Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Debat

I Ørsted er klimaindsats, biodiversitet og gode grønne job tæt forbundet

2023 FREMBLIK. Ørsteds chef for global bæredygtighed Ida Krabek kaster et blik tilbage på 2022 og giver Ørsteds bud på nye udfordringer og målsætninger for virksomheden, branchen og samfundet.

Ved at gå forrest håber Ørsted med Ida Krabek i spidsen for selskabets bæredygtige agenda at kunne fremskynde udviklingen og inspirere andre. Foto: Ørsted.

Russernes brutale invasion af Ukraine er både en menneskelig og politisk krise, som har sat en fornyet fokus på energisektoren.

Det sætter ekstra fokus på Danmark som førende inden for grøn energi og som vindmøllenation. Vi har spurgt head of global sustainability i Ørsted, Ida Krabek, om de vigtigste resultater i 2022 og de store opgaver i 2023.

Klima og biodiversitet skal løses sammen

Hvad er de tre største resultater omkring bæredygtighed i Ørsted som selskab i 2022?  

Vi fik vores 2040-mål godkendt af SBTi i 2021, så i 2022 har vi haft fokus på fremdrift på nogle af de hotspots, vi har i vores leverandørkæde, og hvor det er svært at nedbringe udledninger på grund af tung industri. Det gør vi blandt andet ved at vise de tunge industrier, at der er en efterspørgsel efter de grønne produkter og løsninger, vi alle sammen taler om.

Den grønne omstilling er også en unik mulighed for at skabe social omstilling med gode grønne jobs.

Ida Krabek, Head of Global Sustainability i Ørsted

For eksempel gik vi i 2022 sammen med andre globale virksomheder under First Movers Coalition om at forpligte os på at købe mindst 10 procent near-zero cement og beton 2030, ligesom vi lagde hus til SteelZero’s globale konference i maj. Målet var at få endnu flere til at tilslutte sig koalitionen og arbejde frem mod målet om 50 procent stål i 2030, som lever op til SteelZero’s klimakrav. Vi har selv haft denne ambition siden vi var med til at grundlægge SteelZero for to år siden. 

Vi har også haft stort fokus på biodiversitet i 2022 efter vi satte vores 2030-ambition for biodiversitet sidste år. Vi mener, at klimakrisen og biodiversitetskrisen skal løses sammen, fordi vi har ikke tid til at løse den ene først og den anden senere. Her skal der konkrete handlinger til for at gøre en forskel nu, men i høj grad også for at finde robuste og effektive metoder til naturgenopretning, som kan skaleres op, så de virkelig gør en forskel.

I 2022 lancerede vi flere konkrete biodiversitetsprojekter og partnerskaber i for eksempel Danmark, England og Taiwan, og vi lancerede et globalt samarbejde mellem Ørsted og WWF, der netop skal finde integrerede løsninger på klima- og biodiversitetskrisen med afsæt i havvind. 

Grøn omstilling med millioner af job

Den grønne omstilling er også en unik mulighed for at skabe social omstilling med gode grønne jobs, og det er også et fokusområde for Ørsted. I 2022 indgik Ørsted derfor en aftale med North America’s Building Trades Unions (NABTU), som er den første af sin slags i USA.

Partnerskabet afspejler Ørsteds filosofi og mål for udvikling af arbejdsstyrken. Det vil blandt andet sige at fremme lokal ansættelse og styrke den lokale økonomi, udvide den lokale talentmasse, og skabe muligheder for underrepræsenterede grupper. Ifølge IRENAs seneste ’Renewable Energy and Jobs – Annual Review’rummer den grønne omstilling potentiale for 38,2 millioner gode grønne jobs verden over. 

Hvad er de tre største resultater omkring bæredygtighed i branchen i 2022?

Vi er i Ørsted planmæssigt på vej mod at blive CO2-neutral i 2025, så vi har de seneste år flyttet mere fokus over på at nedbringe CO2-reduktioner i vores leverandørkæde. Her kører vi et program sammen med de vigtigste leverandører i forhold til at nedbringe udledningerne, og igen i 2022 har vi set flotte fremskridt.

Der er en klar fremgang i antallet af leverandører, der nu rapporterer til CDP. En tredjedel eller flere har forpligtet sig til at sætte science-based targets. Det havde ingen af dem, da vi begyndte for to år siden. Vi ser også at vores leverandører nu begynder at drøfte de samme spørgsmål med deres leverandører, så det breder sig gennem industrien. Det er et eksempel på, at vi kan rykke på en dagsorden gennem samarbejde. 

Klimakrisen bliver den største fare for biodiversiteten, så grøn energi er i sig selv en del af løsningen.

Ida Krabek, Head of Global Sustainability i Ørsted

Hvad er de tre største resultater omkring bæredygtighed i samfundet i 2022?

Inflation Reduction Act i USA er et kæmpe skridt i den rigtige retning, som ikke bare vil betyde mere vedvarende energi, men også etableringen af nye lokale leverandørkæder med gode grønne jobs lokalt, som er afgørende for at lykkes med at levere i kampen mod klimaet i tide. Her er NABTU-aftalen skelsættende. 

Og så byder EU’s CSRD på et vigtigt vendepunkt inden for rapportering, som med mere præcise og standardiserede data og højere krav til transparens bringer ESG-rapportering på niveau med den finansielle rapportering. Den udvikling hilser vi meget velkommen, da det vil være et yderligere og tiltrængt løft til bæredygtighedsagendaen, at fremskridt bliver målt efter klart definerede enheder. 

Energiomstillingen skal bidrage bredt til samfundet

Hvad er de tre største opgaver i Ørsted som selskab i 2023?

Skabe, teste og skalere løsninger på biodiversitetskrisen, så de virkelig gør en forskel og bliver en naturlig del af, hvad Ørsted leverer, når vi bygger vedvarende energi.

Klimakrisen bliver den største fare for biodiversiteten, så grøn energi er i sig selv en del af løsningen, men i Ørsted vil vi tage et skidt længere og sikre, at vores løsninger ikke bare bliver bygget i balance med naturen, men på måder der ovenikøbet styrker biodiversiteten. 

Hvad er de tre største opgaver i branchen i 2023?

Hastighed og ordentlighed på samme tid i udbygningen af grøn energi. I Ørsted arbejder vi for at få branchen med på at sikre, at vi kun bygger energiprojekter, der bidrager til vores verden på flere måder end blot ved at omstille energisystemet.

Der er et voldsomt behov for at accelerere udbygningen af grøn energi, og derfor er det ekstremt vigtigt, at vi holder fast i at bygge grøn energi på den rigtige måde, hvor energiprojekter bidrager til at løse klima- såvel som naturkrisen og skaber muligheder for gode grønne jobs.  

Læs også: WSP forpligter sig som den første danske rådgiver på biodiversitet

Og for at det kan lykkes skal vi gå sammen om at finde fælles måder at måle på. Det vil gøre det lettere at gøre bæredygtighed til en fast bestanddel af regeringernes udbud af for eksempel havvind, hvilket vil have afgørende effekt, fordi bæredygtighedskrav så bliver til en standard på markedet. 

Hvad er de tre største opgaver i samfundet i 2023

At mødes om at skabe konkrete løsninger på tværs af det private, det politiske og NGO’erne. 2023 skal være året, hvor vi stopper med kun at tale om målsætninger, men skrider til handling og lærer i praksis.  

Hold modet oppe – og hold politikerne fast

Hvad er de største og sværeste udfordringer i Ørsted som virksomhed frem mod 2030? 

Ved at gå forrest kan vi forhåbentlig hjælpe til at fremskynde udviklingen og inspirere andre.

Ida Krabek, Head of Global Sustainability i Ørsted

Vi har styr på vores CO2-reduktionsmål, hvor vi vil være CO2-neutrale i vores drift og produktion allerede i 2025 og i hele vores værdikæde i 2040. Derfor har vi lænet os frem og også sat en brancheførende 2030-ambition om ikke blot at bygge i balance med naturen, men at vores projekter faktisk styrker biodiversiteten.

Der findes endnu ikke en standard for, hvordan man måler den slags, men vi skal nok komme i mål sammen med gode partnere, og ved at gå forrest kan vi forhåbentlig hjælpe til at fremskynde udviklingen og inspirere andre både i og uden for vores egen branche. 

Hvad er de største og sværeste udfordringer i branchen frem mod 2030? 

At få overbevist myndigheder og politikere om, at der skal en hel anden volumen og hastighed til i forhold til udbud og godkendelse af havvindprojekter. Og at bæredygtighed skal tænkes ind i kriterier, for at sikre at energiprojekter fremover bidrager til at løse såvel klima- som naturkrisen. 

Hvad er de største og sværeste udfordringer i samfundet frem mod 2030? 

At holde modet oppe i forhold til klimakrisen og samtidig holde politiske beslutningstagere fast på, at det er store og hurtige systemiske forandringer, der skal til, hvis vi skal redde klimaet.

Det kan kun lade sig gøre, hvis vi får sat helt utroligt meget mere fart på den grønne omstilling og udbygningen af vedvarende energi. Uden at falde for lysten til hurtige, simplistiske løsninger.

Hvis vi ikke tænker bæredygtighed ind i projekterne, vil det komme til at forsinke udbygningen af grøn energi, og vi går som samfund glip af muligheden for at skabe varige, positive forandringer for naturen og for de mange mennesker, som spiller en rolle i udbygningen. 

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.