Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

“Endnu flere virksomheder skal med på den cirkulære økonomi”

Et nyt nationalt plastcenter skal igangsætter værdikæde-samarbejder og vejlede virksomheder i omstilling til cirkulært plastikforbrug.

Sådan lyder et af tiltagene i miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens nye Plastikhandlingsplan.

Den indeholder også tiltag som frivillige sektorsamarbejder indenfor f.eks. landbrug, byggeri, restauration og detailbranchen vedrørende plastik. Men som med flere andre initiativer i planen, er det ikke nærmere specificeret, hvordan det skal foregå.

Kritikken fra flere brancheorganisationer og NGO’ere lyder, at mange af tiltagene i plastikhandlingsplanen allerede er besluttet på grund af kommende EU-lovgivning. Det gælder for eksempel det udvidede producentansvar for emballage.

Dog roser Plastindustrien og Dansk Industri planen for et tiltag som ensartet affaldssortering på tværs af kommunegrænser.

Ministerens plan er i denne uge fulgt op af virksomhedsbesøg hos fire virksomheder, der alle arbejder med at genanvende plastik. Her svarer ministeren på tre hurtige spørgsmål per mail.

Mange virksomheder er allerede langt med at genanvende, reducere eller afskaffe brugen af plast. Er I som lovgivere på bagkant, når det handler om at støtte den udvikling og at skubbe på for at den sker?

Der er mange gode tiltag i gang, og hvis vi skal løse Danmarks plastikudfordring, har vi brug for erhvervsliv, forskere, politikere og forbrugere, så vi kan høste det fulde potentiale og blive frontløbere inden for en cirkulær plastikøkonomi. Der er stadig et stort uindfriet potentiale for at øge genanvendelsen af plastik. Mange af vores plastikprodukter er i dag designet til kun at blive brugt én gang. Det et spild af ressourcer, når det lige så godt kan genanvendes.

Det vores opgave som politikere at forbedre rammevilkårene

I dag brænder vi alt for meget plastik af, vi skal blive meget bedre til at genanvende det. Vi har ikke uendelige ressourcer til vores rådighed, og der er ingen grund til at udvinde nye ressourcer, når vi kan bruge dem, vi allerede har.

Her er det vores opgave som politikere at forbedre rammevilkårene, og regeringens plastikhandlingsplan og vores strategi for cirkulær økonomi tager netop fat på udfordringerne. I Plastikhandlingsplanen er et af initiativerne netop, at vi skal have mere ens indsamlingsordninger i kommunerne. Det vil sikre større mængder indsamlet plastikaffald samt højere kvalitet i de indsamlede materialer, og det vil gøre det meget lettere og mere attraktivt at få plastikaffald genanvendt.

Vi skal blive bedre til at designe, forbruge og genanvende plastikemballagen

Hvad tager du med dig ind i forhandlingslokalet om plastikhandlingsplanen fra din rundtur hos de fire plastvirksomheder?

– En af de store udfordringer med plastik er at øge genanvendelsen fra husholdningerne. Hos Dansk Affaldsminimering er de rigtig gode til at rengøre plastikaffald fra husholdningerne, så det kan bruges igen til nye formål. Det er nødvendigt med den slags løsninger, hvis vi skal undgå at brænde så meget plastikaffald af.

Plastik er et fantastisk materiale til at beskytte vores fødevarer, men vi skal blive bedre til at designe, forbruge og genanvende plastikemballagen. Der bliver stillet store krav til fremtidens fødevareemballage, og derfor er det spændende som miljø- og fødevareminister at besøge virksomheder som Plus Pack, der arbejder seriøst med cirkulære emballageløsninger.

Hvad er dit vigtigste budskab til danske virksomheder i forhold til det plastik de benytter og skaffer sig af med i dag?

Vi har brug for, at endnu flere virksomheder gør som de fire, jeg besøgte forleden, og fokuserer på de muligheder der er i genanvendelse af plastikaffald. Rigtig mange danske virksomheder er allerede gode til at genanvende, griber mulighederne og arbejder seriøst med at omstille til mere cirkulær økonomi. Men vi skal have endnu flere med.

Der er et stort uforløst potentiale i plastik

Den nye rapport fra Innovationsfonden og McKinsey (The New Plastics Economy) anslår, at Danmark taber 1,6 mia. kroner årligt som følge af manglende genanvendelse og omkostninger til eksport af plastikaffald. Det understreger, at der er et stort uforløst potentiale.

– Det er mit håb, at Danmarks første nationale plastikhandlingsplan er med til at sætte en retning for indsatsen på plastikområdet og samler alle relevante aktører om at gøre Danmark til en fremtidig cirkulær plastiknation. Nu skal vi holde momentum.

Forsiden lige nu:

Udsigt til massiv mangel på genbrugsplast

I 2030 vil behovet for genbrugsplast i USA være fire gange så stort som den tilgængelige mængde. Trods langt bedre indsamlingsordninger stiger efterspørgslen også markant herhjemme.


Seneste artikler:

Departementschef skal afløse Möger

Peter Stensgaard Mørch skal være ny administrerende direktør hos PensionDanmark. Men først efter et år, hvor han bliver rustet til stillingen.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.