Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

5 grunde til at få en kvinde i bestyrelsen

– og et vigtigt trick til at få mest muligt ud af det nye bestyrelsesmedlem.

Det anslås, at ca. 95 pct. af alle rekrutteringer til bestyrelser foregår gennem netværk, skriver Lone Jager Lindqvist, professionelt bestyrelsesmedlem.

Indlægget blev først gang udgivet i april 2020. 

Lone Jager Lindquist er professionelt bestyrelsesmedlem og strategisk rådgiver med 16 års erfaring som direktør for forskellige virksomheder. Hun er formand for Bestyrelseskvinder samt PTR Robots og er derudover bestyrelsesmedlem i en række virksomheder. 

DEBAT: I min rolle som formand for Bestyrelseskvinder er jeg jævnligt i kontakt med bestyrelsesformænd, ejerledere og direktører, som ønsker kvinder i deres bestyrelser. Bestyrelseskvinder er et non-profit netværk, der er opstået på baggrund af en efterspørgsel efter netop kvinder til bestyrelser.

Der er primært 5 årsager til at ville have kvinder ind i en bestyrelse. 

1. Et bevidst ønske om at få en kvinde ind i bestyrelsen som et led i generationsskifte af bestyrelsen. Den bagvedliggende grund er oftest, at man ønsker det kvindelige køn repræsenteret som et led i at øge virksomhedens diversitet (som jo også handler om baggrund, uddannelse, etnicitet, alder mv.).

Man får en bedre afdækning af problemet, får derved flere løsningsmuligheder og ender dermed med en bedre løsning

2. Et øget fokus på en kompetencebaseret bestyrelse. Altså rekrutteres bestyrelsesmedlemmerne, så sammensætningen stemmer overens med de udfordringer, virksomheden har. Måske står virksomheden overfor at internationalisere salget. I den forbindelse ønsker man at rekruttere en kvinde med internationalisering som kompetence.

3. ”Vi minder for meget om hinanden i bestyrelsen.” Flere har fået fokus på, at en gruppe mennesker, der er af samme køn, samme alder, måske bor i samme område osv. ikke danner det bedste grundlag for udvikling og nytænkning. Flere studier viser, at jo mere forskelligt sammensatte teams er, jo bedre beslutninger bliver der taget. Man får en bedre afdækning af problemet, får derved flere løsningsmuligheder og ender dermed med en bedre løsning.

4. Et målrettet ønske om at forbedre sit rekrutteringsgrundlag. Flere kvinder har uddannelsen, erfaringen og lysten til at arbejde i bestyrelser. Da kvinder repræsenterer ca. 50 pct. af den danske befolkning reducerer man automatisk sit rekrutteringsgrundlag med 50 pct., hvis man (bevidst eller ubevidst) fravælger kvinder.

5. Et ønske om, at ”kundegrundlaget” bliver repræsenteret i bestyrelsen. Kvinder har ofte stor indflydelse på indkøb – både i hjemmet og i virksomheder. Når kunderne primært består af kvinder, kan det være en rigtig god idé at lade denne store kundegruppe være repræsenteret i bestyrelsen. F.eks. har Imerco taget et bevidst valg om at udskifte nogle af deres mandlige medlemmer med kvinder for at sikre en repræsentation i bestyrelsen.

Hvad gør den bestyrelsesformand eller ejerleder, der ønsker kvinder ind i bestyrelsen?
Størstedelen af danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder (også kaldet SMV’er). Det anslås, at ca. 95 pct. af alle rekrutteringer til bestyrelser foregår gennem netværk. 

Hvis man bruger et rekrutteringsbureau til at finde kandidater, er det jo nemt nok. Så beder man om at få en ”long list” af lige dele mænd og kvinder. Ud fra den sorterer man fra, så man har en ”short list”, stadig med lige dele af mænd og kvinder, som inviteres til samtale.

Det bedste råd er at søge ud over sit eget tætte netværk

Uden et rekrutteringsbureau er opgaven den samme. Der plejer man også at lave en ”long list” med nogle navne på. Ud fra deres baggrunde og cv eller profil på LinkedIn sorteres ned til en ”short list”, som man ser til en samtale.

Det bedste råd er at søge ud over sit eget tætte netværk. For eksempel kan man bruge LinkedIn, en bestyrelsesrekrutteringsplatform eller netværket Bestyrelseskvinder. Jeg oplever også, at man spørger revisoren eller advokaten om hjælp.

Vær klar til at tale om virksomhedens udfordringer
Før man afvikler samtaler, er det vigtigt, at man er klar til at tale om virksomhedens udfordringer ligesom konditionerne for arbejdet i bestyrelsen også er vigtigt f.eks. antal møder, mængde af forberedelse, honorar etc. Og så gør det ikke noget at man sætter ord på hvilke fordele, der er ved arbejdet i bestyrelsen.

Det allervigtigste er at lade det nye (kvindelige) bestyrelsesmedlem få taletid på møderne

Når det nye medlem er valgt til bestyrelsen, er en god on-boarding proces vigtig. Introduktion til bestyrelsens arbejde og virksomheden samt gensidig præsentation af gamle og nye bestyrelsesmedlemmer er en forudsætning for et godt samarbejde fremadrettet. 

Men det allervigtigste er at lade det nye (kvindelige) bestyrelsesmedlem få taletid på møderne, for ellers kan man jo lige så godt lade være…

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.