Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Demant sætter nye mål for diversitet og klima

Nye målsætninger for diversitet samt klimahandling forventes klar i løbet af i år.

Trine Kromann-Mikkelsen er vicepresident, kommunikation og sustainability i Demant.

I de kommende år, vil Demant, der producerer og sælger høreapparater, høreimplantater og diagnostisk udstyr, fokusere på to hovedprioriteter, når det gælder sustainability; diversitet og inklusion samt klimahandling.

Det fortæller Trine Kromann-Mikkelsen, vice president, kommunikation og sustainability i Demant i forbindelse med, at selskabets sustainability-rapport for 2020 er publiceret.

– Som en stor verdensomspændende gruppe med mange forretningsområder i forskellige lande, er det vigtigt at have nogle fælles fokusområder, som giver mening for alle, uanset hvor de arbejder i koncernen, siger Trine Kromann-Mikkelsen og tilføjer:

– Derfor zoomer vi ind på de to områder: diversitet og inklusion samt klimahandling. Det sker på baggrund af en bred opdatering af koncernens sustainabilitystrategi i løbet af 2020.

Sustainability skal binde global koncern sammen
Det er led i en større øvelse for Demant, der som moderselskab for en lang række selvstændige enheder med egne brands og salgsselskaber, ønsker at skabe en stærkere, samlet virksomhedskultur omkring de temaer, som er fælles for alle.

Til det formål er sustainability-indsatser velegnede – ud over at være vigtige, mener Trine Kromann-Mikkelsen.

– I Demant er vi i højere grad begyndt at arbejde strategisk med de områder, hvor vi som koncern har fælles interesser og samarbejdssnitflader. Det gælder fx it- og HR-området, men også sustainability, som alle skal forholde sig til. Spoler vi tiden ti år tilbage, da vi meldte os ind i FN’s Global Compact, var sustainability i højere grad noget, der foregik på hovedkontoret. Nu bruger vi meget tid og energi på at gøre det til en stærk prioritet for hele koncernen, siger Trine Kromann-Mikkelsen og tilføjer:

– Sidder du i et salgsselskab i England og sælger høreapparater til NHS (det britiske sundhedsvæsen, red.) og skal forholde dig til lokal lovgivning og samfundets forventninger i øvrigt, er det en kæmpe hjælp at kunne trække på nogle globale retningslinjer for, hvordan vi arbejder med bæredygtighed helt overordnet og på de mere konkrete niveauer, som vi også har prioriteret i vores sustainabilitystrategi.

Klimamål skal godkendes af anerkendt organisation
Konkrete mål for de to store sustainability-agendaer i Demant, forventer Trine Kromann-Mikkelsen at have klar i løbet af 2021. På klimaområdet vil målene blive hægtet op på den pt mest anerkendte standard for klimamål; organisationen Science Based Targets Initiative (SBTi), som blandt andre FN, CDP og WWF står bag.

– Når vi nu laver opdatering af vores klimastrategi, kan vi lige så godt tage det skridt at udvikle mål, som matcher globale standarder, så det bliver så ambitiøst som muligt for os, siger Trine Kromann-Mikkelsen, som erkender, at Demant, i lighed med mange andre virksomheder inden for sundhedssektoren, har været mere “reaktiv” på klimaområdet hidtil.

– Men nu kalder udviklingen på, at vi får udvidet baseline for koncernen og får et billede af vores afledte forbrug i scope 3. Vi allerede har et godt billede af vores globale aftryk inden for scope 1 og 2, men for at sætte konkrete mål og indsatsområder, har vi et stykke vej endnu.

Antallet af kvindelige ledere halter bagefter i Danmark
På lederposterne har Demant bredt set tæt på lige repræsentation af kvinder, lyder det i Demants nye sustainability rapport. I 2020 steg antallet af kvindelige ledere samlet set i Demant med en procent i forhold til 2019 og udgør nu 42 pct.

I de enkelte lande er forskellene dog store, og i Danmark halter kvindelige ledere bagefter med kun cirka 30 pct. af lederposterne. I 2021 skal en ny diversitetsstrategi sikre, at der arbejdes for mere diversitet og inklusion i virksomheden også på andre områder end køn.

– Vi er en mangfoldig virksomhed generelt i forhold til både nationaliteter, køn, alder og mange andre parametre, men zoomer man ind på visse dele af virksomheden, er der ensartethed, som vi gerne vil arbejde med, så vi sikrer os, at alle i virksomheden oplever, at de har lige muligheder for at udvikle sig og blive inkluderet. Men før vi sætter mål for diversitet, har vi behov for at lave undersøgelser af, hvor og hvordan vi især skal sætte ind.

Ser du det som en nødvendighed for virksomheder af jeres størrelse at sætte ambitiøse klima- og diversitetsmål?

– Som en global virksomhed har vi også en vigtig rolle at spille, når det gælder om at passe på vores fælles verden og samfund. Over de senere år har vi oplevet et større fokus fra alle vores stakeholdere i forhold til, at vi forholder os aktivt til blandt andet klimaspørgsmålet. Samtidig kommer der løbende mere lovgivning og fællesstandarder til, hvilket er befriende, da det hjælper virksomheder med at forholde sig konkret til omverdenens krav og gør det muligt at være seriøs og præcis omkring sammenlignelige målsætninger.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.