Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Klimarådet undersøger, hvordan Danmark bliver klimaneutral i 2050

Klimarådet planlægger at offentliggøre to udgivelser i løbet af anden halvdel af 2019. Den ene kommer til at handle om, hvordan Danmark bliver klimaneutral i 2050, og den anden er en årlig undersøgelse med status for Danmarks klimamål og -forpligtelser i 2019.

Sidstnævnte analyse får særligt fokus på den nye Sregerings mål om 70 pct. drivhusgasreduktion i 2030 i forhold til 1990.

“Klimarådet vil screene de mange potentielle tiltag, der kan nedbringe de danske udledninger, og anvise de steder, hvor vi skal i gang hurtigst muligt, hvis Danmark skal have en chance for at nå de 70 pct. på en omkostningseffektiv måde,” skriver Klimarådet i en pressemeddelelse. Rapporten ‘Status for Danmarks klimamål og -forpligtelser 2019’ forventes at udkomme november 2019.

Inden da, bliver Klimarådet i september aktuel med en analyse af, hvordan målet om klimaneutralitet i 2050 skal forstås, “og hvad det betyder for de delmål, vi sætter os på den kortere bane, hvis de både skal pege i retning af den langsigtede ambition og samtidig reflektere Danmarks ansvar i forhold til at leve op til Parisaftalen”.

Derudover kan man i den kommende analyse læse Klimarådets forslag til, hvordan en revideret klimalov kan skabe en solid ramme for, at Danmark kan efterleve sine klimamål. Analysen forventes at udkomme september 2019

Siden påbegyndelsen af en ny rådsperiode pr 1. marts 2019 har Klimarådet desuden udgivet to publikationer. Analysen ‘Store datacentre i Danmark’ omhandler det massive elforbrug, som datacentre for IT-giganter som Facebook, Apple og Google vil medføre i Danmark. De kræver betydelige investeringer i vindmøller og solceller, hvis det skal dækkes af grøn strøm.

I analysen ser Klimarådet nærmere på, hvad de kommende datacentre vil koste samfundet, hvis vi vil opretholde vores ambitioner for den grønne omsstilling. Analysen udkom den 11. april og kan findes her.

Med titlen ‘Udfordringer og muligheder på vej mod et klimaneutralt samfund’ har Klimarådet set nærmere på omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050. Diskussionsoplægget danner grundlag for en række diskussioner med organisationer, virksomheder og borgere om relevante fokusområder for Klimarådets kommende arbejde, skriver Klimarådet i meddelelsen. Det udkom den 29. april 2019 og kan findes her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Carina Ohm går fra EY til PwC

Carina Ohm udskifter sin stilling som partner i EY med en ny partnerrolle i PwC. Hun skal styrke PwC’s position indenfor bæredygtighed.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.