Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Tunge fonde tilslutter sig investorkodeks om skat

Et kodeks, som støttes af store institutionelle investorer, skal fremme god skatteadfærd.

Foto: Normann Sloth

17 investorer af den allertungeste slags har tilsluttet sig et kodeks som skal imødegå aggressiv skatteplanlægning i de selskaber, som de investerer i via eksterne forvaltere.

Det drejer sig om 11 pensionsselskaber, fem fonde og nu også en filantropisk forening i form af Realdania.

Skatteindtægter udgør en væsentlig del af et velfungerende samfund, og skat er en direkte kilde til at understøtte FN’s verdensmål, lyder det i en pressemeddelelse om Realdanias indtræden i kodekset.

Hensigten er at påvirke god og ansvarlig skatteadfærd i både Danmark og udlandet, hvor kodekset fokuserer på unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere.

Skattekodekset blev vedtaget i fællesskab i 2019 af ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA. Fra nytår får de selskab af Leo Fondet, Novo Holdings, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Velux Fonden og foreningen Realdania.

For investeringsdirektør i Realdania Kenneth Lillelund Winther er det et vigtigt skridt, at de i alt 17 institutionelle investorer nu er enige om, hvilke krav de stiller til ansvarlig skatteadfærd.

– Jo flere vi går sammen, jo større er muligheden for at påvirke vores samarbejdspartnere. Skattekodekset er en fælles ramme for god skatteadfærd, hvor vi sammen med de andre parter tydeliggør, hvad vi forventer af eksterne kapitalforvaltere, siger Kenneth Lillelund Winther og tilføjer, at kodekset er et element i Realdanias arbejde med ansvarlige investeringer.

Kernen i skatteprincipperne er:
• Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning
• Investorerne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egne skattepolitikker
• Eksterne forvaltere skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde
• Investorerne opfordrer til transparens på skatteområdet
• Investorerne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at eksterne forvaltere ikke udøver aggressiv skatteplanlægning

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.