2020 (som det seneste) er et passende mål på nuværende tidspunkt. Vi forventer at nå vores mål, men kan ikke kommentere yderligere på dette. I forhold til udskiftning af emballage arbejder vi lige nu især med de bokse, som brugerne modtager vores høreapparater i.

– Vi har derudover gang i flere andre grønne projekter på tværs af forretningen, blandt andet om reduktion og genbrug af materialer, der skal nedsætte vores aftryk. Da vi stadig arbejder på vores baseline og datagrundlag, har vi ikke et konkret tal-mål på nuværende tidspunkt.

GN Store Nord

 1. Ved 2020 skal der være tre kvinder for hver seks medlemmer i bestyrelsen. 

Dette mål nåede GN Store Nord i 2018 ifølge årsrapporten for 2018. 

Novo Nordisk

 1. Ved 2020 skal al produktion kun ske via vedvarende energi    

Novo Nordisk havde ikke mulighed for at give et svar indenfor deadline. Af 2018-rapporten fremgår det dog, at Novo Nordisk havde nået 77 procent af målsætningen og forventer at nå 2020-målsætningen for vedvarende energi.

Vi er godt på vej til at levere på vores 2020-mål

Novozymes 

 1. Ved 2020 skal Novozymes havde uddannet 1 mio. mennesker om biologis potentiale
 2. Ved 2020 skal Novozymes have sparet 100 million tons af CO2 
 3.  Ved 2020 skal Novozymes indgå i 5 high-impact samarbejder med offentlige eller private organisation, som deler samme dagsorden som Novozymes kommercielle aktiviteter
 4. Ved 2020 skal Novozymes løsninger have nået 6 mia. mennesker med deres løsninger 
 5. Ved 2020 skal Novozymes have leveret 10 transformative innovationer 
 6. Ved 2020 skal Novozymes styrke udviklingen for medarbejdere 

Claus Stig Pedersen, Chef for Bæredygtighed

– Vi har sat ambitiøse mål for bæredygtighed og er godt på vej til at levere på vores 2020-mål. I 2018 betød gav vores biologiske løsninger for eksempel, når de bliver brugt af vores kunder, en global C02-reduktion på 88 millioner tons. Det svarer til at fjerne 37 millioner biler fra vejene.’

Status med udgangen af 2018 er, at vi er på 26%

Rockwool

 1. Ved 2020 skal der være en kvindelig lederrepræsentation på 25-35% i leder og mellemlederpositioner. 

Anthony Abbotts, Director of Group Sustainability hos Rockwool:

– I 2016 lancerede vi seks Sustainability Goals for 2030, med delmål for 2022. Med hensyn til målet for kvindelig lederrepræsentation på 25-35% i executive og middle management positions i 2020, så var status med udgangen af 2018, at vi er på 26%.

CO2-målet skal revideres igen i 2020

Tryg

 1. Ved 2020 skal der være en repræsentation af kvinder i ledelsen på 41%
 2. Ved 2020 skal kulstofemissioner være reduceret med 2% i forhold til 2018

Camilla Frimodt Nielsen, Corporate Responsibility og Forebyggelseschef hos Tryg:

– Vores indsatser for både kvinder i ledelse og klima og miljø er understøttet af klare handlingsplaner, som sikrer, at vi arbejder systematisk med vores målsætninger. I forhold til CO2-reduktion er Tryg på en forandringsrejse. Da vi ikke er en produktionsvirksomhed, er det nogle andre ting i vores forretningspraksis, vi må arbejde med, men det er selvfølgelig et ansvar, vi tager på os.

– Vi arbejder for eksempel med at nå vores mål ved at mindske flyrejser og transport gennem Skypemøder, igennem vores rejsepolitik og en gennemgribende kulturforandring, hvor vi informerer vores medarbejdere om betydningen af dette. Når det er sagt, så skal målet revideres igen i 2020, hvor vi er lidt længere på vores forandringsrejse, og vi fastsætter nye mål for 2023.

Vestas 

 1.  Ved 2020 skal   CO2-aftrykket være reduceret med 10% i forhold til 2017 
 2. Ved 2020 skal produktspild være reduceret med 7%     

Vestas er ikke vendt tilbage inden for tidsfristen. 

I Ørsted forventer vi at nå vores 2020-mål

Ørsted

 1. Ved 2020 skal vi anvende 100% certificeret bæredygtig biomasse 
 2.  Ved 2020 skal der være installeret 1 mio. smart meters 
 3. Ved 2020 skal medarbejder tilfredshed og motivation være på 77 
 4. Ved 2020 skal medarbejder udvikling være på 80

Devapriyo Das, Senior Communication Advisor hos Ørsted:

– I Ørsted forventer vi at nå vores 2020-mål. Samtidig har vi fokus på at nå selskabets vigtigste bæredygtighedsmål, som handler om at reducere vores CO2-udledninger i overensstemmelse med anbefalingerne fra videnskaben. Fra 2023 har Ørsted helt udfaset brugen af kul, og i 2025 vil vi have reduceret CO2-intensiteten i vores energiproduktion med 98% sammenlignet med 2006, hvilket vil gøre vores energiproduktion stort set CO2-fri.

– Vi har også forpligtet os til at reducere den indirekte CO2-udledning for vores forretning, som primært knytter sig til salg af naturgas og fossilbaseret el i vores kundeforretning samt de varer og tjenesteydelser, vi bruger til opførelse af vindmølleparker. Vi vil reducere vores indirekte CO2-udledning med 50 % i 2032 sammenlignet med 2018. 

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.