Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Grøn el kan erstatte sort energi i mange produktionsvirksomheder

Elektrificering kan stort set erstatte fossile brændsler i mange produktionsvirksomheder.

Foto: iStock

– Hvis vi tager fødevareindustrien er 60-65 af energiforbruget fossilt, men rent teknisk kan stort set alle processer elektrificeres.

Sådan siger Søren Eriksen, adm. direktør for konsulenthuset Viegand Maagøe, om et af resultaterne i et analyseprojekt, der netop er afsluttet.

Det inkluderede virksomheder som Labotek, Harboe, De Forenede Dampvaskerier, CP Kelco og Carlsberg.

– I modsætning til virksomheder som Aalborg Portland (der producerer cement, red.), er det inden for fødevareindustrien i stor stil muligt at anvende elektrificering, og gør man det, betyder det, at man både får elimineret det fossile energiforbrug, men også samtidig reduceret energiforbruget med to tredjedele, tilføjer Søren Eriksen.

I 2025 kan industrien have reduceret udledningen af drivhusgasser med cirka 70 procent, hvis den gør alt det, der anbefales af eksperterne, lyder det fra DTU Mekanik, som også deltager i projektet.

Hvilke barrierer for elektrificering stødte I på hos virksomhederne?

– Det er ofte økonomi. Der skal være en god businesscase, og det er der ikke altid. Så det er klart, at rammebetingelser, i form af muligheden for at få tilskud til at omstille produktionen, er ret afgørende for at gøre en middelmådig businesscase til en, der er rigtig god, siger Søren Eriksen og peger på endnu en forhindring:

– Der skal være en moden teknologi, som er afprøvet i en grad, så man ikke løber en risiko ved at bruge den som produktionsvirksomhed. Det er der på nogle områder, men ikke på andre. Varmepumper kan fx kun anvendes til et vist temperatur-niveau. Når en virksomhed overvejer at elektrificere, spiller det desuden sammen med en række mere virksomhedsspecifikke elementer som pladsforhold, og måden man producerer på.

Også prisforholdet mellem CO2-udledende naturgas og grøn elektricitet, skal ændres, hvis industrien for alvor skal sætte gang i investeringerne, lød konklusionen fra flere sider på et webinar om projektet.

For mens prisen på naturgas vil være stabil en del år frem, kan prisen på elektricitet tage et hop op i 2022, ifølge Energistyrelsens seneste basisfremskrivning.

Ikke desto mindre er Søren Eriksen ikke i tvivl om, at investeringslysten i elektrificering er der.

– Den er stor. Virksomhederne vil det, og de prioriterer det højt. Klimadagsordenen fylder meget i fremstillingsvirksomhederne, og elektrificering er en blandt flere mulige elementer, de kan anvende.

Hvordan hjælper man dem bedst set fra din stol?

– Når virksomhederne gerne vil omstille sig, kan man selvfølgelig spørge: hvorfor gør de det så ikke af sig selv? Men det er et spørgsmål om, at man har travlt med den daglige drift. Selvom det står højt på dagsordenen, er det svært at afse tid til. I det her projekt får virksomhederne både hjælp fra DTU og fra os som konsulenter. Vi hjælper dem med at få undersøgt, om der er en businesscase for at elektrificere ved at kortlægge de konkrete muligheder på virksomheden og gennemregne dem. Det handler fx om, hvad der er af tilskudsmuligheder, hvordan det påvirker driftsøkonomien, og hvad den rigtige tekniske løsning er.

Hvor god er businesscasen for elektrificering så i de her tilfælde?

– For nogle cases er den meget økonomisk fordelagtigt med en kort tilbagebetalingstid på ned til et par år.

Projektet blev ledet af DTU Mekanik med støtte fra ELFORSK, som årligt uddeler 25 mio. kr. til projekter, som kan gøre brugen af el og energi i bygninger og industri mere effektiv og mindre CO2-tung.

Projektet har også haft deltagelse af Teknologisk Institut, udstyrsproducenten SAN Electro Heat, plastvirksomheden Labotek, CP Kelco, Labotek og De Forenede Dampvaskerier, DFD.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.