Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Hvordan udvikler bæredygtighed sig i det nye år?

Coronapandemien vil ikke få smittet arbejdet med bæredygtighed i 2022, skriver direktør Steen M. Andersen.

Steen M. Andersen
Steen M. Andersen er direktør for FCG Global Goals.

Det er næsten selvmord for åben skærm at spå om fremtiden, for det kan gå grueligt galt med spådommene.

Alligevel er aviserne fulde af ”sådan-bliver-det-nye-år” artikler omkring nytår med forudsigelser om både dette og hint.

Så lad os prøve at se på nogle tendenser, som jeg som rådgiver om bæredygtighed og Verdensmål tror kommer til at gøre sig gældende i 2022.

Corona får ikke bugt med bæredygtigheden

Smittetallene er uhyggeligt høje, og store dele af samfundet kører i lavere gear end normalt.

Alligevel tror jeg ikke på, at virussen får smittet bæredygtigheden. Vi har nu haft den i knapt to år. Data fra undersøgelser fra 2021 viste, at interessen for bæredygtighed faldt fra 66 procent af danskerne til 60 procent fra 2020 til 2021.

Læs også: Klimaundtagelsestilstand burde ikke være nødvendigt – men det er det

Men samtidig sagde 28 procent af de adspurgte, at corona havde øget deres interesse for bæredygtighed, mens kun 10 procent svarede, at det havde mindsket deres interesse.

Og viden om Verdensmålene har aldrig været større.

En Epinion-undersøgelse publiceret i oktober viste, at 79 procent af danskerne havde hørt om de 17 mål mod 76 procent året før. Det er så vidt vides det højeste niveau i verden.

Erhvervslivet vil blive stadig mere engageret

Allerede i dag siger mellem 60 og 75 procent af adspurgte virksomheder, at de arbejder aktivt med bæredygtighed og Verdensmål. Det er steget støt, siden Verdensmålene blev vedtaget i FN i 2015.

Der er ingen grund til at tro, at det vil blive svækket.

Men der er derimod grund til at tro, at det vil blive endnu mere i dette nye kalenderår.

Stadigt flere kunder stiller krav om bæredygtighed og er til en vis grad parate til at betale lidt mere for en bæredygtig vare eller serviceydelse.

Kommuner indfører bæredygtig indkøbspolitik, og gør det sværere for virksomheder at fortsætte med at være leverandører, hvis de ikke lever op til kravene. Der indføres nye afgifter på CO2-udledning, som direkte vil påvirke virksomhedernes bundlinje.

Store virksomheder som Vestas og Novo Nordisk stiller krav til deres mange underleverandører om dokumentation for bæredygtig produktion og transport.

Og det flyder over med stillingsannoncer, hvor virksomhederne søger bæredygtighedsmedarbejdere, sustainability managers og hvad de nu ellers får af titler

Klima og miljø vil fylde endnu

Hvert år, når der afholdes klimatopmøde, stiger interessen for klima og miljø til nye højder. Det bliver også tilfældet til november, når COP27 efter planen afholdes i Sharm El Sheikh.

Men det bliver ikke kun af den grund, klima og miljø vil være højt på dagsordenen.

De nye afgifter på CO2-udledning vil påvirke interessen for at gøre en indsats for at reducere aftrykket. De stærkt stigende priser på el og gas vil forstærke indsatsen for at reducere energiforbruget.

Kravene fra investorer som for eksempel ATP og en del kapitalfonde og pengeinstitutter om at kunne dokumentere en indsats på feltet vil trække i samme retning.

Endelig er effekten på klimaet i form af for eksempel stærkt regnvejr, tørkeperioder med mere meget synlige for enhver og vil nok altid sikre meget fokus på disse mål.

Mere fokus på greenwashing

I 2017 var kun 13 procent af danskerne interesserede i, at virksomhederne kommunikerede om deres arbejde med bæredygtighed.

Sidste år var det tal steget til knapt 40 procent!

Så naturligt nok vil stadigt flere virksomheder tage fat på dette område, når nu mange kunder efterspørger det.

Men de gør det ikke i et ubesejlet farvand. For nok er forbrugerne optagede af det, men forbrugerne er også kritiske.

Det vidner et stigende antal klagesager til Forbrugerombudsmanden om. Forbrugerombudsmanden fik i den seneste Finanslov tilført flere midler, så de bedre kan behandle de mange sager.

Og skulle man være i tvivl om, hvor skadelig alene en debat om greenwashing kan være, så tænk tilbage til sidste sommer og den megen debat om den såkaldt klimarigtige gris.

Bæredygtighed indtager bestyrelseslokalerne

I en del virksomheder er det allerede sket, men flere vil følge trop. For bæredygtighedsdagsordenen er ikke alene en hverdagsting. Det er også et strategisk anliggende, og henad vejen kan det udvikle sig til, at bestyrelser ikke alene skal forholde sig til økonomi og jura, men også til virksomhedens samfundsansvar, måde at ”opføre” sig på med mere.

Læs også: Vi vil svæve til Mallorca på brint

Det stiller nye krav til kompetencer og erfaringer og dermed til sammensætningen af bestyrelser og advisory boards.

Som skrevet: Enhver spådom har i sig indbygget en risiko for, at den ikke går i opfyldelse.

Men de spådomme, jeg her har bragt på banen, er mine bedste bud på, hvordan det vil udvikle sig i det nye år.

Så lad mig afslutningsvis ønske alle et godt og bæredygtigt nytår.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.