Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Sustain Awards

Indstillet til Årets Sustainability Håb: Charlotte Gjedde, State of Green

Mød Charlotte Gjedde, State of Green, der er indstillet til Årets Sustainability Håb 2020.

State of Green har indstillet Charlotte Gjedde til Årets Sustainability Håb, som uddeles ved Sustain Award 2020. Foto: Ke Yu.
SUSTAIN AWARDS
Sustain Awards 2020 afholdes for første gang d. 8. oktober, hvor vi hylder det danske sustainability-miljø med en prisuddeling og konference.

– Jeg håber, min indgroede ’anarkist’-ånd kan bidrage til at skubbe andres opfattelse af, hvad der er muligt, og det tror jeg er vigtigt, hvis vi skal nå langt med grøn omstilling på kort tid.

Det siger Charlotte Gjedde, 27 år, Head of Partnerships, State of Green, der er ansvarlig for deres strategiske, kommercielle og internationale partnerskaber. Her hjælper hun med at kommunikere om grøn omstilling og løsninger.

Charlotte Gjedde er sustanable by heart og repræsenterer det grønne Danmark på verdensscenen. Derfor er hun indstillet til Årets Sustainability Håb af Ulrik Søndergaard, Head of Communications, på vegne af State of Green. Læs hele teksten til indstillingen sidst i artiklen.

Vi har klimamål nu – men hvordan når vi dem?

Hvad arbejder du primært med i dag inden for sustainability?

– Jeg arbejder i et offentligt-privat partnerskab, State of Green, hvor jeg er ansvarlig for vores partnerskaber; både strategiske, kommercielle og internationale.  Vores formål er at promovere danske grønne løsninger til internationale beslutningstagere.

– Mit arbejde kredser sig om, hvordan vi som organisation kan understøtte både danske og internationale partnere i at kommunikere om grøn omstilling og løsninger heri, samt hvordan vi igennem disse partnerskaber kan skabe nye platforme for at komme ud med vores budskaber.

– Danmark repræsenterer kun 0,1 procent af globale drivhusgas udledninger, så hvis vi vil sætte et positivt aftryk og skabe impact, så skal vi have de danske gode og grønne løsninger ud og spille en rolle internationalt. Vi har klimamål nu – men hvordan når vi dem? Det er det, vi prøver at tale om på tværs af grænser.

Vi skal starte i dag, ikke i morgen

Hvad er din drivkraft, når det gælder sustainability som karrierevej?

– Første gang jeg for alvor fik fingrene ned i den grønne bolledej, var da jeg var praktikant på den danske ambassade i Sydafrika i 2015. Her har vi fra dansk side i mange år arbejdet tæt med Sydafrika omkring løsninger inden for vind, bioenergi og ikke mindst vand. Her fik jeg virkelig mine øjne op for, hvor vigtigt det er, at man deler viden, erfaringer, best-practices og ’worst’-practices omkring håndteringen af vand. På ambassaden fandt jeg også denne drivkraft, som siden har formet mine valg.

– Det gik også op for mig, at selv om vi står over for en kæmpe global udfordring i forhold til vores klima, så har vi også allerede rigtig mange af de løsninger, der skal til at skabe en omstilling og forandring. De skal ”bare” implementeres – og vi skal starte i dag, ikke i morgen.

Jeg har aldrig været bange for at sætte høje ambitioner på vegne af mig selv og folk omkring mig

Hvilken konkret forskel vil du gerne gøre med dit arbejde inden for sustainability?

– Jeg håber, at mit arbejde med at dele grønne løsninger og fortælle om grøn omstilling kan hjælpe med at skabe de nødvendige relationer mellem internationale og danske aktører, der skal i gang, eller er i gang, med denne grønne rejse.

– Vi kan lære meget af hinanden, og partnerskaber er kernen i, at vi kommer i gang med den grønne rejse på den bedste og mest effektive måde. Vi er selv et offenligt-privat partnerskab, og netop samarbejdet mellem offentlige og private aktører er kernen i den danske grønne omstilling og en præmis for at nå vores grønne ambitioner i Danmark og globalt.

– Jeg håber, at vi igennem fortællingen om grøn omstilling og grøn økonomisk vækst kan skabe relationer, inspirere, dele viden og derfra på sigt finde og skabe de løsninger, der skal til for at få løst klimakrisen.

– Jeg plejer at sige, at State of Green er en lille organisation med store ambitioner – det samme gælder nok også mig som person. Jeg er godt nok kun 27 år og en lille-bitte brik i denne dagsorden, men jeg har aldrig været bange for at sætte høje ambitioner på vegne af mig selv og folk omkring mig. Jeg håber, min indgroede ’anarkist’-ånd kan bidrage til at skubbe andres opfattelse af, hvad der er muligt, og det tror jeg er vigtigt, hvis vi skal nå langt med grøn omstilling på kort tid.

Hvis I har spørgsmål eller er mere interesseret i Charlotte Gjeddes arbejde, så er hun på LinkedIn.

Charlotte er ”sustainable by heart”

Indstilling af Charlotte Gjedde

Charlotte er et energibundt, der allerede i en ung alder har fået ansvaret for adskillige strategiske opgaver hos State of Green, herunder sponsorater, partnerskaber og events.

Hun taler ubesværet med udenlandske og danske virksomhedsledere, embedsmænd og politikere – f.eks. som State of Greens faste ankerperson på den danske pavillon på FN’s Klimatopmøder (COP).

Gennem de sidste fire år har hun holdt utallige præsentationer for udenlandske delegationer, der kommer til Danmark for at høre om danske styrkepositioner inden for vedvarende energi, vand, klimatilpasning, byer og cirkulær økonomi. På den måde har hun inspireret aktivt til international grønne omstilling og samtidig styrket eksport af grøn dansk teknologi og know-how.

Charlotte er ”sustainable by heart” (med liv og sjæl), men hun blander aldrig sine personlige holdninger sammen med sit arbejde, hvor hun på dygtig, diplomatisk vis repræsenterer det grønne Danmark på verdensscenen.

Samtidig er hun en yderst behagelig, positiv og skarp kollega, der smitter sekretariatet med sit gode humør og sine skarpsindige kommentarer.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.