Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Sustainability-ledere: her er vores 6 største udfordringer

Balancen mellem langvarige mål versus kortsigtede resultater er er en af udfordringerne.

Sustainability-ledere
Foto: iStock

30 sustainability-ledere fra multinationale selskaber inden for sektorer som fast moving consumer goods, banker, beklædning luftfart og lægemidler har givet deres bud på, hvad de største udfordringer er, når det kommer til at skabe “sustainable business”.

Det fremgår af “The future of sustainable business: Reflections from 30 sustainability leaders“, som er et arbejdspapir udgivet University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership i december.

De seks udfordringer konkretiseres hver især med eksempler og i arbejdspapiret kommer sustainability-lederne desuden med bud på, hvordan man tackler dem.

6 udfordringer for sustainable business

1. At gøre fremskridt under udfordrende omstændigheder
Punktet refererer blandt andet til globale virksomheder, som agerer i dele af verden, hvor munden lukkes på menneskerettighedsforkæmpere, og hvor der i det hele taget er et svagt civilsamfund.

Udfordringen gælder også at have interesser i et land med manglende politisk lederskab eller ansvarstagen i forhold til SDG’erne. Desuden nævnes overgangen til en low carbon økonomi uden finansielle incitamenter til at støtte dekarbonisering.

Slutteligt nævnes under dette punkt også udfordringen med at undgå social ulighed og økonomisk eksklusion, som en konsekvens af teknologiske fremskridt og færre manuelle job.

2. At tilpasse formål og strategi med en bæredygtig fremtid
En anden stor udfordring er at skabe et organisatorisk formål og en forretningsmodel, der skaber bæredygtig værdi for samfundet, mener sustainability-lederne.

De nævner også under dette punkt, at det drejer sig om at “overbevise lederteamet om, at emner der er på den sociale agenda virkelig har betydning for forretningen”, og at det ikke er nok bare at udstede tomme løfter.

3. At engagere kunder og forbrugere
Under denne udfordring peger lederne på vanskeligheden ved af få forbrugerne engageret i sustainability på en måde, som reelt får dem til at ændre adfærd.

Virksomhedens kunder skal desuden købe ind på behovet for langsigtede investeringer i sustainability-projekter frem for at have et mere kortsigtet syn på forretningen.

4. At forene profit og sustainability
Sådan lyder fjerde udfordring, som sustainability-lederne peger på. Det rummer fire underpunkter og er dermed en af de punkter, som er mest kompleks, i hvert fald hvis man måler på antallet af underpunkter.

For hvordan forener man “at gøre det rigtige” på lang sigt med investorers og aktionærers kortsigtede forventninger?

Udfordringen er desuden at gøre sustainability til en del af alle forretningsbeslutninger, selv når det det har en negativ finansiel betydning på kort sigt.

Det gælder også at sælge en sustainable business case til alle dele af forretningen, når markedskræfterne går imod sustainability. Og slutteligt peger sustainability-lederne på udfordring ved at forene virksomhedens vækst med øgede og positive sustainability-effekter eller impact.

5. At tilpasse kulturen og at fremme nødvendigt lederskab og evner
Denne udfordringen gælder blandt andet at få hele organisationen på omgangshøjde med de krav sustainability stiller til kompetencer på en måde, som direkte relaterer sig til deres rolle. Og samtidig at komme i mål med det på en omkostningseffektiv og effektiv måde.

Dernæst gælder det at integrere sustainability kompetencer/kapaciteter i organisationens lederprogrammer.

6. At integrere sustainability på tværs af forretningen
At gøre sustainability til en del af forretningen fra det globale ledelsesniveau til de enkelte divisioner er sidste udfordring, som sustainability-lederne peger på.

Men også det helt klassiske eksempel med at sætte sig videnskabeligt baserede mål og mål der er i tråd med SDGerne er fortsat en udfordring også for multinationale selskaber.

Kilde: “The future of sustainable business: Reflections from 30 sustainability leaders“, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

-Kvinder skal finde deres indre Pippi frem

FEMININ FORTROP. Bæredygtighedschef Camilla Dyring var med, før byggebranchen overhovedet havde ord for bæredygtighed. Siden da har hun været med til at slå hul på den bæredygtige udvikling – både i byggeriet og indad til i virksomheder.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.