Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Sustain Awards

– Det er opløftende at se “sorte industrier” gå forrest, siger Torben Möger Pedersen

PensionDanmark-topchefen efterspørger politisk tempo på den grønne omstilling.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark. Foto: PensionDanmark.

Vi skal ikke udskamme de sorte industrier, men i stedet hylde dem, der går forrest i den grønne omstilling.

Det er budskabet fra Torben Möger Pedersen, PensionDanmarks administrerende direktør gennem næsten 30 år.

Torben Möger Pedersen er desuden en af de fire stærke profiler, vi har været så heldige at få som jury til Sustain Awards 2021, som bliver afholdt 14. oktober.

Pensionskassen er i løbet af Torben Möger Pedersens “regeringstid” vokset til et milliardforetagende med 350 medarbejdere og over 750.000 medlemmer.

Alene i 2020 investerede PensionDanmark godt 270 milliarder kroner, hvoraf de 107 milliarder kroner blev lagt i børsnoterede aktier.

Vi har derfor talt med direktøren om, hvordan han mener, at den nærmeste fremtid kommer til at se ud på den bæredygtige front – og om, hvad vi mangler fra politikerne for at komme videre.

Hvor ser du den største udfordring på bæredygtighedsområdet for virksomheder lige nu?

– Den største udfordring er i virkeligheden den største mulighed – der har aldrig været så mange spændende forretningsmuligheder inden for bæredygtige processer, produkter og rådgivning, som der er i dag, siger Torben Möger Pedersen.

Han tilføjer, at PensionDanmark blandt andet ser mulighederne inden for brancher som byggeri, hvor efterspørgslen af bæredygtigt byggeri efterhånden har overhalet efterspørgslen af konventionelt byggeri.

Læs også: Skal du med til Sustain Awards 2021?

Også i detailhandlen, fortæller Torben Möger Pedersen, vokser efterspørgslen, ikke mindst fordi kunderne lægger pres på virksomhederne.

– Så fra at være noget som er nice to have, er bæredygtighed blevet noget, der er en integreret del af enhver moderne virksomheds forretningsstrategi. Det forventes af kunder, medarbejdere og investorer.

Bæredygtighed skal opfattes holistisk

Hvad tror du kommer til at blive en tendens på området i den kommende tid?

– Mit bud er; klima, ligestilling og biodiversitet.

Torben Möger Pedersen uddyber, at i den nærmeste tid vil der fortsat være fokus på klima og CO2-reducerende initiativer – ikke mindst i et efterår, der vil være præget af COP26 i Glasgow i november.

– På den lidt længere bane ser vi, at de nye bæredygtighedstemaer er på vej op på agendaen – det gælder diversitet, altså bæredygtighedsmål nummer fem omkring ligestilling, og det gælder målet omkring biodiversitet. Dermed får vi et stigende fokus på at tilrettelægge produktion og forbrug, så det ikke forringer biodiversiteten.

Han mener, at vi skal vænne os til at tænke FN’s 17 Verdensmål sammen.

– Bæredygtighed skal opfattes holistisk. Hvis vi skaffer grøn energi til udviklingslandene, vil det være et af de vigtigste bidrag til ligestilling, for så kommer der strøm til landsbyerne, som gør, at kvinder ikke bruge timer på at skal hente vand i en krukke på hovedet langvejs fra. I stedet kan de bruge pumpen ved byens brønd, og samtidig kan flere unge piger få en uddannelse, fordi der er lys til at læse ved i hytterne.

Hvad din og andre brancher kan gøre for at fremme bæredygtighed?

– Alle projekter, som er forretningsmæssigt fornuftige, vil kunne opnå finansiering fra enten bank, realkredit eller et pensionsselskab. Så den private kapital er til stede og er parat, siger Torben Möger Pedersen.

Han henviser til, at den finansielle sektor har forpligtet sig til at stille ekstra 600 milliarder kroner til rådighed til finansiering af den grønne omstilling frem mod 2030. En aftale, der blev præsenteret af Regeringens Klimapartnerskaber i 2020.

– Hertil kommer, at vi i pensionssektoren, i vores egenskab af aktionær i mange virksomheder i Danmark og ude i verden, arbejder sammen med andre ligesindede aktionærer om at hjælpe de virksomheder, som vi nu er medejere af, til at omstille deres forretningsmodeller i en bæredygtig retning. Så vi bruger vores muskel i aktivt ejerskab til at fremme bæredygtighedsdagsordenen.

De sorte industrier skal ikke udskammes

Han tilføjer, at mange industrier allerede nu er godt i gang med at rykke på den bæredygtige agenda – ikke mindst de, der måske starter det “sorteste” sted på skalaen.

– Det er opløftende at se, hvordan selv de brancher, hvor CO2-udfordringen er størst, er gået i spidsen med initiativer, for at gøre netop deres branche bæredygtig, siger Torben Möger Pedersen.

Læs også: Thomas Schulz og Ingrid Reumert blandt talere til Sustain Awards

Torben Möger Pedersen peger på blandt andre shippingindustrien, hvor et af verdens største rederier, A.P. Møller-Mærsk, har erklæret, at de vil omlægge deres flåde til at sejle på ikke-fossile brændstoffer.

– Det gælder også den danske cementindustri, som er en af vores største CO2-udledere. Industrien er langt med udvikling af såkaldt grøn cement, som har et markant lavere CO2-aftryk end traditionel cement. Det gælder også byggeriet, som har erklæret, at man vil gå rigtigt langt for at anvende bæredygtige materialer i nybyggeri og have fokus på energieffektivisering af produktionsbygninger og boliger.

– Så den grønne omstilling handler ikke kun om at producere mere grøn energi fra vindmøller. Det er en opgave, der står højt på agendaen i alle brancher.

– Det er vigtigt at huske på, at det ikke handler om at udskamme bestemte industrier, siger Torben Möger Pedersen.

Og tilføjer:

– Vi har stadig brug for at bygge veje og bygninger, men vi skal finde ud af, hvordan vi gør det på en bæredygtig måde. Vi har stadig brug for at få transporteret varer mellem verdensdelene, men kan containerskibene sejle på grønt fuel, så er det et vigtig skridt i den rigtige retning.

Gode initiativer – men der mangler tempo

Adspurgt, hvad virksomhederne mangler fra politisk hånd, hvis målet om 70 procents reduktion i 2030 skal nås, svarer Torben Möger Pedersen, at det kunne klæde udviklingen med et højere tempo:

– Det, vi mangler, er tempo i de beslutninger, der skal til, så vi kan begynde at eksekvere på omstillingen, siger Torben Möger Pedersen.

Han tilføjer, at det gælder, når der skal bygge nye vindmølleparker, energi-øer og Power-to-X-anlæg, der producerer grøn brint, der bliver til grønne fuels og grøn gødning.

– Vi skal desuden kræve, at den offentlige sektor går forrest ved at gøre sin indkøbs- og investeringspolitik grøn. Det er vigtigt, at staten, der er en af de største bygherrer i Danmark, kræver, at den næste motorvej eller motorvejsbro selvfølgelig skal bygges med bæredygtige materialer, siger Torben Möger Pedersen.

Han tilføjer:

– Derfor er regeringens nye udspil om en klimakøreplan frem mod 2025 en rigtig god løsning. På den måde kan staten være med til accelerere tempoet, få stordriftsfordele og dermed få prisen på grønne løsninger ned ved at skabe et marked for de nye bæredygtige produkter.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.