Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

CEO i Bestseller-ejers investeringsselskab: Grøn energi er et spændende investeringsområde

Nordeuropas største solcellepark er nu ejet af investeringsselskabet Heartland Holding.

Investeringsselskabet Heartland kan nu kalde sig ejer af Nordeuropas største solcellepark på lidt over 200 MW med en samlet elproduktion, der svarer til ca. 127.000 danskeres elforbrug.

Selskabet er ejet af Anders Holch Povlsen og er desuden holdingselskab for landets største modekoncern, Bestseller.

Det danske energiselskab Better Energy udvikler, opfører og driver solcelleparken, som dækker hele strømforbruget i Bestsellers egne butikker, kontorer og bygninger på globalt plan.

Derudover kan solcelleparken levere strøm til andre virksomheder, og nogle af de kunder, der er på plads er onlinesupermarkedet Nemlig.com samt kæden Normal, hvor Anders Holch Povlsen er hovedaktionær.

Fra virksomheder som Chr. Hansen og Novo Nordisk, der ligeledes satser stort på at køre på vedvarende energi globalt, ser man ikke sig selv som ejere af anlæg til vedvarende energi, da virksomhedernes kernekompetencer ligger andre steder. Og det var da heller ikke udgangspunktet for Heartland at blive ejer af en solcellepark, fortæller CEO Lise Kaae i et mailsvar til Sustain Report.

– I første omgang var det planen, at anlægget hovedsalig skulle dække vores egne virksomheders behov, men da muligheden bød sig for et større anlæg, fandt vi det naturligt at udvide anlægget og give andre virksomheder, der ligesom os har et ønske om et grønnere fodaftryk, mulighed for at benytte sig af vores grønne strøm.

Hun lægger desuden vægt på, at “strømmen ikke kun er grøn, men også ny og uden statsstøtte”, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ser I grøn energi som et investeringsben, der skal vokse?

– Vi ser grøn energi som et spændende investeringsområde og et naturligt supplement til vores investeringer inden for bæredygtighed, lyder det fra Lise Kaae, som tilføjer, at Heartland med sit samarbejde med Better Energy har “valgt at gennemføre projektet sammen med en meget erfaring spiller inden for opførelse af solcelleanlæg”.

Spørger man en ekspert på området, er det svært at finde noget at være sur over.

– Jeg synes det er en god udvikling, og kan egentlig ikke se de store problemer ved det, siger Jens Wenzel Andreasen, Professor ved DTU Energi, Institut for Energikonvertering og -lagring.

– For virksomhederne virker det som en fornuftig investering, og jeg formoder at de har en aftale med leverandøren om at forestå alt det praktiske og tekniske, og så kan jeg ikke se de store udfordringer i det, lyder hans vurdering.

Det bekræfter Lise Kaae, som oplyser, at der ikke har været nogle særlige administrative udfordringer med hensyn til planlægning af projektet.

– Når det er sagt, skal det siges, at en større andel at det areal, som skal anvendes til vores anlæg, allerede var dedikeret til vedvarende energi inden vi igangsatte planlægningen af vores anlæg, tilføjer hun.

Ikke desto mindre fylder solcelleparker noget mere i landskabet end havvindmølleparker langt ude på havet. Men det er et issue, som ikke kun virksomheder bør tage ansvar for, mener Jens Wenzel Andreasen.

– Det er mit indtryk at solceller, som både landmøller og kystmøller, begynder at møde modstand, fordi nogle synes de skæmmer landskabet. Efter min mening viser det at der er behov for politisk lederskab, blandt andet i forhold til at få forklaret at vedvarende energiproduktion uanset typen kræver masser af plads. Vi skal vænne os til at energiproduktion er synligt og nær os overalt.

Såvel Heartland som Better Energy har dog haft stort fokus på at minimere generne fra det enorme anlæg, som tilmed skal bidrage positivt til naturen, forklarer Lise Kaae.

– Der er valgt en randbeplantning, som gør at anlægget i det store hele ikke kan ses ”udefra”, hvilket har været illustreret i forbindelse med ansøgningsprocessen hos kommunen. Derudover arbejder vi på udnyttelse af området til økologisk drift.

For Rasmus Lildholdt Kjær, CEO i Better Energy, har den største udfordring med projektet været tilslutningen til elnettet.

– Det er en stor solcellepark, vi har udviklet, og den er teknisk kompleks at tilslutte elnettet, hvilket har været udfordrende for vores og Energinets specialister. Det er første gang, at der tilsluttes en solcellepark på transmissionsnettet i Danmark, og vi viser her vejen og sætter nye standarder også i en europæisk sammenhæng.

Når nu Heartland Holding selv ejer solenergikraftværket, er det så stadig en god nok forretning for jer, at I alene udvikler og opstiller parken? 

– Frem til 2019 har vores forretning været at udvikle, bygge og frasælge solcelleparkerne, så forretningen med dette er lige så god som det fremgår at vores regnskaber. Vi ser dog en begrænsning i denne model og har derfor i 2019 gået i en strategisk retning, hvor vi udvikler, bygger og selv ejer solcelleparkerne. På den måde kan virksomhederne koncentrere sig om at købe den nye grønne strøm og på den måde have effekt på, at vi kan opføre flere nye solcelleparker uden statsstøtte. Det er meget mere skalerbart og har derfor markant større betydning for den grønne omstilling, lyder det fra Rasmus Lildholdt Kjær.

Han forventer ikke, at et større antal holdingselskaber går i samme retning som Heartland og selv ønsker at eje solcelleparkerne.

– Der kan være enkelte virksomheder med et holdingselskab, der har investeringsmæssige aktiviteter, hvor det at investere i parkerne også giver god mening, men det er ikke noget vi kan regne med eller forvente. Vi er i gang med at udvikle og bygge 7.000 MW solcelleparker i Danmark over de kommende år, og der vil det forventeligt være begrænset, hvor mange virksomheder, der selv kan eje anlæggene, og det vigtige er derfor, at de koncentrerer sig om at købe ny grøn strøm uden statsstøtte og på den måde har direkte effekt på opførelsen af parkerne.

Solcelleparken opføres på tidligere konventionelt dyrket landbrugsjord, der vil blive omlagt til økologisk landbrugsdrift. Det skal fremme biodiversiteten og levevilkårene for den truede dyreart birkemusen.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.