Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Topdanmark skruer op for klimakrav

Topdanmark vil sætte klimaskadelige industrier uden for døren som led i nye grønne tiltag.

Andreas Stang er investeringschef med ansvar for ESG i Topdanmark. Foto: Privatfoto

Når Topdanmark hjælper sine kunder med at dække deres skader, skal det fremover ske på en mere bæredygtig måde. Derfor vil underleverandører i stigende grad blive vurderet på fx deres CO2-reduktion og bidrag til Global Compacts ti principper om bl.a. menneskerettigheder og miljø.

– Som Danmarks næststørste forsikringsselskab hjælper vi vores kunder hvert år med ca. 300.000 skader, og derfor er der også meget at hente ved mere bæredygtige indkøb, når vi skal erstatte det tabte, ligesom vi fremover vil stille flere krav til vores leverandører for at integrere bæredygtighed i hele værdikæden, siger adm. direktør i Topdanmark Peter Hermann i en pressemeddelelse.

Derudover indfører Topdanmark en “mere systematisk og konsekvent ekskludering af klimaskadelige industrier”, når pengene til kundernes pensioner og forsikringsdækninger skal placeres, ifølge pressemeddelelsen om nogle af hovedpunkterne i Topdanmarks CSR-rapport om virksomhedens samfundsansvar, der netop er offentliggjort.

Det inkluderer en opdateret politik for ansvarlige investeringer “med udvidede ESG-screeninger og en eksklusionsliste, der udelukker investeringer i fx kul og tobak”, skriver Topdanmark.

Ifølge Andreas Stang, der er investeringschef med ansvar for ESG, betyder det blandt andet, at

– Vi lancerede Formålspension i februar 2020, og her tilbyder vi både udvidede eksklusioner og et kundevalgt fokus på fx den grønne omstilling. Det er et unikt kundetilbud, og vi har oplevet stor efterspørgsel siden lanceringen.

– De udvidede ESG-hensyn betyder, at der i Formålspension ikke investeres i aktier i selskaber, der producerer fossile brændsler som kul, olie eller naturgas, udvinder råstoffer uden for de industrialiserede lande, producerer eller forarbejder tobak, producerer våben m.m. Disse restriktioner er et tillæg til vores eksklusionskriterier baseret på FN’s Global Compact, altså menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Ekskluderer i investeringer i kul fuldstændigt? 

– Vi ekskluderer nu helt virksomheder, hvor mere end 5 pct. af omsætningen stammer fra termisk kul. Derudover har vi samme eksklusionsgrænse for produktionen af brændsler fra tjæresand.

Hvordan ser I på muligheden for at sikre jeres kunder det samme afkast, som en “lavere ESG-barre” og investeringer i kul kunne have givet – tror I ikke, at det bliver en dårligere investering at investere mere bæredygtigt?

– Vi oplever, at der er rigtig gode investeringsmuligheder selv med de ekstra restriktioner, vores ESG-hensyn medfører. Vi så, at vores Formålspension Grøn omstilling leverede et fantastisk resultat i 2020 med et afkast på 14,04 % med middelrisiko og 15 år til pension. Et afkast der var markant højere end vores traditionelle produkt.

– Men vi kan naturligvis ikke sige, at det altid vil være sådan. I perioder hvor f.eks. olieprisen stiger meget, vil det være svært for en ESG-strategi at følge med, når den sektor helt er fravalgt. Dette oplever vi lige nu hvor olie og gasaktierne har haft en rigtig god start på 2021.

Kommer I til at sætte et mål for, hvornår jeres investeringsportefølje skal være CO2-neutral?

– Vi har valgt at fokusere på, at vi skal investere i den grønne udvikling og de muligheder, der skabes i omstillingen af det globale energisystem. Derfor har vi et mål om, at 20 pct. af de samlede investeringer skal være grønne allerede i 2030. Det kommer til at kræve en stor indsats på tværs af vores investeringer lige fra ejendomme til aktier.

Kommer I til at lancere ‘grønne pensionsprodukter’ til jeres kunder?

– Topdanmark var blandt de første til at lancere et pensionsprodukt med særligt fokus på ESG og den grønne omstilling. Vi lancerede Formålspension i februar 2020, og vi har oplevet stor efterspørgsel fra dag 1. De af vores kunder der ønsker ESG hensyn og et andet tematisk fokus kan tilvælge enten teknologi, danske aktier eller en globalt diversificeret løsning – alle med samme ESG-hensyn.

CO2-neutralt mål

Topdanmark satte desuden i 2019 et mål om at blive CO2-neutral i 2030, når det gælder driften af bygninger, firmakørsel og flytransport (scope 1 og 2, red.). I 2020 har Topdanmark reduceret sin C02 -udledning med 15 pct., bl.a. på grund af langt mindre firmakørsel og færre flyrejser i forbindelse med Covid-19.

– Reduktionen i C02-udledningen i 2020 er ekstraordinær på grund af Covid-19, men vi vil fortsat i 2021 reducere kørsel via øget brug af digitale samarbejdsformer og lægge en strategi for skift til lavemissionsbiler, ligesom der er lagt planer for reduktion af CO2-udledningen fra driften af bygninger. Vi stopper ikke her, men ser ind i, hvordan vi kan bidrage til at reducere vores samlede klima- og miljøaftryk, siger Peter Hermann i meddelelsen.

Heri lægger han også vægt på, at bæredygtighed også handler om fysisk og psykisk sundhed. Netop sidstnævnte er under pres som følge af covid-19, ifølge nogle af landets største pensionsselskaber, som oplever en voldsom stigning i psykologbehandlinger, ifølge Børsen.

– Bæredygtighed handler i høj grad også om fysisk og psykisk sundhed. Effekten af sundhedsscreeningen og det efterfølgende forløb er videnskabeligt underbygget og har vist meget flotte resultater hos en række virksomheder, bl.a. ved at reducere stress og ved forebyggelse af fysiske skader, siger Peter Hermann med henvisning til et forebyggende sundhedskoncept til selskabets virksomhedskunder, som bredes yderligere ud i 2021. Det tager udgangspunkt i en frivillig og anonym sundhedsscreening, der giver medarbejder og virksomhed et overblik over eventuelle udfordringer og tilbud om hjælp.

Topdanmark bæredygtighedstiltag i 2021
Indleder et pilotprojekt om tilbagelevering af smartphones, hvor kunden har modtaget kontanterstatning, med henblik på salg af reservedele til genbrug.
Yderligere implementering af ESG i investeringspolitik.
Færdiggørelse og publicering af investeringsmæssig eksklusionsliste.
Færdig implementering af nyt CSR-program for leverandører.
Sundhedskoncepter rulles ud til flere kunder.
ESG integreres i underwriting.
Nyt ambitionsniveau for klima og miljø i hele værdikæden.

Topdanmarks bæredygtighedsresultater 2020
Forbrug af engangsplastikmateriel er faldet med 58 % siden 2018.
48 pct. af Topdanmarks affald gik i 2020 til genbrug.
Forbrug af engangskopper er sammenlignet med 2019 faldet med ca. en halv million.
Topdanmark har hjulpet virksomhedskunder inden for både forsikring og pension med tilbud om ændret betalingsfrekvens eller henstand som støtte til at klare de økonomiske udfordringer i forbindelse med Covid-19.
500.000 kunder har fået adgang til en gratis ekspertvurdering /second opinion samt online lægehjælp alle ugens dage.
Topdanmark har lanceret Formålspension, hvor alle investeringer er underlagt udvidede ESG-krav med fravalg af fx selskaber med produktion af bl.a. fossilt brændsel.
Andelen af grønne investeringer er øget.
Der er indgået en 3-årig samarbejdsaftale med en taxi-leverandør, så Topdanmarks taxikørsel fremover primært vil være i eldrevne taxier.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.