Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Vogelzang efterlader en mere bæredygtig bank

Når bæredygtighedsregnskabet gøres op, er Danske Bank på rette vej, trods tavs CEO.

Chris Vogelzang er med øjeblikkelig virkning stoppet som adm. direktør for Danske Bank. Hvad blev hans bæredygtighedsarv? Foto: Presse

Chris Vogelzang nåede kun at få 22 måneder i spidsen for Danske Bank.

Mandag trak han sig fra posten, fordi han er udpeget ham som en af flere mistænkte i forbindelse med, at de hollandske myndigheder undersøger potentielle overtrædelser vedrørende forebyggelse af hvidvask i storbanken ABN AMRO, hvor han tidligere har været ansat. Ny topchef bliver Carsten Egeriis, som kommer fra en stilling som chef for Group Risk Management i banken.

Chris Vogelzang er både “meget overrasket” over de hollandske myndigheders beslutning og “meget ked af” at forlade banken, ifølge en pressemeddelelse.

Hvilket bæredygtighedsaftryk – om noget – nåede topchefen, hvis mission var at “bæredygtighed skal gøres til en del af Danske Banks DNA” at sætte i landets største bank med 3,5 millioner kunder?

Og hvad kommer hans exit til at betyde for bankens bestræbelser på at markere sig som en af frontløberne, når det gælder bæredygtighed?

Det har Sustain Report spurgt en række iagttagere om.

Danske Bank og bæredygtighed
I det seneste års tid er der talrige eksempler på bæredygtighedstiltag i Danske Bank bl.a. i forbindelse med bankens nye 2023-strategi. Her er et par eksempler.

    • Sænkning af grænsen for at investere i selskaber, der henter en del af deres omsætning fra kul, tjæresand eller tørv fra 30 til 5 pct.
    • Ny, global instruks for at støtte transkønnede ansatte og ansatte der går igennem en transition på arbejdspladsen./li>
    • Nye mål for investeringer i ESG- og bæredygtige investeringsfonde samt forpligtelse til at reducere udledningen af drivhusgasser til nul (netto) senest i 2050
    • Sustainability er repræsenteret i koncernledelsen, som en del af Berit Behrings ansvarsområde.

Andreas Rasche, professor i Corporate Social Responsibility på CBS – redaktør på en bog om ‘Sustainable Finance’
– I det store og hele er Danske Bank lykkedes med at styrke deres sustainability image i de senere år, selvom hvidvask-sagen stadig truer virksomhedens image. Den nye grænse for investeringer i kul og tjæresand er bestemt et skridt i den rigtige retning, som bringer virksomheden meget bedre på linje med internationale aftaler som Paris-aftalen.

– Men vi må ikke glemme, at det skridt ikke involverer nogen trade-offs. Pandemien har sat energisektoren under pres, og vedvarende energi-selskaber har klaret sig meget bedre end selskaber inden for fossile brændsler. Så økonomisk er det den mest fornuftige ting at gøre.

Får det en betydning i forhold til bæredygtighed, at Chris Vogelzang stopper?

– Ja, det kan have en effekt. CEOs skaber “tonen fra toppen”, og den tone har betydning for, hvordan bæredygtighed bliver opfattet i virksomheden. Så det er vigtigt, at Dansk Banks bestyrelse også tager hensyn bæredygtigheds-relaterede udfordringer, når de giver forretningen videre til den nye CEO.

Lars Konggaard, Senior CSR-rådgiver i konsulentfirmaet CSR-rådgivning.dk
– I den seneste bæredygtighedsrapport fra banken, bekender Vogelzang sig meget tydeligt til vigtigheden af at Danske Bank skal ligge langt fremme, når det gælder bæredygtighed. Man kan i forlængelse heraf med rette spørge, hvorfor vi så ikke har hørt så meget til ham på bæredygtighedsfronten? Skyldes det, at banken ikke har flyttet sig, eller er det mest fordi Vogelzang ikke selv har været den, der har bragt disse budskaber?

– Når man dykker lidt længere ned i Danske Banks strategi og kommunikation om bæredygtighed, vil man opdage, at der faktisk er igangsat en ret lang række tiltag, og at en del af dem også er søsat i Vogelzangs tid.

– Banken er tilsluttet FN’s principper for ansvarlig bankvirksomhed og ansvarlige investeringer, de støtter FN’s Global Compact, de arbejder med anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures, og de bidrager til FN’s verdensmål. I slutningen af 2019 introducerede Danske Bank deres Bedre Bank-plan, med et mål om at drive forretning på en bæredygtig, etisk og transparent måde og gør en positiv forskel i de samfund, de er en del af. Planen indeholder også Danske Banks Bæredygtighedsstrategi 2023, som adresserer miljø, klima, sociale forhold, etiske forhold mv., som der løbende rapporteres på.

– Så selvom der klart findes banker med en skarpere bæredygtighedsprofil end Danske Banks, så må konklusionen formentlig være, at banken ikke er bagud på dette område.

Får det en betydning i forhold til bæredygtighed, at Chris Vogelzang stopper?

– Hvilken aktiv påvirkning Vogelzang reelt har haft på bankens ståsted inden for bæredygtighed, altså om han har hængt lidt i bremsen eller været en frontrunner, henstår i det uvisse. Faktum er vist blot, at det ikke er bæredygtighed, vi har kendt ham for. Hvorvidt Vogelzangs afløser Carsten Egeriis vil markere sig mere på dette område, må fremtiden vise.

Jeanette Fangel Løgstrup, bestyrelsesmedlem og tidligere ansvarlig for sustainability i Danske Bank
– Jeg er sikker på, at bankens arbejde med bæredygtighed vil fortsætte. Det er der flere grunde til. Dels har bæredygtighed gennem flere år været defineret som en vigtig strategisk hjørnesten og er derfor også bredt forankret i ledelse, bestyrelse og i forretningen som sådan.

– Derudover er det en af nøglerne til at være en relevant og moderne bank, som lever op til forventninger fra kunder og andre interessenter og som bidrager til samfundets udvikling. Desuden er det generelt et tema, som hele sektoren arbejder med. Der er i den sammenhæng udviklet nye Anbefalinger for Bæredygtig Finans, ligesom der er stor EU regulering på vej på området. Så emnet er kommet for at blive.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.