Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Sustain Awards

Indstillet til Årets Sustainability Håb: Selma Cerimagic, Danish Crown

Danish Crown har indstillet Selma Cerimagic til Årets Sustainability Håb 2020, som uddeles ved Sustain Award 2020.

SUSTAIN AWARDS
Sustain Awards 2020 afholdes for første gang d. 8. oktober, hvor vi hylder det danske sustainability-miljø med en prisuddeling og konference.

– Min drivkraft er at skabe bæredygtige løsninger for virksomheder.

Det fortæller Selma Cerimagic, 25 år og arbejder som ErhvervsPhd. for Danish Crown. Her omsætter hun forskning og akademisk viden til konkrete løsninger, når klima-og miljøaftrykket skal reduceres i produktionen af svinekød.

Selma Cerimagic er blevet indstillet til Årets Sustainability Håb af Morten Pedersen, Senior Director, Health, Safety, Environment & Sustainability ved Danish Crown, på vegne af Danish Crown. Læs hele teksten til indstillingen til slut i artiklen.

Hvad arbejder du primært med i dag inden for sustainability?

– I dag arbejder jeg som ErhvervsPhD studerende ved Danish Crown og Aarhus Universitet. Jeg arbejder primært med livscyklusvurderinger (LCA) af den danske svinekødsproduktion. LCA er en metode til at vurdere produkters miljøbelastning gennem hele deres livscyklus fra udvinding af råmaterialer til affaldsbehandling. I samarbejde med virksomheden og universitet anvender vi LCA som et værktøj til at identificere potentiale forbedringer inden for sustainability i forhold til svinekødsproduktionen. Det er vigtigt at indtænke sustainability i fødevareproduktionen især i forhold til animalske produkter, som har en stor påvirkning på miljø og klima.

Hvad er din drivkraft, når det gælder sustainability som karrierevej?

– Min drivkraft er at skabe bæredygtige løsninger for virksomheder der funderer i en stærk faglig viden. Det er at danne broen mellem universitetet og virksomheden og anvende den viden til at sikre bæredygtighed i fremtiden, med et særligt henblik på at sikre bæredygtig fødevareproduktion for fremtidige generationer.

– Jeg ønsker desuden at gøre karriere inden for LCA, som er en måde at gøre bæredygtighed operationelt, det er med til at øge gennemsigtigheden og imødekomme den stigende interesse for sustainability fra både forbrugere og myndigheder. Jeg er samtidig drevet af at anvende videnskabelig viden til at videreudvikle på LCA metoden – så flere virksomheder kan bruge LCA i fremtiden. Det mener jeg er absolut vigtigt i forhold til klimamærkning, identificere miljø hotspots og beslutningsstøtte både politisk og industrielt i forhold til sustainability.

Hvilken konkret forskel vil du gerne gøre med dit arbejde inden for sustainability?

– Helt konkret kommer jeg til at udvikle det LCA værktøj, som Danish Crown kan anvende i fremtiden når virksomheden skal vurdere nye investeringsprojekter og tiltag på svineslagterierne, det kan de gøre ud fra en sustainability parameter. På den måde vil man allerede fra starten indtænke sustainability og have et indskærpet fokus på at reducere miljøbelastningen fra produktionen.

– Desuden vil virksomheden have mulighed for at vurdere, hvor langt de er fra deres bæredygtighedsmål, om at reducere udledningen af klimagasser med 50 pct. i 2030. Dette snakker også ind i de nationale målsætninger om at reducere udledningen af klimagasser med 70 pct. i 2030 fra 1990, hvor landbruget og fødevareproduktionen spiller en stor rolle i forhold til at nå klimamålene.

Hvis I har spørgsmål eller er mere interesseret i hendes arbejde, så er Selma Cerimagic på LinkedIn.

Vi tror på Selma som en af fremtidens ledere af bæredygtighed og hun er allerede et stærkt sustainabilityhåb i Danish Crowns virksomhed.

Indstilling af Selma Cerimagic

Danish Crown ønsker at indstille Selma Cerimagic til prisen som Årets Sustainability Håb. Selma er 25 år og ansat som ErhvervsPhd i et samarbejde mellem Danish Crown og Aarhus Universitet med det formål at udvikle metoder til ressourceeffektiv kødproduktion ved brug af cirkulær økonomi og livscyklusanalyser.

Her indgår hun som det stærke kort i rollen som brobygger mellem videnskab og praktik, når hun kigger dybt ind i slagteriprocesserne og omsætter forskning og akademisk viden til konkrete løsninger, der skal reducere klima- og miljøaftrykket i produktionen af svinekød.

Selma er drevet af et oprigtigt ønske om at skabe en bæredygtig udvikling i landbrugs- og fødevarebranchen – og med særligt fokus på et ønske om at udviklingen baseres på fakta. Med et meget stærkt analytisk afsæt og dyb forståelse for sammenhængene i en meget kompleks værdikæde, er hun nu godt i gang med at skabe et yderst relevant og brugbart data- og metodesæt, som vil hjælpe Danish Crown i vores ambition og bestræbelser på at halve klimaaftrykket af kødproduktion in 2030 og vision om klimaneutralitet i 2050. Med basis i en forskningsverden formår Selma at binde alle relevante stakeholders sammen omkring projektet, så vi allerede nu ser konturerne af et helstøbt arbejde, der skaber værdi i praksis.

Vi tror på Selma som en af fremtidens ledere af bæredygtighed og hun er allerede et stærkt sustainabilityhåb i Danish Crowns virksomhed. Danish Crown giver Selma vores varmeste anbefaling til denne pris.

I KAN STADIG INDSTILLE
Hvis I har en medarbejder, som er højst 35 år, og som fortjener at blive Årets Sustainability Håb, skal I blot lave en indstilling på 100-300 ord, hvor I fortæller, hvad kandidaten arbejder med i forhold til sustainability – og hvorfor det fortjener en pris. Juryen for Sustain Awards udvælger tre vindere af prisen.

Vi har desuden brug for kandidatens:
Navn, alder, titel og email. 

Det hele skal sendes til tine@sustainreport.dk senest d. 31. august.

Forsiden lige nu:

Ler kan blive det nye klima-beton

Byggebranchens klimaaftryk skal reduceres og det kan ske gennem nytænkning af byggematerialerne. Det er missionen for nogle af branchens drivkræfter i det nye partnerskab “Leralliancen”.


Seneste artikler:

Podcastserie afslører vilde fortællinger grundstof for grundstof

Gennem 118 afsnit vækker podcastserien “Periodisk” alle grundstoffer til live. Med skuespiller Simon Bennebjerg i rollen som det periodiske system er hvert afsnit unikke fortællinger om grundstoffernes egenskaber, opdagelse og dilemmaer.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.