Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Venstre: Danmark skal bevare den grønne førerposition

POLITIKERNE HAR ORDET. Den grønne omstillings skal være markedsdrevet, så vi på én og samme tid nedbringer CO2-udledninger og styrker erhvervslivet, skriver Venstre-ordførere. De er glade for CO2-afgiften, men når det skal omfatte landbruget, må det ikke flytte landbrugsproduktion til udlandet.

Venstres klimaordfører Marie Bjerre (th) og erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen (tv) giver sit perspektiv i den politiske debat om bæredygtighed. Foto: Venstre pressefotos.

Debatindlæg af klimaordfører Marie Bjerre og erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen, Venstre

Vi befinder os midt i en krisetid. Det gælder både klimakrisen – men også den inflations- og energikrise, der lige nu raser. Men kriserne behøver ikke kun at medføre dystre konsekvenser. Kriserne understreger nemlig også det akutte behov for den grønne omstilling.

Vi befinder os i en situation, hvor vi kan skabe århundredets erhvervsmulighed for Danmark og på den måde få sat et afgørende skub på den grønne omstilling. Det kan vi, hvis vi formår at få den grønne omstilling til at gå hånd i hånd med vækst og velstand på samme tid. De er nemlig ikke hinandens modsætninger – vi mener tværtimod, at de er hinandens forudsætninger. Men vi skal gøre det på den rigtige måde.

SERIE: POLITIKERNE HAR ORDET

Frem mod valget sætter Sustain Report fokus på lovgivningsarbejdet omkring bæredygtighed. Vi har derfor inviteret alle partiers ordfører på området til at dele, hvad de har på tegnebrættet i deres parti. Politikerne har ordet til at belyse bæredygtighed bredt indenfor klima og miljø, og social bæredygtighed. Det gælder alt fra virksomhedernes ESG-arbejde, menneskerettigheder og CO2-afgifter til diversitet og inklusion, governance og rapporteringsregler.

Det er helt afgørende, at vi fra dansk side fortsætter med at skabe de rette vækstbetingelser for, at vores virksomheder kan vokse med i den grønne omstilling, så vi kan bevare den grønne førerposition i Europa. En markedsdrevet grøn omstilling vil sikre, at det er de gode idéer, der driver udviklingen, så vi samtidig med at nedbringe vores udledninger også styrker dansk erhvervsliv.

Og hvis vi vil være et ægte grønt foregangsland, skal vi gå også gå forrest, når det gælder om at have meget mere fokus på det samlede CO2-aftryk, vi efterlader.

Grønne aftaler har skabt vækst

Vi står foran et kommende folketingsvalg, som kan blive udskrevet når som helst. I Venstre er vi mere end klar til, at Mette Frederiksen trykker på valgknappen.

Ventetiden giver en naturlig anledning til at reflektere over den regeringsperiode, som er ved at lakke mod enden. For der er ingen tvivl om, at det grønne område har været i fokus. I forlængelse heraf understreger krigen i Europa – og ikke mindst den inflations- og energikrise, vi befinder os i nu – kun nødvendigheden af den grønne omstilling.

I Venstre er vi stolte af at have været med i afgørende aftaler, som har haft betydning for både den grønne omstilling og bevarelsen af gode, danske arbejdspladser. Det gælder eksempelvis aftalen fra efteråret 2021 om en grøn omstilling af dansk landbrug, hvor den socialdemokratiske regering ellers var ved at lægge store dele af den danske fødevareproduktion i graven. I stedet sikrede Venstre sammen med de andre blå partier en grøn omstilling af vores fødevareproduktion, så vi også i fremtiden kan være blandt verdens bedste til fødevareproduktion.

I foråret indgik vi aftalen om en grøn skattereform, hvor vi fik indført den CO2-afgift, som Venstre foreslog for første gang for over to år siden. Med CO2-afgiften får vi nu skabt et incitament til at producere med et lavere CO2-aftryk, og det bringer markedskræfterne i spil. Derfor er det også det helt rigtige – og nødvendige – værktøj til at sætte skub på den grønne omstilling. Regeringen havde i deres oprindelige udspil lagt op til store skattestigninger og et fattigere Danmark. Det ville både være skadeligt for virksomhedernes reelle mulighed for at omstille sig, ligesom det ville være skadeligt for Danmarks vækst og velstand. Det fik vi heldigvis sat en stopper for.

Nu venter vi på ekspertgruppens vurdering af, hvordan en CO2-afgift kan se ud for landbruget. For os er det afgørende, at en CO2-afgift på landbruget sikrer muligheden for at omstille sig, og derfor må det ikke føre til, at vores landbrugsproduktion sendes til udlandet. Det vil både være dårligere for klimaet og for dansk økonomi. Men landbruget skal udlede mindre, end det gør i dag.

Vi er også nødt til at foretage handling internationalt, når vi skal sikre virksomheders arbejdspladser og konkurrenceevne. Derfor har Venstre i Europa-Parlamentet kæmpet for den såkaldte CBAM, som er en klimatold, der sikrer, at virksomheder uden for EU også betaler for deres forurening, hvis de vil handle på EU’s marked.

Vi skal have øje for det samlede CO2-aftryk

Danmark skal fortsat være et grønt foregangsland, som andre lande ønsker at gå i fodsporene af. Men hvis Danmark skal være et ægte grønt forbillede, er det afgørende, at vi også går foran, når det gælder bæredygtighed og livscykluskrav. En vigtig del af at bevare den grønne førerposition er for eksempel, at vi i højere grad skal have fokus på at måle på det samlede CO2-aftryk, når vi bygger, producerer, opsætter vindmøller osv.

Derfor fik Venstre også indarbejdet kravet om en livscyklusvurdering i klimaaftalen om bæredygtigt byggeri fra foråret 2021. En livscyklusvurdering (LCA) er en beregning af byggeriers CO2-udledninger over hele dets livscyklus. Vi er nødt til at tage højde for CO2-aftrykket gennem hele byggeriets – eller vindmøllens – levetid.

Vi er eksempelvis nødt til at have med i ligningen, hvad det koster at nedbryde en vindmølle igen, når den ikke kan mere. Vi er også nødt til at inddrage CO2-aftrykket for fragten på materialer, hvis de kommer fra andre lande. Osteklokketænkning gaver ikke klimaet, for udledningerne ophører jo ikke bare fordi, at de ikke sker indenfor Danmarks grænser.

Derfor fik vi også indskrevet i klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni, at der skal sikres øget bæredygtighed i udbuddene til havvind under iagttagelse af principperne i EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed samt de danske klimamålsætninger. Vi fik også indskrevet, at der fremover også skal inddrages ESG- og livscyklusvurderinger.

I fremtiden er vi nødt til i langt højere grad at tage højde for det samlede CO2-aftryk, og det er noget, som Venstre har fokus på hver gang, vi sidder med ved forhandlingsbordet. Og forhåbentligt er det et fokuspunkt, som vi også meget snart kan tage med ind i Slotsholmens regeringskontorer.

Forsiden lige nu:

Et kilo status på verdensmålene, tak

Steen Hildebrandt har føjet endnu en bog til sit imponerende forfatterværk. Bogen gør status over verdensmålenes udvikling i Danmark, nu hvor vi er halvvejs mod 2030. Desværre er vi ikke halvvejs i mål, men vi kan nå i mål, hvis vi er villige til at tage verdensmålene seriøst.

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.