Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Er bæredygtighed relevant for CFOs?

CFO’en bør ikke se til fra sidelinjen i arbejdet med bæredygtighed, for indsatsen skal forankres i ledelsen, skriver Steen M. Andersen.

Foto: privat.

Af Steen M. Andersen, CEO, FCG Global Goals

De sidste fem-seks år har danske virksomheder i stigende grad arbejdet med bæredygtighed og verdensmål, både strategisk og i dagligdagen. Ofte har marketing, HR eller kommunikation taget initiativ til og måske også stået i spidsen for dette arbejde. Og ofte har økonomiafdelingen og CFO’en mere eller mindre set til fra sidelinien.

Er det en farbar vej fremover ? Nej, på ingen måde. For bæredygtighedsagendaen udvikler sig og har udviklet sig på en måde, hvor der i stigende omfang er behov for, at CFO’en engagerer sig aktivt i arbejdet.

Hele indsatsen skal forankres i ledelsen, som CFO’en er en del af. Men hvor bæredygtighedsarbejdet måske i et vist omfang har været præget af hensigtserklæringer, flotte mål og masser af kommunikation og fotos, så er det nu på vej ind i en fase, hvor ord skal suppleres med tal, og hvor arbejdet i hastigt stigende omfang bliver reguleret af love og cirkulærer. Det skal kunne måles og vejes lige fra CO2-udslip til miljøbelastninger i forsyningskæden, regnskab for madspild og præcise data i virksomhedens årsrapport.

Prøv bare at se på den følgende liste over love og cirkulærer, som er på vej ind over os i den kommende tid:

  • CO2-afgifter
  • EU’s taksonomiforordning
  • Regler omkring Greenwashing
  • Anbefalinger om Good Governance, herunder bestyrelsens ansvar og rolle
  • Nyt EU-direktiv med konkrete krav til rapportering af ESG-faktorer

Listen er ikke udtømmende, men jo allerede ganske omfattende.

Kapitalmarkedet ser også på bæredygtighed

Hvem har så ansvaret for, at data tilvejebringes og er korrekte?

Hvem har ansvaret for den løbende rapportering og effektmåling?

Hvem har ansvaret for, at love og  cirkulærer overholdes?

Det skal naturligvis fastlægges i hver enkelt virksomhed og organisation. Men i mange af dem vil CFO’en komme til at spille en helt central rolle og spille tæt sammen med marketing, HR og kommunikation.

Læs også: Danske virksomheder i top: Tæt på to ud tre har klimamål i virksomhedens strategi

Endnu et område, hvor CFO’en naturligt spiller en central rolle, er tilvejebringelse af kapital. Og også her spiller bæredygtighed en vigtig rolle. Flere og flere virksomheder oplever, at deres pengeinstitut ønsker dokumentation og stiller krav, før en mulig kapitaltilførsel kommer på tale.

Mere end data og rapportering

Derfor er der behov for, at CFO’en bliver klædt godt på til at spille den rolle, han eller hun har på bæredygtighedsdagsordenen. Og det handler ikke alene om at kunne stå til rådighed med data og rapportering, men også om at kunne se den overordnede sammenhæng, det overordnede formål, virksomhedens indsats i forhold til omverdenen og i forhold til medarbejderne m.v.

Så CFO’en bør nu i samme omfang som kollegerne fra de andre afdelinger og direktionen være at finde der, hvor man kan få ny viden og motivation til arbejdet med bæredygtighed.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.