Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Danica Pension er tæt på at nå grønt 2023-mål

Der mangler “kun” 3 mia. kr. for at nå målet om 30 mia. kr. i grønne investeringer i 2023.

Dorte Eckhoff
Dorte Eckhoff er chef for samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension.

– Ser man tilbage på ultimo 2019, havde vi investeret 10 mia. kr. i grøn omstilling. Ved udgangen af 2020 var vi oppe på 27 mia. kr., siger Dorte Eckhoff, chef for samfundsansvar og bæredygtighed i Danica Pension. 

Det svarer til en vækst på 170 procent. 

Som led i sin 2025-strategi vil Danica Pension senest i 2023 placere mindst 30 mia. kr. af sine investeringer i aktiver, der understøtter den grønne omstilling.

I 2025 skal det tal vokse til 50 mia. kr. for at runde 100 mia. kr. i 2030.

WWF: Ikke ambitiøst nok
I den årlige gennemgang af pensionsselskabernes klimaløfter, som Verdensnaturfonden (WWF) laver, hører Danica Pension til i gruppen af selskaber, som WWF vurderer ikke er ambitiøse nok i forhold til deres grønne investeringer. Selskabet lander dog på samlet en tredjeplads efter listens mest ambitiøse selskaber inden for grøn omstilling; PKA og PensionDanmark.

Hvis I allerede har nået en andel af grønne investeringer på 27 mia. kr. i 2020 og målet er 100 mia. kr. i 2030, har WWF så ikke ret i, at I ikke er ambitiøse nok i jeres målsætning?

– Vi er selvfølgelig opmærksomme på, om der bliver behov for at justere på målene. De grønne investeringsmuligheder vokser meget i de her år, så det er svært at sige, hvor vi er på det område i 2030, siger Dorte Eckhoff.

Målet om 100 mia. kr. svarer dog “kun” til, at 15 procent af kundernes forventede pensionsopsparinger i 2030 vil være investeret i den grønne omstilling.

Er det godt nok, at bæredygtige investeringer kun vil udgøre 15 pct. af jeres samlede investeringer i 2030?

– Da vi satte målet, mente vi, at det var realistisk ud fra de reelle investeringsmuligheder. Pensionsbranchen meldte i 2019 ind, at den samlet ville investere 350 mia. kr. frem mod 2030, hvoraf de 100 mia. kr. kommer fra Danica Pension. Det mener vi er et ambitiøst bidrag, som forhåbentlig kan forøges over tid, siger Dorte Eckhoff.

OM DANICA PENSION
Med sine 800 ansatte, og cirka en million kunder i Danmark og Norge, som har en samlet formue på 450 mia. kr., er Danica Pension Danmarks næststørste pensionsselskab med en markedsandel på cirka 15 pct. Danica Pension er et ejet af Danske Bank.

Kunder har placeret 800 mia. kr. i bæredygtige investeringer
Som mange andre pensionsselskaber har Danica Pension lanceret et bæredygtigt produkt til de kunder, som fx slet ikke ønsker at putte deres pensionskroner i fossile brændsler. Det kaldes Danica Balance Bæredygtighed Valg. 

– Det giver kunderne mulighed for at investere fem, ti eller hundrede procent i investeringer, som har en bred tilgang bæredygtighed ud fra FN’s verdensmål. Det vil sige, at vi ikke kun vurderer virksomhederne ud fra vores almindelige ESG-normer eller klima, men er endnu mere skarpe på sociale forhold, hvordan fødevareproduktionen og andre dele af forsyningskæden foregår osv., siger Dorte Eckhoff.

Hvor mange har valgt jeres bæredygtige alternativ?

– Det blev lanceret 2. oktober og efter cirka fire måneder har kunderne investeret 807 mio. kr. i det, og det tal bliver ved med at stige. Det er vi overordnet godt tilfreds med efter så kort tid.  

Til sammenligning oplyste PFA, landets største pensionsselskab, at kunderne ligeledes efter fire måneder, havde investeret en mia. kr. i PFA Klima Plus

Vores teoretiske modeller viser, at investeringer i vores bæredygtige pensionsløsning kan give et lavere afkast

Der er meget diskussion om, hvorvidt der er flere eller færre penge i at investere bæredygtigt. Hvordan ser I på det?

– På den lange bane tror vi på, at bæredygtige investeringer vil give gode afkast. Her og nu viser vores teoretiske modeller, at investeringer i vores bæredygtige pensionsløsning kan give et lavere afkast end andre investeringer. Det skyldes, at investeringsuniverset er mere snævert, da der er flere kriterier for investeringerne i Danica Balance Bæredygtighed Valg. Det giver mere følsomhed i afkastet. Afkastet kan dog i praksis være både højere, det samme eller lavere end vores normale Danica Balance, så det vil tiden vise, siger Dorte Eckhoff.

Sorte selskaber må lege med, hvis de vil være grønne
Diskussionen om hvad der i det hele taget udgør en grøn investering, skaber nye EU-regler forhåbentlig snart mere klarhed over.

Men Danica Pension vil fortsat vil være investeret i olie-, gas- og transportsektoren, for de er “afgørende nøglesektorer”, når man vil opnå en reel grøn omstilling, fortæller Dorte Eckhoff. 

Kun selskaber med en klar strategi for at blive mere grønne får dog plads i porteføljen. 

Hvordan kan I være sikre på, at de selskaber I investerer i reelt ønsker at blive mere grønne?

– Vi laver en kortlægning af om fx olie- og gasselskaberne vil understøtte Paris-aftalen, og om de viser det med ambitiøse mål. Vi kigger fx ind i Equinor, der i dag er et norsk olieselskab. De har ambitioner om at blive et grønt energiselskab, og de har opbakning til det i form af investeringer. Men det vil tage noget tid, før de når det. De selskaber, som ikke i tilstrækkelig grad sætter ambitiøse mål, presser vi via aktivt ejerskab i samarbejde med andre investorer. Ser vi over tid, at de ikke har viljen, er de ikke en attraktiv investering for os.

Nogle investorer og iagttagere ser helst, at man helt fravælger investeringer i fossile brændsler – har de ikke en pointe?

– Vores tilgang er, at det handler om at skabe realøkonomiske forandringer ved at selskaberne transformerer sig. Hvis du trækker dig som investor, mister du dit mandat til at påvirke en virksomhed. Derfor presser vi på for, at de sætter klimamål, men vi er ikke bange for at sige farvel til en investering, hvis det ikke sker, siger Dorte Eckhoff og peger på et konkret eksempel på en virksomhed, der har transformeret sig fra olie og gas til grøn energi.

– Ørsted har reduceret sit kulforbrug med 73 pct., men kul er først helt udfaset i 2023, så det er en proces, der tager 15 år fra de begyndte på den. Det taler for, at det betaler sig at være en tålmodig investor.

Bæredygtig strategi involverer hele organisationen
Dorte Eckhoff, der for halvandet år siden blev ny chef for samfundsansvar og bæredygtighed, ser organisationens engagement som afgørende for at lykkes med Danica Pensions mål for bæredygtighed. 

– Noget af det vigtigste i forhold til den bæredygtige dagsorden er, at få medarbejderne engageret i den, så den bliver en del af vores interne kultur. Det kræver, at alle medarbejdere får bygget de kompetencer ind i deres arbejde, så fx kunderådgiverne kan fortælle om, hvilke bæredygtige produkter vi har på hylderne, siger Dorte Eckhoff.

Og det går den rigtige vej, fortæller hun.

– I oktober 2019, da jeg startede i jobbet, svarede 56 procent af vores medarbejdere i en undersøgelse, at vi har fokus på bæredygtighed og samfundsansvar. I december 2020 var det tal steget til 97 procent.

Hvad er årsagen til det?

– Det skyldes, at der er kommet meget større fokus på de områder i vores strategi for samfundsansvar og bæredygtighed frem mod 2025, som vi offentliggjorde sidste år. Der er også mange flere konkrete eksempler på, hvad vi gør anderledes for eksempel på klimaområdet, og så har vores CEO i Danica Pension også taget ejerskab over den dagsorden.

Danske Bank har netop publiceret sin sustainability-rapport for 2020, som inkluderer Danica Pension. Læs den her

FAKTA OM INVESTERINGER
Danica Pension investerer ikke i selskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen stammer fra udvinding af tjæresand. Det samme gælder for selskaber, hvor mere end 30 pct. af omsætningen kommer fra termisk kul.

Også selskaber involveret i “kontroversielle våben” som landminer, klyngebomber, biologiske våben, kemiske våben, og atomvåben er sortlistet ligesom selskaber, hvor mere end 5 pct. af omsætning stammer fra tobaksprodukter.

I Danica Pensions seneste opgørelse over 90 sortlistede selskaber indgår også selskaber, som er faldet for “normbaserede kriterier”. De tæller blandt andet virksomheder med skadelige miljøaktiviteter, brud på indfødtes rettigheder, negativ påvirkning af biodiversitet, tvangsarbejde og vandforurening.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.