Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Deloitte sløjfer ny bæredygtighedsenhed

Erfarne bæredygtighedsprofiler forlader Deloitte i forbindelse med lukningen.

Acacia
Foto: Deloitte

Blot cirka et halvt år efter, at Deloitte lancerede Acacia, er bæredygtighedsenheden lukket.

Den blev ved lanceringen beskrevet som et “innovationslaboratorium”. Målet var at udvikle nye bæredygtige forretningsmodeller og produkter til små- og mellemstore virksomheder.

Derudover er to ledende medarbejdere stoppet. Det gælder Bahare Haghshenas, som blev udnævnt til executive director i Acacia, Hun er mangeårig bæredygtighedsprofil og partner i Deloitte. Også Maria Ana Petrera stopper i Deloitte. Hun har blandt andet bidraget til at forhandle verdensmålene på plads for den danske regering som ansat i udenrigsministeriet.

Ny tværgående bæredygtighedsindsats
Det sker efter eget ønske, ifølge Helena Barton, som er partner i Deloitte med speciale i sustainability- og ESG. Hun skal nu lede en tværgående bæredygtighedsenhed internt i Deloitte.

Inden for det sidste halve år, er vi gået fra cirka fem henvendelser om klimaregnskaber per måned til cirka fem om ugen

Deloitte har desuden fortsat en bæredygtighedsafdeling, som ifølge Helena Barton er næsten fordoblet i løbet af det seneste år. I alt arbejder godt 60 ansatte med forskellige aspekter af bæredygtighed på tværs af Deloitte.

Hvorfor er Acacia nedlagt så få måneder efter lanceringen?

– Ideen bag Acacia var at skabe en selvstændighed enhed, hvor facilitering af bæredygtig innovation og økosystemer var i fokus. I takt med den opstart, er behovet for rådgivning omkring klima og bæredygtighed accelereret markant på verdensplan. Vi har derfor behov for en hurtigere skalering af vores samlede ydelser i forhold til klima og bæredygtighed, end vi kan få med en ekstern afdeling. Derfor har vi oprustet på området internt i Deloitte, både i Danmark og globalt, siger Helena Barton.

Helena Barton er partner i Deloitte med speciale i sustainability- og ESG. Foto: presse

I kølvandet på coronapandemien og mediernes øgede interesse for virksomhedernes klimamål, eller mangel på samme, er efterspørgslen på rådgivning om bæredygtighed steget, fortæller hun.

– Inden for det sidste halve år, er vi gået fra cirka fem henvendelser om klimaregnskaber per måned til cirka fem om ugen. Det skyldes både, at de små- og mellemstore virksomheder interesserer sig mere for bæredygtighed, men også at mange af de store virksomheder fortsat mangler at få eksempelvis deres baseline på plads, selvom de måske har sat et klimamål.

Afviser spareøvelse
Er der tale om en spareøvelse, når I lukker Acacia?

– Nej, det er der slet ikke. Vi har flyttet en del af medarbejderne i Acacia og deres opgaver tilbage i kerneforretningen. Vi er et spejl af det marked vi opererer i, og det vi oplever kunderne efterspørger er end-to-end rådgivning omkring bæredygtighed. Det er således et bredere felt, end de ydelser Acacia fokuserede på som fx innovative forretningsmodeller.

Der er ikke så mange virksomheder, som er der, hvor de vil ændre hele deres forretningsmodel

Oplever I, at virksomhederne har mere brug for hjælp til at få styr på fx klimaregnskaber end interesse i at udvikle nye bæredygtige forretningsmodeller?

– Der er stort potentiale- og behov for nye forretningsmodeller. Men i første omgang har mange virksomhedsledere behov for at forstå, hvilke krav og forventninger, der stilles til dem i forhold til grøn omstilling. Det gælder i højere grad, hvilken forretningsstrategi de skal lægge, frem for at justere på hele forretningsmodellen, siger Helena Barton og tilføjer:

– Derfor har vi måske været lidt foran med de tilbud, vi havde i Acacia, for der er ikke så mange virksomheder, som er der, hvor de vil ændre hele deres forretningsmodel. Det er mest mindre virksomheder, som er i gang med det. De udgør lille del af de store kundegrupper, vi sidder med, derfor opprioriterer vi nu vores store hovedgrupper af kunder.

Hvad er det nye i den måde I nu organiserer jer på i fht. bæredygtighed, som Acacia ikke passede ind i?

– Vores nye interne bæredygtighedsenhed går på tværs af vores fem forretningsområder (Revision, Risk, Consulting, Skat og Finansiel Rådgivning, red.). Så kan vi bedre gå i markedet med et samlet tilbud frem for enkeltstående ydelser, og det mobiliserer forretningen på en helt ny måde, siger Helena Barton.

Virksomheder skal stadig tænke nyt
Hun oplever i stigende grad, at virksomhedslederne forstår, at bæredygtighed har betydning for alle dele af deres forretning.

– Klimadata er fx relevant for både revision og risikostyring i forhold til, hvor man bygger sin fabrik, så man undgår oversvømmelser. Men bæredygtighed spiller også ind på det strategiske niveau, og den omstillingsrejse mange virksomheder skal ud på.

Virksomhederne skal forstå de strategiske forretningsmuligheder, der ligger i den grønne omstilling

Vil udviklingen af nye bæredygtige forretningsmodeller spille en mindre rolle i jeres rådgivning fremadrettet?

– Vi hjælper stadig virksomheder med at tænke nyt, og der er behov for at dreje og skrue på forretningsmodeller. Men fokus for os i Deloitte er at være, hvor udviklingen tager fart lige nu. Det handler om, at virksomhederne skal forstå de strategiske forretningsmuligheder, der ligger i den grønne omstilling, og hvad det kræver af dem internt i forhold til blandt andet investeringer, data, digitalisering, risikostyring og det operationelle med de rigtige medarbejdere. Alle de agendaer vi rådgiver om hænger sammen, når det gælder bæredygtighed, siger Helena Barton.

LÆS OGSÅ: Er tiden løbet fra sustainability-afdelingen?

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.