Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Novo Nordisk stiller krav om CO2-fri leverandørkæde

Ansvaret for den grønne omstilling stopper ikke ved hoveddøren, fortæller koncerndirektør.

Vi giver leverandørerne muligheden for at omstille sig på omkring ti år, og vi har selv klaret det på fem, forklarer koncerndirektør Camilla Sylvest om nyt klimamål.

Senest i 2030 skal alle Novo Nordisks 60.000 leverandører sikre, at deres leverancer er baseret på 100 pct. grøn strøm.

Sådan lyder en ny målsætning fra virksomheden i en meddelelse mandag, som er et led i en større strategi om at have nul miljøpåvirkning.

Timingen af det nye mål bliver præsenteret i forbindelse med Climate Week NYC, som afholdes i denne uge sammen med FN og City of New York.

Og det nye mål hænger da også sammen med FN’s klimatopmøde sidste år, fortæller Camilla Sylvest, koncerndirektør for Novo Nordisks kommercielle strategi, bæredygtighed og kommunikation.

– Det handler om, hvordan vi når den forpligtelse vi lavede sidste år om, at den globale temperaturstigning maksimalt skal stige med 1,5 grader, siger hun med henvisning til FN-initiativet ‘1.5°C Business Ambition’.

De fleste andre danske, globale virksomheder med mål for at reducere CO2-udledningen i leverandørkæden satser på at beskære den med mellem 40-50 procent i 2030, mens Ørsted forventer at nå nuludledning for leverandørerne i 2040.

Leverandørkæde udgør over 80 pct. af CO2-aftryk
Novo Nordisk har startet med at feje for egen dør, eftersom man tidligere i år nåede målet om 100 pct. grøn strøm i virksomhedens globale produktion. Den udgør dog kun en femtedel af det reelle CO2-aftryk, ifølge Camilla Sylvest.

– Når vi ser på, hvad vi bruger af råvarer og andre ydelser fra vores leverandører, udgør det mere end 80 pct af vores CO2-aftryk, så det er vigtigt for os at se på, hvad vi kan gøre ud over klimaambitionen for vores egen produktion.

Vi kommer hovedsageligt til at hjælpe leverandørerne ved at udveksle ideer om, hvordan de når målet om grøn strøm

Hvordan vil I hjælpe leverandørerne med at gå i nul – er I både klar til at yde rådgivning og konkrete investeringer?

– Det tog os fem år at nå målet om, at vi fra i år kører på 100 pct. grøn strøm globalt, og den rejse har vi lært meget af. Nu kan vores erfaringer og knowhow komme vores leverandører til gode. Så vi kommer hovedsageligt til at hjælpe dem ved at udveksle ideer om, hvordan de når målet om grøn strøm, siger Camilla Sylvest, som peger på, at det er blevet nemmere at overgå til vedvarende energi.

– Der skal stadig mere volumen i grøn energi, men i og med at der kommer flere aftagere, bliver den billigere og nemmere at skaffe, og der opstår flere forretningsmuligheder for dem, som kan levere grøn strøm. Så jo flere vi er om at drive udviklingen, jo bedre.

Vi giver leverandørerne muligheden for at omstille sig på omkring ti år, og vi har selv klaret det på fem

Transport via fly mangler CO2-neutral løsning
Er I klar til at sige farvel til nogle af leverandørne, hvis de ikke er med på jeres mål?

– Responsen vi modtager er, at mange af vores leverandører ser positivt på det mål, vi har sat, og at de gerne vil lære af vores erfaringer. Mange kan se, at det giver mening for deres egen forretning ud over for miljøet og for samfundet som helhed. Vi giver dem muligheden for at omstille sig på omkring ti år, og vi har selv klaret det på fem, så med den tidsramme kan de fleste nå det. Der kan selvfølgelig komme et tidspunkt, hvor nogle siger, at de ikke er klar til at omstille sig til en produktion, som kører på grøn energi. Men vi forudser ikke, at det bliver et stort problem frem mod 2030.

Det kræver samarbejde med dem, som producerer flyene og laver løsninger, som opfanger CO2

For nogle leverandører bliver det sværere end for andre – for eksempel transporten af jeres produkter, hvordan vil I takle det?

– Transport af produkter via fly er ikke tæt på at have en CO2-neutral løsning endnu. Det kræver samarbejde med dem, som producerer flyene og laver løsninger, som opfanger CO2. Når det gælder landtransporten kan man allerede nu omstille sin flåde af biler eller lastbiler til nogle, som kører på bæredygtig energi. Derfor handler det også om at sætte et højt ambitionsniveau, så vi sender et signal om, hvad vi vil, til virksomhederne, som laver innovation inden for grøn energi.

Grøn strøm skal valideres
Flere og flere virksomheder sætter mål for deres leverandørkæde. Men de fleste peger også på udfordringer som valideringen af de data, man modtager fra leverandørerne og forskellige måder at opgøre CO2-aftrykket på. Senest har Google desuden påpeget vanskelighederne med at afgøre, hvornår strømmen er henholdsvis grøn eller sort, i virksomhedens forskellige markeder.

Også Camilla Sylvest forventer, at det nye mål for leverandørkæden vil kræve ressourcer af Novo Nordisk.

– Det er vigtigt hele tiden at validere, at de produktionsenheder som overgår til grøn strøm fungerer, som vi forventer. Derudover skal vi selvfølgelig sikre, at strømmen er grøn, og at den er så stabil som muligt. Jo flere, der bidrager til at købe grøn strøm, jo mere vil der være tilgængeligt på en mere konsistent basis. På vores egne produktionsenheder løser vi det ved at arbejde med energi fra vind, vand og sol for at kompensere for at fx solenergi ikke er til stede på alle tidspunkter af døgnet, siger Camilla Sylvest, som også nævner løsninger som lagring af energi.

I pharma-industrien er det at have en klimapolitik, der sikrer 100 pct. grøn strøm en opgave, som burde kunne løses

Andre medicinalkoncerner har ifølge Lars Fruergaard Jørgensen samme mål som jer i forhold til at opnå grøn energi i leverandørkæden. Er det mål blevet en nødvendighed rent konkurrencemæssigt?

– I pharma-industrien er det at have en klimapolitik, der sikrer 100 pct. grøn strøm for en selv og for leverandørerne en opgave, som burde kunne løses. Der vil være andre industrier, som har et sværere udgangspunkt, end vi har. Derfor skal vi som industri gå foran her og vise, at man godt kan. Så hvis det bliver en ny norm, er vi glade for at kunne bidrage til den, siger Camilla Sylvest og tilføjer:

– For os er det et naturligt næste skridt ikke kun at arbejde med grøn strøm på egne fabrikker, men at bidrage til en større grøn omstilling ved også at inddrage vores leverandører. Vi ser selvfølgelig også på, hvad investorerne har af forventninger i forhold til ESG, og vi får god feedback, men vi kan gøre det endnu bedre.

Hvad har været den største udfordring for jer i forhold til at overgå til grøn strøm?

– Det har nok været, at vi ikke vidste, om der var nok grøn strøm til rådighed, og hvad det ville koste at omlægge hele produktionen til grøn strøm. Det har vi fået et meget bedre indtryk af nu, og de forhindringer er ryddet af vejen. Det er ikke dyrere, selvom det kræver en kortsigtet investering for at lykkes.

FAKTA
Over 80 pct. af Novo Nordisks CO2-aftryk kommer fra leverandørkæden. Med den nye plan om, at alle leverandører overgår til 100 pct. grøn strøm, kan virksomheden eliminere mindst 300.000 tons drivhusgasser fra leverandørkæden.

Novo Nordisk har i forvejen forpligtet sig til et mål om nul CO2-udledning fra al drift og transport senest i 2030 som led i Circular for Zero-strategien. I 2020 nåede Novo Nordisk sit mål om 100 pct. grøn strøm i den globale produktion.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.