Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Her de største grønne muligheder for brugen af brint

Brint er en af de grønne teknologier, der kan revolutionere transportbranchen.

Brint
Direktøren for Brintbranchen Tejs Laustsen Jensen.

Et bredt politisk flertal har netop vedtaget, at 300 taxaer i år og næste år skal køre på el eller brint. Det er et fint tiltag, omend det kunne have været mere ambitiøst, lyder vurderingen fra Tejs Laustsen Jensen, der er direktør for Brintbranchen.

Her peger han på tre perspektiver for, hvordan brint kan være en del af den grønne omstilling.

Transportsektoren
Tejs Laustsen Jensen opfordrer til, at den kommende regering uanset farve for alvor tager livtag med at hele gøre transportbranchen grønnere, frem for at stirre sig blind på privatbilismen.

– Når regeringen taler om grønnere transport, reduceres det stort set altid til personbiler. Men transportsektoren er som bekendt meget større. Man kan få langt større miljømæssig effekt ved at gribe fat i centralt styret transportformer som busser og lastbiler. Det er noget af det, vi vil kæmpe for, at en ny regering får øjnene op for efter folketingsvalget.

Det skal være et konkurrenceparameter for virksomhederne at anvende grøn transport

Men det kræver jo, at der er en “grøn” infrastruktur, som ikke eksisterer i dag?

– Ja, men infrastrukturen følger med reguleringen. I Norge er man ved at opbygge en brint-infrastruktur med et landsdækkende net af tankstationer med brint. I Danmark har vi ti af dem indtil videre.

Et EU-støttet projekt kaldet HyBalance-projektet, som involverer seks danske virksomheder, er et eksempel på, at der er seriøse tiltag i gang for at lagre vedvarende energi i form af brint og flytte den over i transportsektoren og i industrien.

– En mulighed kunne også være at lave vejafgifter for lastbiler, som tilgodeser dem der kører på grøn energi. Lastbiler som kører uden emissioner kan også få lov til at aflevere varer om natten, når andre lastbiler ikke må køre inde i byerne. Så bliver det et konkurrenceparameter for virksomhederne at transporten de anvender er grøn.

Det lyder som noget, der bliver dyrt, hvem skal betale for, at det reelt kan lade sig gøre at køre på for eksempel brint og el i hele Danmark – og for så vidt udenfor?

– Selvfølgelig vil det kræve investeringer. Det gjorde det også at satse på vindmøller som Danmark tidligere har gjort. Staten ejer jo typisk den jord, motorvejstankstationerne ligger på, så der kan stilles krav om, at de skal have hurtigladere til el, og at man kan tanke brint og biogas. Selvom det i begyndelsen vil give underskud, skal det nok blive vendt i kraft af at de grønne løsninger vil dække hele motorvejsnetværket, så det bliver muligt at køre på nul-udlening.

Eksportmulighederne
Vindmølle-eksemplet kommer frem igen, når Tejs Laustsen Jensen skal forklare om eksportmulighederne i brint.

– Udfordringen er at få lagret og konverteret strømmen vindmøllerne producerer. Så kan vi trække på den lagrede energi, når vinden ikke blæser, frem for at få vores strøm fra kulkraftværker i Tyskland. Det er teknologier som udlandet også er interesserede i. Det er vi særligt godt positioneret til at få succes med i Danmark på grund af vores undergrund, som har mange kaverner, eller hulrum. De er optimale til at lagre brint og gas. Men også på grund af vores stærke industri og tradition for vindkraft.

Hvis strøm omformes til brint, kan det på sigt blandt andet bruges i flytransporten, shipping og andre transportformer

– Den overskydende strøm fra vindmøllerne kan bruges til elektrolyse, som er den teknik, der splitter vand i brint og oxygen. Det kan bruges som flydende brændstoffer eller gas i for eksempel transportsektoren. På sigt kan det også anvendes i shipping og flytransporten, selvom det ikke ligger lige for. Vi har gode muligheder for at styrke den teknologi i Danmark på grund af vores mange vindmøller, men vi bliver pustet i nakken af vores nabolande, så det er en udvikling, der skal støttes politisk.

– Hvis strøm omformes til brint, kan det på sigt blandt andet bruges i flytransporten, shipping og andre transportformer. Det er der både arbejdspladser og eksportmuligheder i det. Det ligger ikke lige for, men det er et sandsynligt fremtidsscenarie.

Vi mangler en national strategi for energisystemet

En samlet energipolitik
Selvom Tejs Laustsen Jensen repræsenterer brintbranchen, er hans vigtigste budskab, at den grønne omstilling ikke må udvikle sig til en branchekamp.

– Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og med at levere energi til industrien og transportsektoren, skal hele energisektoren hjælpes ad. Vi mangler en national strategi for energisystemet, der forholder sig til, hvor meget energi vi har brug for i sektorer som transport, hvor meget energilagring det kræver, og hvordan vi får den opbygget. Vi skal have styr på, hvor meget vindmøllestrøm vi skal eksportere, og hvor meget vi skal beholde. Det er en dårlig forretning at sælge billig strøm til udlandet, når priserne er lave på grund af meget vind, hvis vi i stedet kan bruge den til elektrolyse og skabe grøn brændsel.

– Og så skal tempoet op i regeringens grønne initiativer. Ting tager i øjeblikket voldsomt lang tid. På den anden side af folketingsvalget håber jeg i første omgang, at en ny regering, uanset farve, vil gennemføre en ambitiøs klimaplan for alle dele af transportsektoren. Det skal være en som er langt mere ambitiøs, end hvad den nuværende regering lægger op til. Vi har stadig en unik position i Danmark i forhold til grøn energi, men vores nabolande har travlt, og de er mere ambitiøse.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.