Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Ny position skal sikre grøn omstilling i virksomhederne

Hvis virksomheder skal i mål med grøn omstilling, har de brug for en klimaansvarlig.

Climate Strategy Officer
Andreas Kryger Jensen er Climate Strategy Lead i Deloitte.

“Please welcome the Climate Strategy Officer – an emerging role among businesses today”. Sådan skriver Deloittes CEO Anders Dons i et LinkedIn-opslag.

Ansvaret for virksomhedernes grønne transformation kalder nemlig på den nye funktion som Climate Strategy Officer (CLSO), ifølge konsulenthuset.

Den kan også være en udvidelse af eksisterende stillinger som fx CSR-chef, klimachef eller bæredygtighedschef.

Men frem for at være specialist, skal man være “blæksprutten, der binder organisationens bæredygtighedsarbejde sammen”, siger Andreas Kryger Jensen, som er Climate Strategy Lead i Deloitte. Han står bag en ny udgivelse om de syv roller, som CLSO’en har.

De syv roller kaldes: Rådgiveren, Udkigsposten, Fagspecialisten, Assistenten, Håndværkeren, Investoren og Kommunikatøren.

Hvordan er I kommet frem til, at der er behov for en ny bæredygtighedsrolle i virksomhederne?

– Når vi taler med de bæredygtighedsansvarlige i virksomhederne i laget under de 25 største, udgør arbejdet med bæredygtighed måske kun halvdelen af deres tid. Mange af dem giver udtryk for en frustration over, at der bliver stillet mange forskelligartede krav til dem. Det gælder både internt fra organisationen og eksternt fra kunder, samarbejdspartnere og lokalsamfundet. Samtidig er de i tvivl om, hvad direktionen og bestyrelsen ønsker af dem, og hvor langt de kan gå i forhold til at omstille virksomheden, siger Andreas Kryger Jensen.

Det er den uvished og frustration, den nye udgivelse om CLSO’ens syv roller skal råde bod på.

Kan en person magte alle de roller lige godt?

– Det er vigtigt at sige, at du ikke skal påtage dig alle syv roller på en gang. På forskellige tidspunkter, skal du forholde dig til en eller flere af rollerne. Har din virksomhed fx en kommunikationsafdeling, skal du ikke som bæredygtighedsansvarlig begynde at lave kommunikationskampagner. Men du skal forstå deres udgangspunkt, så du kan rådgive dem bedst muligt, siger Andreas Kryger Jensen.

De syv roller identificerer nogle af de kernefunktioner, der skal aktiveres i virksomheden, hvis den reelt skal transformeres i en mere grøn retning, forklarer han.

Når I kalder den nye funktion for Climate Strategy Officer, mener I så, at klima bør være den vigtigste agenda for virksomhederne?

– Klima er en del af en større bæredygtigheds-agenda, men klimaområdet er den agenda, som for alvor vil ændre måden vi udvikler og producerer på.

Tror I, at den nye funktion vil afløse den traditionelle bæredygtighedsrolle?

– Vi har behov for en massiv grøn transformation. For at den finder sted i alle dele af en virksomhed, kræver det, at en eller flere personer har mandat fra direktionen og bestyrelsen. På den måde kan de skabe den nødvendige forandring og koordinering mellem afdelingerne. Men hvis klima- og bæredygtighedsarbejdet i for høj grad bliver forankret i en afdeling, er der en risiko for, at andre afdelinger ikke opfatter det, som deres ansvar, siger Andreas Kryger Jensen.

LÆS OGSÅ: Er tiden løbet fra sustainability-afdelingen?

Herunder uddyber han, hvad der ligger i de syv roller som Climate Strategy Officer.

Rådgiveren skal kunne se det markedsmæssige potentiale. Det handler om at vise, hvorfor en virksomhed skal arbejde med klima- og bæredygtighed, og hvilke initiativer der skal sættes i gang. Det analyserer man sig blandt andet frem ved at se på, hvor kunderne og konkurrenterne bevæger sig hen. Rådgiveren skal også kunne aflæse, hvad ledelsens og ejerens ambitioner er og have styr på, hvilken vej de politiske vinde blæser. Så det er vigtigt at kunne begå sig på det strategiske C-suite-niveau.

Udkigsposten definerer vi som en trendspotter. Det er evnen til at vide hvilke værditilbud eller produkter, vi skal levere fremadrettet, når vi gerne vil være mere bæredygtige. Selvom bæredygtighed måske ikke er et købskriterie for dine kunder i dag, kan du finde ud af hvorfor. Skyldes det manglende viden, præferencer eller at købs- og brugeroplevelsen skal ændres?

Fagspecialisten har det faglige fokus i omstillingen. Det gælder fx i forhold til at lave initiativer, der reducerer CO2-udledningen ved at se på energiforbruget eller optimere logistikkæderne. Og hvis virksomheden arbejder på at rykke væk fra plast, hvilket alternativ skal man så vælge? Det er i de ingeniørfaglige indsigter, at nogle af de klassiske CSR-dyder ligger. Dem skal man have indsigt i, fordi man står til ansvar for, at virksomheden træffer de rette bæredygtighedsvalg. For selvom perceptionen hos kunderne er, at plast er dårligt for miljøet, kan det måske være den mindst miljøbelastende løsning i jeres tilfælde.

Assistenten er hjælperen, som får beslutningsprocesser drevet igennem. Der er mange interessenter, som skal høres internt og eksternt for at få en klimastrategi besluttet og implementeret. Det er mere eller mindre alle funktionsområder i en virksomhed, som har indflydelse på en klimastrategi. Derfor skal alle i udgangspunktet tage del i den. Det kræver, at du kan formulere behovet for de forskellige initiativer uden at fortabe dig i tekniske detaljer, så alle dele af organisationen, og en direktion, også kan forstå det. Ligesom du skal kunne drive beslutningsprocesserne internt i virksomheden.

Håndværkeren implementerer klimastrategien. Der skal være en som siger; “nu har vi talt nok. Nu skal vi gang”. Det handler om at få strategien ud at bo og leve i de forskellige afdelinger, så alle tager ansvaret for at realisere den. Det er et klassisk dilemma, at der er meget energi i at bygge en strategi op, men at man taber pusten, når den skal implementeres. Det er et langt sejt træk, så det er en meget vigtig rolle at sikre, at det sker.

Investoren har fokus på, hvad der gavner forretningen. Der hvor vi ofte ser, at et bæredygtighedsinitiativ går galt er, at man slår for stort et brød op. Man har masser af ambitioner og gode ideer, men når de skal forbi CFO’en, bliver man mødt med, hvad det koster, og om det kan betale sig. Kan du fortælle et godt narrativ underbygget af tal, er sandsynligheden for, at direktionen siger ja større. Bundlinjen er fællesnævneren, der styrer de fleste KPI’er i virksomheden, så den skal man kunne forholde sig til. Når det er sagt, kan nogle af KPI’erne forhåbentlig ændres over tid, så fx indkøbsafdelingen ikke kun måles på pris, men også på bæredygtighed.

Kommunikatøren får bæredygtighedsplanerne ud internt og eksternt. For at en virksomhed kan realisere de kommercielle gevinster i bæredygtighed, er kommunikationen til både de interne og eksterne stakeholdere afgørende. Det kan potentielt skabe loyale kunder, mere tilfredse medarbejdere og bedre rekruttering. Men det kræver, at man finder balancen i at kommunikere om bæredygtighedsinitiativer på en måde, der ikke er for oversælgende, men heller ikke for undersælgende.

LÆS OGSÅ: 7 kernekompetencer for bæredygtige virksomheder

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.