Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Better Energy oversætter Verdensmålene til forretning

– Man er som virksomhed nødt til at få adresseret alle sine negative påvirkninger, siger bæredygtighedsdirektør.

Foto: Yuliya Kashirina/iStock

Der er 17 arbejdsdage i december, inden juleferien begynder. Og 17 Verdensmål. Det kalder vist på en julekalender!

Hos Sustain Report og Science Report har vi i december således valgt at sætte fokus på FN’s Verdensmål – ikke mindst for at komme nærmere, hvordan I, vores læsere, kan bruge dem i praksis på jeres arbejdspladser. Vi taler derfor med en række interessante danske virksomheder og forskningsinstitutioner om deres arbejde med Verdensmålene.

Så velkommen til vores Verdensmålsjulekalender, hvor der bag dagens låge gemmer sig:

Better Energy

Verdensmålene definerer rammen, som virksomhederne skal arbejde efter. Men rammen kan være svær at omsætte til business.

Sådan lyder det fra Cora Olsen, director of sustainability and regeneration hos energiproducenten Better Energy.

– For at ”oversætte” Verdensmålene til ”virksomhedssprog” har vi valgt at anvende Future-Fits Business Benchmarks (FFBB) som målesystem for vores indsats.

Cora Olsen er bæredygtighedsdirektør i Better Energy. Foto: PR

At oversættelsen og operationaliseringen kan være svær skyldes ifølge Cora Olsen, at Verdensmålene først og fremmest er formuleret til nationer.

– Styrken ved FFBB er, at det tydeligt definerer, hvornår en virksomhed rent faktisk er bæredygtig, siger Cora Olsen.

Vil være til gavn

Future-Fit fokuserer gennem 23 målepunkter på alle FN’s 17 Verdensmål. Til forskel for en anden populær SBT, Science Based Targets, der fokuserer på net-zero, altså på CO2-udledning og temperaturstigninger, med udgangspunkt i Paris-aftalens mål.

At valget sin tid faldt på Future-Fit handler ifølge sustainability manager hos Better Energy, Medine Duvarci, om, at standarden er ambitiøs.

– Science Based Targets er en god metode at navigere efter, men vi er ikke kun sat i verden for at reducere CO2-udledningerne. Vi vil ikke kun undgå at gøre skade. Vi vil også være til gavn der, hvor vi er, har Medine Duvarci tidligere fortalt til Sustain Report.

Hun tilføjede, at Future-Fit blandt andet har fokus på biodiversitet:

– Det er ikke aspekter, som indgår i Science Based Targets-metodikken, men det indgår til gengæld i Future-Fit. Samtidig er Future-Fit nok den mest ærlige og ambitiøse tilgang til virksomhedsdrift, der findes. Future-Fit stiller store krav til os, og vi skal åbent og ærligt udpege og redegøre for de områder, hvor vi kan og bør gøre det bedre, siger bæredygtighedschefen.

Ét mål skiller sig ud

For Better Energy skaber Future-Fit sammenhæng.

– Der er en helt klar kobling mellem FFBB og Verdensmålene, og kan vi imødekomme kravene i FFBB og drive forretning ud fra regenerative principper, kan vi og andre virksomheder sikre at opfyldelse af verdensmålene bliver en realitet, siger Cora Olsen.

Hun fortæller videre, at Better Energy med sin kerneforretning med vedvarende energi bidrager til fremskridt i mange af de 17 SDG’er. Dog specielt Verdensmål 6 ’Rent vand og sanitet’, Verdensmål 7 ’Bæredygtig energi’, Verdensmål 11 ’Bæredygtige byer og lokalsamfund’, Verdensmål 13 ’Klimaindsats’, Verdensmål 15 ’Livet på land’ og Verdensmål 17 ’Partnerskaber for handling direkte’.

Ét Verdensmål skiller sig dog ud.

– Vores mål er at forsyne virksomheder, byer og lande med vedvarende energi. Vores kerneopgave er at sikre at der er bliver tilført store mængder ny grøn energi til elnettet i sådan et omfang og skala, at vi har nok grøn strøm til at drive en elektrificering af samfundet.

– Derfor er mål 7 om vedvarende energi særlig vigtigt for vores arbejde. Det er ikke nok med grøn energi. Den grønne energi skal komme fra nyopførte vedvarende energikilder. På den måde kan vi udfase de fossile brændsler, der stadig er i vores energimiks, siger Cora Olsen.

Samarbejde med kunderne

Ifølge Cora Olsen sker fokusset på Verdensmål 7 i et samarbejde mellem Better Energy og deres kunder.

– Sammen med os tager virksomheder et aktivt valg om at være grønne i deres energiforsyning ved at indgå i en elkøbsaftale, hvor virksomhederne, der forpligter sig til at aftage strømmen fra en solcellepark, også bliver den direkte årsag til, at solcelleparken bliver opført.

– At give andre virksomheder mulighed for at skifte til vedvarende energi sikrer, at de ikke bidrager til udledningen af drivhusgasser og skadelige udvindingsmetoder forbundet med fossile brændstoffer, siger Cora Olsen.

Som virksomhed handler det om at afklare, hvilken verden, man vil give videre.

– Det er vigtigt at understrege, at man som virksomhed er nødt til at få adresseret alle sine negative påvirkninger. Det er utilstrækkeligt blot at reducere, da dette bare medføre mindre slem adfærd og ikke bæredygtig adfærd.

– Grundet de mange års enorme belastning af jordens økosystemer er det ikke længere nok at arbejde henimod bæredygtig adfærd. Virksomheder er nødt til at forpligte sig til at arbejde regenerativt. Til dette formål er Verdensmålene og FFBB uvurderlige referencerammer, for at sikre vi når i mål, siger Cora Olsen.

Jul i Verdensmålenes tegn

Det’ jul, det’ kool – og gennem hele december dykker Sustain Report og Science Report ned i, hvordan de store danske virksomheder og forskningsinstitutioner arbejder med FN’s 17 Verdensmål.

Her kan du se, hvem der har medvirket indtil nu.

1. FLSchmidt

2. Syddansk Universitet

3. LB Forsikring

4. VIA University College

5. Carlsberg

6. Grundfos

7. Danfoss

8. Lego

9. Aalborg Universitet

10. Chr. Hansen

11. Bang & Olufsen

12. Novozymes

13. Demant

14. Roskilde Universitet

15. Danmarks Tekniske Universitet

16. Better Energy

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Podcastserie afslører vilde fortællinger grundstof for grundstof

Gennem 118 afsnit vækker podcastserien “Periodisk” alle grundstoffer til live. Med skuespiller Simon Bennebjerg i rollen som det periodiske system er hvert afsnit unikke fortællinger om grundstoffernes egenskaber, opdagelse og dilemmaer.

Departementschef skal afløse Möger

Peter Stensgaard Mørch skal være ny administrerende direktør hos PensionDanmark. Men først efter et år, hvor han bliver rustet til stillingen.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.