Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Forskere ruster virksomheder med 10 principper for fremtidens klimalederskab

Klimakrisen banker derud af og afkræver handling fra verdens virksomheder. Derfor rækker førende danske forskere ud og omsætter deres diagnose af krisen til 10 vidensbaserede og løsningsorienterede principper til klimalederskab i virksomheder.

Ni danske førende forskere kommer virksomhedsledere til undsætning med 10 principper til klimalederskab. Foto: iStock/ Boonyachoat.

Kloden er blevet plyndret, biodiversiteten er i frit fald og befolkningsgrupper lider. Det står værre til end de fleste for alvor er klar over.

Hvis vi fortsætter med at behandle symptomer i stedet for årsager, vil situationen kun accelerere. Forskningsbaseret lederskab er den afgørende forudsætning for at løse klimakrisen.

Der er behov for at vi i erhvervslivet får skabt en fælles forståelse for problemets omfang.

Anders Nolting Magelund, klimapolitisk chefkonsulent i Lederne

Den virksomhed, der hurtigst indretter sig efter den nye virkelighed vinder både på egen bundlinje, samfundet og for vores fælles planet.

Sådan lyder den kontante konklusion fra ni af Danmarks førende klima- og samfundsforskere.

De har i et nyt samarbejde med den strategiske tænketank Navigating 360 og organisationen Lederne diagnosticeret klimakrisen og dens konsekvenser for ledere og virksomheder. Det har resulteret i en slutrapport, der rækker ud til samfundets virksomheder.

Forskerne indsnævrer krisen til otte brændende platforme og ti principper for, hvordan ledere har mulighed for at sætte ind og vende krisen til nye muligheder.

-Vi har udarbejdet de 10 principper baseret på forskernes indsigter. Vi ville gerne forsøge at bygge stærkere bro mellem forskeres viden og den praktiske virkelighed. Det er helt afgørende at ledere og beslutningstagere har det rigtige beslutningsgrundlag at stå på, det vil sige hvor meget handling, der kommer til at blive krævet og hvor mange krav de vil blive mødt med i de kommende år, siger klimapolitisk chefkonsulent i Lederne, Anders Nolting Magelund.

-Der er behov for at vi i erhvervslivet får skabt en fælles forståelse for problemets omfang og ikke mindst, at vi arbejder på, at alle har en fælles interesse i, at vi får løst udfordringen, konstaterer Anders Nolting Magelund.

De brændende platforme

Forskerne peger på otte brændende platforme, der beskriver det landskab, ledere skal navigere i, og som udfordrer deres nuværende kompetencer.

Det gælder omfanget, ressourcer, konflikter, reguleringer, politiske processer, misinformation, omdømme og hastighed.

De otte punkter udstiller både risici for at forværre krisen og potentiale til dykke ned i verdens kriser. Så lad os hoppe videre til, hvordan virksomheder kan omsætte forskningen til forandring.

Vi har allieret os med Lederne og Navigating 360 og præsenterer her med afsæt i forskernes vurderinger de 10 principper til lederskab på alle niveauer i alle dele af samfundet.

1. Mål: Hvem vil du være som leder?

For at skabe positive forandringer og fremtidssikre virksomheden er det afgørende at have et højere formål om at bidrage til en bedre verden.

Det er vigtigt at have en vision for både virksomheden og for det samfund, man er en del af.

Det kræver, at man revurderer succeskriterierne for virksomheden: Hvordan kan virksomheden blive en del af løsningen på klimakrisen? Hvilken ny position skal man
etablere, og hvilke nye markeder skal man forfølge i en verden, der efterspørger nye løsninger? Hvad skal virksomheden kort sagt være kendt for? Og hvad ville verden savne, hvis virksomheden ikke længere eksisterede?

2. Forretning: Virksomheden er en del af naturen

Fremtidens virksomheder minimerer belastningen af naturen radikalt. Derfor bliver det en konkurrencefaktor både at forstå det samlede aftryk på natur og klima og kunne levere synlig data om forbruget af naturens ressourcer.

Målet er en tilgang, hvor materialer og ressourcer er vedvarende og kan recirkulere. Vækst må ikke ske på bekostning af klimaet og naturens ressourcer.

3. Viden: Udvid horisonten

Et turbulent og konstant ændret landskab kræver, at man som leder har et veludviklet ”GPS-redskab”. Det vil sige en strategisk radar, der løbende aflæser ændringer i terrænet og de forandringer, klimakrisen konstant udløser.

Det stiller krav til den enkelte leder om at søge viden. Pensum er ganske enkelt blevet større, og det rækker ikke længere at være ekspert på sit eget felt. Så risikerer man at hænge fast i løsninger, der var defineret som grønne i går, men med al sandsynlighed ikke er det om få år.

4. Risikobillede: Krisehåndtering er et vilkår

Klimaforandringerne rammer stadig hårdere og med kortere intervaller. Det betyder, at ledere skal forholde sig til en konstant krisesituation, hvor den ene ekstrem afløser den anden. Derfor er der et behov for at reagere endnu hurtigere, end vi tidligere har kendt.

Læs også: PtX-branchen: Kom nu politikere, styrk markedet for grøn brint og e-fuels

Den virksomhed, der hurtigst indretter sig efter den nye virkelighed vinder. Det kræver, at man forstår de risici, som klimaforandringerne medfører, og som har afgørende betydning for, hvor der skal investeres. Risici, der kommer til udtryk i ændringer på egne markeder, i brudte forsyningskæder og geopolitiske konflikter.

5. Organisation: Værdifællesskab er en superkraft

For at kunne reagere på kriser og samtidig skabe positive forandringer, skal hele virksomheden trække i samme retning.

Den virksomhed, der hurtigst indretter sig efter den nye virkelighed vinder.

“Fra klimakrise til klimahandling”, Navigating 360 og Lederne

Det er en ledelsesopgave, der kalder på samarbejde på tværs og en virksomhedskultur, som er baseret på transparens, fleksible processer og sammenhængskraft.

Nøglefaktorer bliver en arbejdsplads, hvor der tages medansvar, og hvor der er et stærkt værdifællesskab og følelse af mening på tværs af organisationen. Psykologisk tryghed bliver essentiel.

6. Partnerskaber: Ingen kan forandre verden alene

Partnerskaber, videndeling og innovation på tværs af fagligheder, virksomheder og brancher bliver helt afgørende for, at vi når i mål med de bæredygtige forandringer.

Klimakrisen rammer bredt og bliver et opgør med kendte strukturer, siloer og sektorer. Løsningerne skal udvikles mellem nye partnere – både mellem den offentlige og private sektor og på tværs af brancher. Det handler om nye relationer – og også om at se tidligere konkurrenter som nye partnere.

7. Ansvar: Bliv en aktivistisk leder

Et politisk tomrum kræver øget samfundsansvar fra virksomhedsledere. Samfundsansvar bliver en integreret og vigtig del af virksomhedens position og omdømme i samfundet. Virksomheden vil opleve øget forventning til at deltage i at løse samfundets store udfordringer – og om at opføre sig ansvarligt.

At navigere i dette vil i stigende grad kræve aktivistiske ledere, der tør gå foran. Den aktivistiske leder baserer sig på et stærkt værdimæssigt lederskab.

8. Indflydelse: Engager dig i klimadagsordenen

Klimakrisen vil medføre en lang række nye krav til virksomheden i høj grad i form af lovgivning. Den aktivistiske leder søger derfor politisk indflydelse for at sikre, at kravene bliver ambitiøse nok og skaber værdi, samtidig med at lederen bevarer sit handlerum til at udvikle nye løsninger.

Læs også: Robotterne kommer – og de kan hæve den bæredygtige barre i hele industrilandskabet

Konkurrencen om talenter, investeringer og markeder vil blive hård og kræver, at den enkelte virksomhed engagerer og positionerer sig i den grønne dagsorden.

9. Vilkår: Grønt dna bliver den vigtigste kapital

Den grønne omstilling skal være en del af virksomhedens dna. Det handler ganske enkelt om overlevelse, fordi adgangen til gunstige lån, kunder og nye markeder afgøres af det grønne regnskab.

Samtidig vil enhver virksomhed være under langt større bevågenhed end tidligere – en anklage om greenwashing og efterfølgende shitstorme kan betyde enden på forretningen.

10. Rollemodel: Bliv en frontløber

Nogen skal gå forrest. Alle ledere bør have som mission at blive en national eller international rollemodel eller en grøn frontløber indenfor deres branche, og de skal være med til at demonstrere fordelene ved at handle nyt og først – og dermed tiltrække investorer og talenter. Fremtidens leder ser muligheder frem for begrænsninger og forstår, at den bæredygtige omstilling er det vigtigste marked.

De 10 principper er generelle. Man skal derfor tilpasse og prioritere principperne efter den enkelte virksomheds situation og forudsætninger.

Men uanset størrelse eller branche er det afgørende for de kommende års konkurrenceevne og eksistensbetingelser, at man i den enkelte virksomhed opbygger et beredskab, der skaber optimal modstandskraft overfor klimakrisens markant ændrede vilkår.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.