Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Udbredt skepsis over for virksomheders rapportering om bæredygtighed

Bæredygtighed er højt prioriteret af de professionelle investorer, men otte ud af ti peger på, at virksomhedernes rapportering om den grønne indsats overdriver.

Tilliden til virksomhedernes rapportering om bæredygtighed er lav, viser PwC's globale survey. Foto: iStock/vm

Tiltroen til virksomhedernes rapportering om bæredygtighed kan ligge på et meget lille sted hos de store professionelle investorer. Otte ud af ti investorer mener, virksomhederne kommer med udokumenterede overdrivelser, når de fortæller om deres ESG-indsats.

Det viser PwC’s Global Investor Survey 2022, der bygger på svar fra 227 investorer i 43 lande.

-Generelt er rapporterne ikke pålidelige, og de er ikke sammenlignelige. Konklusionen i den nye globale survey stemmer helt overens med en uafhængig analyse, som gennemgik 1.000 europæiske selskabers bæredygtighedsrapportering, og som var med til at sætte kravene i det nye EU regnskabsdirektiv, siger Susanne Stormer, partner og ESG & Sustainability Services Leader i PwC.

Hun har i to år været med til at udarbejde de standarder, European Sustainable Reporting Standards (ESRS), som understøtter direktivet om bæredygtighedsrapportering, CSRD.

Omkring halvdelen af investorerne mener, at virksomhederne ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ kommer med udokumenterede påstande om bæredygtighed i deres rapporter.

Læs også: På modemagasinerne er brugen af bæredygtighedsbegrebet helt sort

PwC’s survey viser, at investorerne har lav tillid til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering. Et markant flertal af investorer svarer, at de mener, at virksomhedernes rapportering indeholder ikke-underbyggede påstande, når det gælder bæredygtighed. Kun to procent svarer, at virksomhedens rapportering ikke indeholder ikke-underbyggede påstande om bæredygtighedspræstationer.

Behov for fælles metoder og kontrol

Når næsten otte ud af ti investorer svarer, at de har mistanke om greenwashing i virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, bør virksomheder tage det alvorligt. Manglen på tillid er bekymrende, da information om bæredygtighed bliver stadig vigtigere for både investorers og andre interessenters beslutninger. Der er derfor behov for, at virksomheder forbedrer kvaliteten af deres data og indfører bedre systemer og styring, mener Susanne Stormer.

Artiklen fortsætter under illustrationen

Kilde: PwC: Global Investor Survey 2022

Undersøgelsen viser, at tre fjerdedele af investorerne siger, at de ville have større tillid til virksomhedernes bæredygtighedsrapportering, hvis der var samme krav til revisionspåtegning, som der er på virksomhedernes finansielle rapporter.

-Det er helt afgørende for investorer, at de kan have tillid til bæredygtighedsrapportering. For at opbygge tillid, skal informationer og data være af høj kvalitet, baseret på standarder og stærk professionel revision og faglig ekspertise. På mange måder er den finansielle rapportering mere enkel, for her har du kun en valuta. I bæredygtighedsrapporteringen er der langt flere valutaer, det er blot endnu en grund til, at der skal være enighed om metoderne og der skal være en ekstern kontrol, understreger Susanne Stormer.

På mange måder er CSRD et godt svar på de udfordringer, som PwC-surveyen har afdækket, mener hun. Det samme er ISSB. Sideløbende med CSRD, som er født i EU-systemet, adresserer ISSB, International Sustainable Standard Board, også udfordringen med en uensartet rapportering. ISSB er etableret under IFRS, den internationale standard for finansiel rapportering.

PwC’s Global Investor Survey 2022

I alt 227 investorer og analytikere fra 43 lande har i september og oktober 2022 svaret på undersøgelsen, der er gennemført af PwC. Respondenterne er overvejende institutionelle investorer, der hovedsageligt består af analytikere (38 %) og porteføljeforvaltere eller Chief Investment Officers (34 %), hvoraf 77 % har mere end 10 års erfaring i branchen. Deres investeringer dækker en række aktivklasser, investeringstilgange og tidshorisonter, med aktiver under forvaltning varierende fra $500 millioner til $1 billioner eller mere.

-Der sker helt utroligt meget i de her år, og det gør der, fordi bæredygtighed nu har afgørende finansiel betydning. Det handler ikke kun om, at virksomhederne opfører sig ansvarligt og ordentligt. Det handler også om forretning. Virksomhedernes bæredygtighedsindsats afdækker risici og har fokus på nye forretningsområder, siger Susanne Stormer.

Klimaforandringer er en trussel for virksomhederne

Hendes pointe understreges af surveyen, som også klart viser, at bæredygtighed er rykket op på agendaen.

Ifølge undersøgelsen ser investorerne inflation og usikkerhed omkring verdensøkonomien som de største aktuelle trusler. Godt hver femte anser klimaforandringer som en trussel, der skal håndteres inden for de kommende 12 måneder, mens det er hele 37 procent af investorerne, som ser klima som en langsigtet trussel de kommende fem år.

-Selv i et udfordrende økonomisk miljø mener næsten halvdelen af investorer og analytikerne i undersøgelsen, at klimahandling bør være en top fem-prioritet for erhvervslivet. Det er afgørende for at tiltrække kapital. Investorer forventer desuden, at virksomheden kan tilpasse sig, således at de forbedrer rentabiliteten, opbygger tillid og leverer resultater også på langt sigt, siger Susanne Stormer.

At de ESG-relaterede emner står højt på investorernes agenda bliver understreget af svarene, når de skal udpege de fem emner, de mener skal være de vigtigste prioriteter for virksomhederne.

Læs også: Byggeriets bæredygtighed er rykket fra marketing til direktionsgangen

44 pct. peger på CO2-reduktioner, 36 pct. har sat kryds ud for arbejdet med ansvarlighed i leverandørkæden. 29 pct. peger på, at virksomhederne skal minimere de negative påvirkninger på natur og biodiversitet., 27 pct. på arbejdsstyrkens sundhed og sikkerhed, mens 25 pct. mener, at ligestilling og diversitet bør være en top-fem prioritet for virksomhederne.

Susanne Stormer, der selv har arbejdet med bæredygtighed i mere end 30 år, ser disse år som et gennembrud, hvor det i høj grad er investorpres, som driver udviklingen.

-Virksomhederne står i et krydspres, hvor både myndigheder, kunder, egne medarbejdere og investorer stiller krav. Men der er ingen tvivl om, at investorkrav er et meget stærkt incitament. Når det handler om vilkårene til at rejse kapital, begynder virksomhederne at lytte, siger hun.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.