Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Industrien: Afsæt 1,5 mia. kr. til grøn forskning i 2020

12 forslag fra DI og CO-industri skal sikre, der der stadig bliver lavet forskning.

Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør, Dansk Industri. Foto: Thomas Arnbo/Dansk Industri

Der er brug for et markant løft af forskning og udvikling både i virksomhederne og i det offentlige. Sådan lyder det fælles budskab fra lønmodtagerne i CO-industri og arbejdsgiverne i Dansk Industri.

De to organisationer har lanceret et udspil med 12 konkret forslag, der skal gøre det muligt og attraktivt for virksomhederne at investere i forskning og udvikling og give en mere fokuseret indsats i den offentlige forskning.

Coronakrisen har mildt sagt sat en stopper for den positive udvikling, der var i dansk erhvervsliv før pandemien brød ud. Nu kæmper virksomheder med faldende omsætning og medarbejdere, der enten er sendt hjem med lønkompensation eller er blevet opsagt.

Ifølge de to organisationer er mange kriseramte virksomheder presset til at udskyde investeringer i nye innovative produkter og løsninger, som de ellers under normale omstændigheder er i stand til at sælge på verdensplan.

– Forskning og udvikling er svært at prioritere i industrien, når ordrerne er små. Men de er fuldstændig afgørende, for forskning er første skridt på vejen mod nye innovative produkter og dermed nye arbejdspladser. Derfor bliver vi nødt til at hjælpe virksomhederne her, så vi kan stå stærkt, når krisen aftager, siger formanden for CO-industri, Claus Jensen.

Der er med andre ord brug for en bred og målrettet indsats, der både understøtter forsknings-­ og udviklingsaktiviteter i virksomhederne og samtidig fokuserer de offentlige forskningsmidler i retningen af de kompetencer og den viden, som virksomhederne har brug for på længere sigt, mener CO-industri og DI.

Tilsammen vil det være med til at bringe danske virksomheder styrket ud af krisen og ruste dem til at klare sig i den globale konkurrence, lyder argumentet.

1,5 mia. til Innovationsfonden
DI og CO-industri foreslår blandt andet, at der afsættes en midlertidig bevilling på 1,5 mia kroner til Innovationsfonden. De penge skal være med til at sikre, at virksomhedernes udviklings- og innovationsaktiviteter ikke går tabt på grund af coronakrisen, ved at virksomheder kan søge op til 2 mio. kroner i støtte til et udviklingsprojekt.

Vi har ikke råd til at lade coronakrisen sætte en stopper for mange års langsigtede investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi

De 1,5 mia er tiltænkt projekter, der allerede er sat i gang eller planlagt, men som virksomhederne, herunder også start-ups og iværksættere, nu ikke længere har mulighed for at finansiere selv.

Derudover skal virksomhederne kunne tage et rentefrit lån til forsknings- og udviklingsaktiviteter, ved at der bliver etableret en pulje på 4 mia til formålet. DI og CO-industri foreslår også, at den allerede vedtagne forhøjelse af 110 pct.-fradraget for forskning og udvikling fremrykkes, så det får effekt fra og med 2020.

– Vi har ikke råd til at lade coronakrisen sætte en stopper for mange års langsigtede investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi. Vi lever simpelthen af være dygtige og opfindsomme, og hvis vi kun satser målrettet på forskning og udvikling, kan vi sikre, at Danmark og danske virksomheder står stærkest muligt efter krisen, siger adm. direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, og tilføjer;

– Hvis vi ikke har råd til at udvikle de varer og ideer, vi skal leve af at sælge i fremtiden, så vil det få meget alvorlige og langsigtede konsekvenser,

DI-direktøren henviser til, at halvdelen af Danmark eksport består af højtudviklet produkter – de såkaldte up-market produkter – som kan sælges til en højere pris end konkurrenternes.

Også GTS-institutterne, der tilbyder teknologisk infrastruktur og teknologiske serviceydelser målrettet især små- og mellemstore virksomheder (SMV’er), er en del af forslaget. For at støtte SMV’erne bør der afsættes 100 mio. i både 2021 og 22 til, at GTS’erne kan hjælpe virksomheder med rådgivning, test og udvikling, foreslår de.

1,5 mia. kr. til grøn forskning
DI og CO-industri har også planer for den offentlige forskning. De anbefaler, at der i 2021 bliver afsat 3 mia. til teknisk og naturvidenskabelig forskning. Ifølge forslaget er der tale om nye penge og ikke en omprioritering, så pengene bliver hentet fra andre fagområder, og industri-organisationerne ser gerne, at de tre mia. bliver uddelt som såkaldte “strategiske basismidler” på universiteterne.

– Udover en hjælpende hånd under forskning og udvikling i vores virksomheder er det samtidig vigtigt, at vi holder dampen oppe på de offentlig investeringer i forskning og udvikling, og at vi i endnu højere grad fokuserer og skaber fælles fodslag mellem den private forskning og den offentlig forskning. Vi skal hurtigst og bedst muligt kunne omsætte forskningen til nye produkter og ideer, vi kan eksportere til resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen.

I 2020 skal der desuden afsættes 1,2 mia. til forskning og udvikling inden for kunstig intelligens og robotter, og 1,5 mia. til den grønne forskning, så Danmark kan nå 70 procent-målsætningen i 2030.

Udspillet indeholder i alt 12 fælles forslag fra DI og CO-industri, som tager udgangspunkt i at holde hånden under virksomhedernes udviklingsaktiviteter nu og her – og at fremtidssikre virksomhedernes konkurrenceevne ved at give bedre adgang til den nyeste viden og de kompetencer, der er brug for til at sikre ny vækst og beskæftigelse i Danmark.

Baggrunden for udspillet er, at de skræmmende tal for dansk økonomi. Krisen ser lige nu ud til at koste dansk økonomi mere end 190 mia. kr. Det er et fald på mere end 8 pct. af BNP i 2020. Samtidig ser eksporten lige nu ud til at falde med hele 13 pct. i 2020.

– Det er en helt ekstraordinær situation, virksomhederne og deres medarbejdere står i. Mange virksomheder er presset til at udskyde investeringer- ikke mindst i forskning og udvikling. Det er derfor afgørende at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne i de danske virksomheder her og nu. Vi risikerer at miste vores konkurrencekraft og hårdt tilkæmpede førerpositioner i det globale marked, der er bygget på langsigtede investeringer i opbygning af kompetencer, viden og udvikling af ny teknologi, siger Claus Jensen, CO-industri.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.