Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

“Bæredygtighed bliver en kompetence for alle”

Jo tættere bæredygtighed kommer på kerneforretningen, jo vigtigere bliver viden om emnet.

Bestyrelsesmedlem og tidligere øverste ansvarlig for sustainability i Danske Bank Jeanette Fangel Løgstrup.

Bæredygtighed kommer for alvor til at sive ind på alle niveauer af organisationen i 2021, hvor nye anbefalinger til god selskabsledelse bliver vedtaget. Det mener bestyrelsesmedlem og tidligere øverste ansvarlig for sustainability i Danske Bank Jeanette Fangel Løgstrup.

I lighed med andre eksperter, har vi bedt hende komme med et bud på, hvad der skal være på huskelisten hos sustainability-professionelle i 2021.

Sustainability 2021
I den kommende tid spørger Sustain Report forskellige eksperter om, hvad alle virksomheder bør være opmærksomme på i forhold til sustainability i 2021.

Læs andre artikler i serien, som stiller skarpt på nye krav til rapportering og på sustainability-kommunikation

Bæredygtighed bliver en bestyrelsesagenda
Verdensmål er ifølge en ny undersøgelse blevet “en toplederagenda“. Samme udvikling er for alvor på vej for bæredygtighed i bred forstand, og det får konsekvenser for hele organisationen, mener Jeanette Fangel Løgstrup.

– Bæredygtighed bliver en bestyrelsesagenda i 2021. Det skyldes blandt andet, at der er kommet et nyt udkast til anbefalinger for god selskabsledelse, som har været i høring i efteråret. Den endelige version offentliggøres den 1. december i år og træder i kraft den 1. januar 2021. De handler blandt andet om, at purpose og bæredygtighed i bred forstand er en del af god selskabsledelse. Det skal desuden være noget af det, en bestyrelse kigger på, siger hun og tilføjer:

– Med det går man endegyldigt væk fra, at bæredygtighed er noget, som en fjern CSR-afdeling tager sig af. Det flytter ind i kernen af virksomhedsledelsen, forretnings- og risikomodellerne. Det tror jeg er super vigtigt at forstå. Anbefalingerne retter sig mod de børsnoterede virksomheder. Men de vil uden tvivl bidrage til at sætte en ny standard for, hvad en moderne bestyrelse skal beskæftige sig med uanset ejerform.

Det er en god anledning til at tale med sin ledelse om, hvordan man sætter hele denne dagsorden i spil

Hvad gør man, hvis man er sustainability-ansvarlig i en virksomhed, hvor ledelsen og bestyrelsen ikke lader til at prioritere bæredygtighed i den grad?

– Det er den øverste ledelse, som skal tage den bevidsthed med ind i bestyrelsen, hvis den ikke allerede er der. En del af god governance for bestyrelsen er ifølge de kommende anbefalinger, at det ikke kun er ejere og aktionærer, der skal tages hensyn til, men værdiskabelsen for alle stakeholdere. Så det er en god anledning til at tale med sin ledelse om, hvordan man sætter hele denne dagsorden i spil på en god måde.

Alle medarbejdere skal have indsigt i bæredygtighed
I 2021 vil der som en konsekvens af udviklingen i virksomhedens øverste lag også ske et kompetenceløft i forhold til bæredygtighed på mange andre niveauer, mener Jeanette Fangel Løgstrup.

– Jo mere bæredygtighed bliver et strategisk anliggende for topledelsen og for bestyrelsen, jo vigtigere bliver det, at der er dygtige folk i organisationen, som kan drive det, så området bliver løftet og professionaliseret yderligere. Ligesom de fleste medarbejdere i dag bliver trænet i digitalisering og compliance, skal de fleste medarbejdere fremadrettet have en vis indsigt i emner som bæredygtighed, samfundsansvar, sexisme os så videre. Det bliver centralt for fremtidig succes, siger Jeanette Fangel Løgstrup og kommer med et eksempel:

– Når bankerne bruger deres finansielle muskler til at hjælpe virksomheds- og privatkunderne med deres grønne omstilling, bliver det jo lige pludselig en del af kerneforretningen for en bank og ikke bare et sideprojekt. Derfor er bankerne i fuld gang med at træne mange medarbejdere i ESG.

Den grønne dagsorden bliver vigtigere for investorer
Danskernes potentielt 2.000 milliarder i investeringsmidler skal være meget mere grønne og bæredygtige frem mod 2030, har Investering Danmark netop annonceret.

Den udvikling vil tage yderligere fart i løbet af næste år, mener Jeanette Fangel Løgstrup.

– Det at have styr på den grønne omstilling og klimastrategien bliver i endnu højere grad en license to operate for virksomhederne på grund af stigende pres fra blandt andre investorer og kapitalforvaltere. For nylig har 137 institutionelle investorer, som har aktiver for 20 billioner dollar under administration, skrevet et brev til 1.800 konkrete selskaber, der er blandt de største CO2-udledere, for at lægge pres på dem. De kræver, at selskaberne sætter bindende og videnskabsbaserede mål for CO2-reduktion og at de derudover har konkrete handlingsplaner til at nå målene, som er godkendt af Science Based Targets Initiative.

Det er der en simpel årsag til.

– Klimarisici er lig med investeringsrisici. Derfor bliver det vigtigt for langt de fleste virksomheder at få sat de rette mål og få lavet en klimastrategi, for der vil også komme pres på dem fra investorer for at få det gjort.

Mere fokus på ‘S’et i ESG
Selvom klima fylder det meste i virksomhedernes udmeldinger og i mediernes dækning, kommer vi til at have mere fokus på de andre områder af bæredygtighed i løbet af næste år.

– S’et i ESG (som dækker over miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, red.) har stået lidt i baggrunden af særligt miljø og klima. Men i det seneste år har både debatten om diversitet og sexisme samt coronapandemien fået os til at få øjnene op for, at vi ikke må glemme den sociale del af virksomhedernes ansvar. Når det gælder corona er det tydeligt, at mange virksomheder har globale værdikæder og skal tage stilling til, hvad f.eks. lockdown får af konsekvenser for deres leverandører i udlandet, og hvordan arbejdsforholdene er for dem, siger Jeanette Fangel Løgstrup.

Der har jo været tale om både #metoo og diversitet i årevis, uden at der er sket det helt store – vil det flytte sig nu?

– Alle virksomheder har haft diversitet i forhold til køn på agendaen, men jeg tror, at den seneste sexisme-debat har været med til at flytte det fra en tick the box-øvelse til et reelt strategisk tema, som man må arbejde seriøst med. Det starter oppefra og handler om kultur. Og netop virksomhedskulturen bliver en del af hele bæredygtighedsagendaen, fordi det er så afgørende at sikre diversitet og inklusion, og at medarbejdere i alle former og farver har ordentlige vilkår.

Også den udvikling kommer til dels til at være drevet af investorerne, mener Jeanette Fangel Løgstrup.

– Over tid vil man se, at investorerne også kommer til at tage de områder op. De vil i højere grad tage en dialog med selskaber, som ikke arbejder seriøst med diversitet. For i det øjeblik, man ikke agerer ordentligt som virksomhed, også på det sociale område, giver det et dårligt omdømme. Det kan skade ens forretning og dermed forringe investeringen.

 

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.