Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Virksomheder øger investeringer i bæredygtighed i 2021

Læs hvad 12 store virksomheder har på bæredygtighedsagendaen i 2021.

Mærsk er en af de virksomheder, som øger investeringerne i bæredygtighed i 2021. Foto: iStock

– Vi vil investere betydeligt mere i 2021 og de kommende år, end vi hidtil har gjort, Ingrid Reumert, VP for External Relations og Sustainability i Velux Gruppen.

– Der er ingen tvivl om, at vi øger vores investeringer, Lene Bjørn Serpa Head of Organisational Engagement and Reporting Maersk Sustainability.

– I 2021 vil vi investere mere i aktiviteter relateret til bæredygtighed, Rikke Toudahl Hansen, Marketing & Sustainability Specialist i Danske Commodities.

Lignende meldinger om øgede investeringer i bæredygtighed i 2021 kommer fra i alt to tredjedele af de 12 virksomheder, som medvirker i en rundspørge Sustain Report har foretaget. Det sker ovenpå en historisk pandemi med nedlukkede samfund i store dele af verden.

Læs alle virksomhedernes fulde svar på rundspørgens tre spørgsmål om 2021 nederst i artiklen.

Kun to ud af 12 fastholder investeringer på 2020-niveau
Ud over Velux, Mærsk og energihandleren Danske Commodities, tæller de otte virksomheder Atea, Bestseller, Ørsted, Arla Foods og Lemvigh-Müller, der er Danmarks største stål- og teknikgrossist.

Derudover oplyser Lego, at virksomhedens seneste boost til bæredygtige investeringer på 2,5. mia. kr. spænder over årene 2020-2022. Novo Nordisk oplyser ikke direkte, om investeringerne øges i 2021, men chef for bæredygtighed Katrine DiBona understreger, at man har “midlerne og evnerne til at bidrage til det samfund, som vi opererer i – så det gør vi også i 2021”.

Kun to af de 12 virksomheder, som medvirker, bibeholder investeringsniveauet fra 2020 (Carlsberg og Pandora), som led i deres igangværende bæredygtighedsstrategier. Sustain Report har dog ikke spurgt til konkrete tal, så selvom niveauet for bæredygtigheds-investeringer holdes på et 2020-niveau, kan de principielt være højere eller på niveau med, virksomheder som øger deres investeringer.

Klimamål hører til de store udfordringer i 2021
Ud over investeringsniveauet blev de 12 meget forskellige virksomheder bedt om at nævne, hvad deres største udfordringer er i 2021, når det gælder bæredygtighed.

Ikke overraskende nævner stort set alle virksomhederne, 10 ud af 12, at de i 2021 har udfordringer relateret til klimamål.

Klimaforandringer udgør en af de største risici for det samfund og den planet, som vores børn vil arve

Det gælder både i forhold til egne operationer, branchen som helhed og globalt, hvor coronapandemien og dens efterveer kan fjerne fokus fra klimakrisen.

Men også leverandørkæden er i fokus hos flere virksomheder. Det er ofte her, det største aftryk ligger. I Legos tilfælde udgør CO2-udledningen i forsyningskæden 90 procent af virksomhedens samlede udledning.

– Klimaforandringer udgør en af de største risici for det samfund og den planet, som vores børn vil arve, og er derfor en af de største udfordringer, vi skal løse, lyder det fra Tim Brooks, VP, Environmental Responsibility i Lego Koncernen.

I 2021 fortsætter Legos arbejdet med CO2-reduktion på baggrund af den godkendelse af sine klimamål, som koncernen fik af SBTi (Science Based Target initiative) i slutningen af 2020. Det indbefatter at reducere CO2 i hele værdikæden.

Leverandørkæden i fokus
Samme udfordring har Pandora taget på sig.

– En udfordring for Pandora i 2021 bliver at udvikle en vej til at reducere drivhusgasudledningerne i scope 3, siger Marissa Saretsky, Director of Sustainability i Pandora, med henvisning til udledningerne i leverandørkæden. De indgik i den komplette kortlægning over udledninger, som Pandora gennemførte i 2020.

– Vi bliver nødt til at identificere nøglemuligheder langs vores værdikæde for at reducere vores påvirkning. Nøgleområder vi kigger ind i 2021 inkluderer råmaterialer og materialer og emballager i forbindelse med vores salgssteder, tilføjer hun.

Den største udfordring i 2021 er i princippet den samme som i 2020

For Arla er udfordringen i 2021 ikke meget anderledes end sidste år.

– Den største udfordring i 2021 er i princippet den samme som i 2020 – at kunne omstille os i det tempo, vi gerne vil, da vi arbejder i en branche med levende dyr, og derfor ikke ”bare” kan ændre udledningen med et snuptag, lyder svaret fra Hanne Søndergaard, CMO og Executive Vice President for Marketing, Innovation og Bæredygtighed.

For energihandelsvirksomheden Danske Commodities handler 2021 om at “undersøge, hvordan vi med udviklingen af nye bæredygtige produkter kan hjælpe med at understøtte udbygningen af vedvarende energi yderligere,” ifølge Rikke Toudahl Hansen, Marketing & Sustainability Specialist i Danske Commodities.

Det bliver ligeledes en udfordring, “at kunne tilføje og beregne flere Scope 3-aktiviteter til vores klimaregnskab samt måle på effekten af de bæredygtige produkter, vi tilføjer vores portefølje”, fortsætter hun.

Politikerne skal hjælpe den grønne omstilling på vej
Fire ud de 12 virksomheder påpeger, at politikerne, både nationalt og globalt, er afgørende for at sikre den nødvendige omstilling i deres branche – og dermed hos deres kunder. Den politiske regulering halter nemlig i flere tilfælde, mener man i Atea, Mærsk, Ørsted og Carlsberg.

– Regeringer spiller en afgørende rolle i at støtte klimahandling på tværs af samfundet, siger Ida Krabek, Head of Programmes & Partnerships, Global Sustainability i Ørsted.

– Vi har brug for flere forpligtelser, som er på linje med 1,5 graders scenariet fra regeringer og virksomheder. De forpligtelser skal følges op af afgørende handling, tilføjer hun.

Vi vil gerne se mere udbredt global regulering, der accelererer transitionen mod den grønne omstilling

I Mærsk kalder man også på global handling.

– Vi vil gerne se mere udbredt global regulering, der accelererer transitionen mod den grønne omstilling. I vores egen shippingindustri er vi ikke tilfredse med de meget begrænsede resultater, der indtil videre er kommet ud af den internationale søfartsorganisations arbejde med at levere på sine klimamål, siger Lene Bjørn Serpa fra Mærsk.

Regulering, der fremmer bæredygtige valg, er også højt på det nordiske it-selskab Ateas ønskeseddel.

– Hvis it-branchen skal levere bæredygtige løsninger og understøtte klimamål, er det en forudsætning, at bæredygtighedsparametrene er i centrum, når udbudskriterierne udformes, siger Annette Otto, SVP, People, Brand & Sustainability i Atea.

Fra et helikopterperspektiv er Simon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director i Carlsberg, desuden opmærksom på en potentiel udfordring i 2021, hvis coronapandemien får en negativ effekt på viljen til bæredygtighed på de globale markeder.

– Grundet COVID-19 er der en generel risiko for, at de umiddelbare samfundsmæssige udfordringer kan reducere fokusset på bæredygtighed og verdensmålene. For eksempel blev det seneste klimatopmøde af gode grunde aflyst, hvilket har forsinket processen for at opdatere de forpligtende reduktionsmål på landeniveau, siger han.

Social bæredygtighed er endnu vigtigere efter COVID-19
COVID-19 spiller også ind, når Novo Nordisk og Bestseller skal pege på deres største udfordringer med bæredygtighed i 2021, som i begge tilfælde gælder de mere sociale aspekter af bæredygtighed.

– En stor udfordring bliver de pressede sundhedssystemer, der kommer i kølvandet på COVID-19 pandemien. Samtidig ser vi koblingen til ulighed i sundhed og ulighed i samfundet generelt. Det er de sårbare patienter, der rammes hårdest, også under en viruspandemi. Eksempelvis har mennesker, der lever med diabetes og svær overvægt, vist sig at være mere udsatte for komplicerede COVID-19 forløb. Det samme vil gøre sig gældende i en presset økonomisk situation for mange lande, siger chef for bæredygtighed i Novo Nordisk Katrine DiBona.

Social Sustainability bliver et fortsat fokusområde for os i 2021

For Bestseller, der får produceret tøj på hundredvis af fabrikker verden over, har pandemien sat flere problematikker på spidsen.

– Social Sustainability bliver et fortsat fokusområde for os i 2021. Pandemien har gjort det lysende klart, hvor vigtigt det er, at vi gennem ansvarlig forretning skaber anstændige jobs og økonomisk vækst i verdens udviklingslande. På tilsvarende vis er det vigtigt, at der også er fokus på konsekvenserne, når de jobs forsvinder som resultat af mindre efterspørgsel, svarer Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager i Bestseller.

Alle 12 virksomheder har klimainitiativer på agendaen i 2021
Med klimamål som den bæredygtighedsudfordring flest virksomheder nævner i rundspørgen, er det ikke underligt, at de alle prioriterer initiativer i den retning i 2021.

På spørgsmålet om, hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene virksomhederne vil fokusere på i 2021, svarer nogle med fortløbende strategier, andre med helt nye tiltag.

– Vores primære fokus er at sikre fremdrift mod vores 2022-målsætninger i vores bæredygtighedsprogram Together Towards Zero, og er for eksempel snublende tæt på at have elimineret kul som energikilde på vores bryggerier globalt. Vi bliver verdensledende i at reducere vandforbrug, når vores nye vandgenindvindingsanlæg åbner til marts på bryggeriet i Fredericia, svarer Simon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director i Carlsberg.

Vi vil i 2021 arbejde med at nedsætte vores CO2-udledning med yderligere 5 pct.

Også Pandora har snuden i sporet, når det gælder jagten på at blive CO2-neutral i egne operationer i 2025. Det sker blandt andet ved at sætte et Science Based Target i 2021.

Samme ambition har Bestseller.

– I 2021 ser vi frem til at kunne lancere vores Science Based Targets inden for klimaområdet. Det er vigtigt, at vi i branchen arbejder med konkret målsætninger, der er i tråd med videnskaben. Det er et område, vi kommer til at fokusere meget målrettet på, siger Dorte Rye Olsen.

For Lemvigh-Müller gælder det i 2021 om at have fokus på tiltag, der kan hjælpe kunderne i industrien, byggebranchen og installationssektoren med den grønne omstilling.

– Det er på distributionen, at grossister har det største CO2-aftryk, så her har vi stort fokus på og vi har netop indgået aftale med DSV om grøn distribution, hvor DSV fylder HVO100-biodiesel på deres lastbiler svarende til, hvor mange km de kører for Lemvigh-Müller. Den forventede CO2-reduktion er 3.794 ton årligt, siger Christian Herbert, kommerciel direktør i Lemvigh-Müller, hvor man også sætter ind overfor miljøvaredeklarationer på stål (EDP’er),grønne produktlinjer og bæredygtige emballageløsninger.

For at nå sit klimamål om CO2-neutral drift, sætter Lego også ind på emballagesiden. I 2021 vil Lego teste genanvendelige papirposer i æskerne, som led i udfasningen af engangsplast, oplyser Tim Brooks.

I Danske Commodities er målet at reducere CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030 med 2019 som baseline. Det kræver endnu et dyk i 2021.

– Med udgangspunkt i vores sustainability-strategi ’Cut the Carbon’, vil vi i 2021 arbejde med at nedsætte vores CO2-udledning med yderligere 5 pct., siger Rikke Toudahl Hansen.

Sociale initiativer i 2021
Også de sociale sider af bæredygtighed bliver nævnt som en vigtig del af 2021-agendaen for syv ud af de 12 virksomheder. Det skyldes blandt andet krav fra kunderne, oplyser Lene Bjørn Serpa fra Mærsk.

– Langt hovedparten af vores kunder forventer i dag, at vi tager ansvar for bæredygtighed i den del af deres forsyningskæder, som vi tager hånd om. Det gælder klima, men også forhold som sikkerhed, miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Vi arbejder på at styrke vores indsats for ansvarlig leverandørstyring og vil samarbejde med kunder og partnere i industrien om at forbedre sociale og miljømæssige standarder.

I Ørsteds klimastrategi, som i sidste ende gælder at have en CO2-neutral forsyningskæde, er det også vigtigt at indtænke såvel biodiversitet som sociale forhold, oplyser Ida Krabek. Sidstnævnte involverer blandt andet at hjælpe diverse lokalsamfund med at drage fordel af jobmuligheder i den grønne energi-sektor.

Legos investering på 2,5 mia. kr. vil ud over miljø- og klimatiltag “være forbeholdt en række sociale og miljømæssige aktiviteter, der skal inspirere børn til at lære gennem leg”, fortæller Tim Brooks.

Få spor af sociale bevægelser
Visse emner glimrer dog stort set ved deres fravær i toppen af huskelisten for 2021, ifølge rundspørgen. Biodiversitet nævnes fx kun direkte af Bestseller og Ørsted.

Spørger man sustainability-eksperter, er det ellers et emne, virksomhederne snart vil møde krav om. Også i form af lovgivning. Velux’ Ingrid Reumert refererer dog til virksomhedens skovbevaringsprojekter, og biodiversitet er en stor del af den indsats, der ligger i Velux’ samarbejde med WWF.

Ud over #metoo- og sexisme-bølgen har 2020 også i høj grad været præget af debatten om manglen på diversitet i toppen af virksomhederne, som følge af blandt andet Black Lives Matter-bevægelsen. Det blev desuden et af kriterierne i den årlige måling af verdens mest bæredygtige virksomheder.

Det er et område, hvor vi endnu ikke er tilfredse med vores resultater, og det vil stå højt på vores dagsorden at ændre på det

Alligevel nævnes diversitet og inklusion kun direkte af en virksomhed; Mærsk.

– I vores egen organisation kommer vi blandt andet til at fokusere på at styrke arbejdet for større diversitet og inklusion for alle medarbejdere, herunder at øge andelen af kvindelige ledere. Det er et område, hvor vi endnu ikke er tilfredse med vores resultater, og det vil stå højt på vores dagsorden at ændre på det, siger Lene Bjørn Serpa fra Mærsk i sit svar.

Pandora nævner dog også sit arbejde med at styrke ligestilling og unge kvinder og børn via sit samarbejde med Unicef.

Selvom ingen virksomheder nævner deciderede plusser ved coronapandemien, konstaterer Simon Boas Hoffmeyer, at den har sine fordele.

– Vi fortsætter udbredelsen af alkoholfrie øl sammen med de forskellige bryggerier og ølmærker. Det er blevet lettere efter COVID-19 krisen, fordi langt de fleste mennesker har endnu mere fokus på sundhed.

Også i Novo Nordisk håber man at tage nogle erfaringer med sig over på den anden side af pandemien.

– På den grønne omstilling, håber jeg, at COVID-19 kan være en mulighed – vi har været tvunget til at arbejde på helt andre måder – mere digitalt, mere agilt – det vil vi holde fast i 2021, siger Katrine DiBona.

Læs svarene fra alle 12 virksomheder i fuld længde her:

Velux Gruppen: Ingrid Reumert, VP External for Relations og Sustainability
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

2021 er året hvor vores nye 2030 strategi ’It’s our nature’ starter.

Vi har især fokus på de første skovbevaringsprojekter i hhv. Uganda og Myanmar. Projekterne er drevet af WWF, som vi har et nytænkende partnerskab med. Vi har forpligtet os til at opsuge virksomhedens historiske CO2 siden 1941.  

2021 er også året, hvor vi tager næste store skridt ift. at reducere CO2 . Vores 2030 mål er at operere som CO2 neutral virksomhed og halvere CO2 udledning i værdikæden. Vi er i gang med en transformation, hvor vi bl.a. skal investere yderligere i energieffektive fabrikker, vedvarende energi og udvikle endnu grønnere produkter med nye materialer mv.

Vi vil også bruge året på, at dele vores beregninger af virksomhedens historiske CO2-fodaftryk – til inspiration.

I 2021, og fremad, har vores arbejde primært indflydelse på UN SDG målene 3, 11 og 13.

Hvad bliver den største udfordring ift. bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

I en verden, som her i 2021 stadig er stærkt præget af COVID-begrænsninger, skal vi i særdeleshed være omstillingsparate, så vi fortsat kan levere på vores 2030 ambitioner. Klimaet venter ikke, og det er bestemt ikke ’business as usual’.

Vi er i gang med at levere på 1,5 grads scenariet i praksis. Der er behov for en kæmpe forandring i, hvordan vi driver vores virksomhed, og ikke mindst vores værdikæde. Det arbejde er startet, men vi har ikke svar på alt frem mod 2030, og skal finde løsninger sammen med bl.a. vores leverandører. 

Endelig er det afgørende at bæredygtighed er forankret og integreret i alle vores beslutningsprocesser for at sikre den nødvendige transformation. Her er vi hjulpet godt på vej af, at alle vores mål er udviklet i og af vores organisation.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Som en del af vores transformation frem mod at blive Lifetime Carbon Neutral i 2041, vil vi i 2021 investere i vores WWF partnerskab, produktinnovation ifht. bæredygtighed, samt energieffektivitet på vores fabrikker, og gradvis skifte til vedvarende energi. Vores mål er, at indkøbe al elektricitet fra vedvarende energikilder i 2023, samt ændre den måde, hvorpå vi specificerer og indkøber materialer. Al dette taget i betragtning, vil vi investere betydelig mere i 2021 og de kommende år, end vi hidtil har gjort.

Alt i alt forventer vi samlet investeringer og omkostninger på op til 1 mia. kr for vores bærdygtighedsstrategi 2030 i løbet af de næste 20 år. 

Novo Nordisk: Katrine DiBona, chef for bæredygtighed
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Novo Nordisks indsats inden for bæredygtighed fokuserer primært på verdensmål 3 (sundhed), 13 (klima) og 17 (partnerskaber) og er linket direkte til vores strategiske aspirationer for 2025.

I 2021 fortsætter vi vores fokus på at sikre bedre adgang til behandling for de sårbare patienter, der lever med diabetes. Det gælder ikke mindst vores globale organisation, som vil fokusere på lokale initiativer og løsninger, så vi kan understøtte bedre behandling også under svære omstændigheder. Vi fortsætter også vores arbejde med forebyggelse af svær overvægt og diabetes, som er helt afgørende, hvis vi skal knække kurven på den globale diabetes pandemi.

Inden for miljø vil vi arbejde på at reducere vores CO2 udledninger yderligere, eksempelvis ved at bruge det digitale momentum COVID-19 har skabt og rejse mindre. Et andet eksempel er, at det returpen-system, som vi og partnere lancerede i Danmark lige før årsskiftet, skal udbredes til flere lande. Vi skal tage hånd om den plastik, som vi er ansvarlige for.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

En stor udfordring bliver de pressede sundhedssystemer, der kommer i kølvandet på COVID-19 pandemien. Samtidig ser vi koblingen til ulighed i sundhed og ulighed i samfundet generelt. Det er de sårbare patienter, der rammes hårdest, også under en viruspandemi. Eksempelvis har mennesker, der lever med diabetes og svær overvægt, vist sig at være mere udsatte for komplicerede COVID-19 forløb. Det samme vil gøre sig gældende i en presset økonomisk situation for mange lande.

På den grønne omstilling, håber jeg, at COVID-19 kan være en mulighed – vi har været tvunget til at arbejde på helt andre måder – mere digitalt, mere agilt – det vil vi holde fast i i 2021.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vi er meget bevidste om vores rolle og det ansvar, der er forventet af os som privat virksomhed. Vi er en veldrevet virksomhed med midlerne og evnerne til at bidrage til det samfund, som vi opererer i – så det gør vi også i 2021. Mindst lige så vigtigt, som vores investeringer i kroner og ører, er måden vi driver vores virksomhed på – og samarbejdet med partner og interessenter. For eksempel har vi fuld fokus på at udrulle vores mål om, at alle vores leverandører i 2030 bruger grøn strøm på deres leverancer til Novo Nordisk.

Atea: Annette Otto, SVP, People, Brand & Sustainability
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Atea har i en længere årrække arbejdet aktivt med bæredygtig it, og det vil vi fortsat gøre i 2021, som en del af vores konkrete nordiske målsætninger frem mod 2030. Med vores digitale løsninger kan vi være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund i Danmark. Atea fokuserer på at uddanne vores medarbejdere til at hjælpe kunder med at tilvælge bæredygtighed i produktporteføljen. Atea påtager sig et stort ansvar, hvad angår vores egen bæredygtige forretning, men vi kigger også ud på vores kunders virksomheder, med målet om at præge flere til at vælge de grønnere løsninger i vores produktportefølje.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Den største udfordring for Atea taler ind i den forældede måde, hvorpå størstedelen af virksomhederne prioriterer det bedste produkt til den bedste pris. Bæredygtige løsninger vil stort set altid være dyrere end de ikke-bæredygtige. Hvis it-branchen skal levere bæredygtige løsninger og understøtte klimamål, er det en forudsætning at bæredygtighedsparametrene er i centrum, når udbudskriterierne udformes.

Der er mange gevinster at hente, hvis bæredygtighed tænkes ind i hele processen fra indkøb og anvendelse til afskaffelse af it-udstyr og -løsninger. It-branchen fokuserer i høj grad på at nedbringe CO2-udledning og sætter ambitiøse mål, men der er et behov for klare retningslinjer omkring bæredygtighedskrav, således at det bæredygtige udbud også matcher efterspørgslen.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Bæredygtighed har været et vigtigt fokusområde hos Atea i rigtig mange år, og Atea vil i endnu højere grad investere yderligere på vores bæredygtighedsfokus i 2021. Atea er på en kontinuerlig og konstant grøn rejse, hvorfor vi i 2021 forstærker vores bæredygtige ressourcer. 2021 vil desuden byde på en række bæredygtige initiativer, med målet om at begrænse Ateas egen CO2-udledning og anvende endnu flere genanvendelige løsninger. Bæredygtighed som en vigtig del af Ateas fundament, medfører at de forgangne års mange initiativer og løsninger, fortsat videreudvikles i 2021 og fremadrettet i fremtiden

Bestseller: Dorte Rye Olsen, Sustainability Manager
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021

Vores bæredygtighedsstrategi, Fashion FWD, dækker, at vi som virksomhed er med til at accelerere en bæredygtig omstilling i vores branche. Fashion FWD går på tværs af værdikæden med emner som mere bæredygtige materialer, produktionsprocesser samt innovative og skalerbare løsninger, som forbedre vores påvirkning på vand, klima og biodiversitet. Det skal alt sammen foregå i tæt samarbejde med vores partnere og interessenter. I 2021 ser vi frem til at kunne lancere vores Science Based Targets inden for klimaområdet. Det er vigtigt, at vi i branchen arbejder med konkret målsætninger der er i tråd med videnskaben og det er et område vi kommer til at fokusere meget målrettet på. Med miljømålene i vores Fashion FWD strategi bidrager vi til flere verdensmål – eksempelvis nr. 6, 12, 13 og 15.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Social Sustainability bliver et fortsat fokusområde for os i 2021. Pandemien har gjort det lysende klart hvor vigtigt det er vi igennem ansvarlig forretning skaber anstændige jobs og økonomisk vækst i verdens udviklingslande (verdensmål nr 8)  og på tilsvarende vis, at der også er fokus på konsekvenserne når de jobs forsvinder som resultat af mindre efterspørgsel.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vi investerer mere.

Tekstilindustrien er endnu ikke på et teknologisk niveau, hvor det er muligt at indfri alle de behov, der er til materialer, genanvendelighed og cirkularitet. Oftest er bæredygtighed i forbrugerens øjne noget meget konkret, som at materialet er økologisk eller lavet af genbrugsmaterialer. Bag dette ligger der dog flere lag af kompleksitet og problemstillinger, der skal løses vedrørende alt lige fra dyrkningsmetoder, arbejdsvilkår, sporbarhed og certificeringer til, hvordan sammensatte materialer kan skilles ad igen efter brug og blive til nye ressourcer. Der er brug for investeringer i innovation og det er noget vi fokusere målrettet på gennem vores Fashion FWD Lab.

Mærsk: Lene Bjørn Serpa Head of Organisational Engagement and Reporting, Maersk Sustainability
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Den absolut største prioritet for os igen i 2021 er klimaet, hvor vi arbejder målrettet mod vores ambition om netto nul-udledninger af CO2 fra vores flåde senest i 2050. Vi ser en betydelig stigning i forventninger og krav fra vores kunder, investorer og samfundet på klimaområdet. Vi er allerede i front i vores industri, men vi skal styrke den position yderligere. Som leder i vores industri ser vi det også som vores pligt at gøre vores flåde CO2-neutral så hurtigt som vi kan.

Bæredygtighed og ansvarlighed skal være en mere integreret del af vores transport- og logistikløsninger til kunderne. Langt hovedparten af vores kunder forventer i dag at vi tager ansvar for bæredygtighed i den del af deres forsyningskæder, som vi tager hånd om. Det gælder klima, men også forhold som sikkerhed, miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Vi arbejder på at styrke vores indsats for ansvarlig leverandørstyring og vil samarbejde med kunder og partnere i industrien om at forbedre sociale og mijømæssige standarder.

I vores egen organisation kommer vi blandt andet til at fokusere på at styrke arbejdet for større diversitet og inklusion for alle medarbejdere, herunder for at øge andelen af kvindelige ledere. Det er et område, hvor vi endnu ikke er tilfredse med vores resultater, og det vil stå højt på vores dagsorden at ændre på det.  

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

2021 bliver først og fremmest et år, hvor vi alle håber at bevæge os mod en gradvis normalisering i takt med at vacciner mod Covid-19 når verden rundt, en logistikopgave vi selv forventer at have en rolle i, og hvor det fortsat er afgørende at holde den global handel åben for at understøtte den globale økonomi. Derudover bliver det et år med stort politisk fokus på de internationale klimamål frem mod COP26 i november. Vi vil gerne se mere udbredt global regulering, der accelererer transitionen mod den grønne omstilling. I vores egen shippingindustri er vi ikke tilfredse med de meget begrænsede resultater, der indtil videre er kommet ud af den internationale søfartsorganisations arbejde med at levere på sine klimamål.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Der er ingen tvivl om, at vi øger vores investeringer, ikke mindst gennem øgede ressourcer som i vores nyoprettede decarbonisation team, hvis mere end 50 medarbejdere skal sikre at arbejdet gennemsyrer hele organisationen. Vi accelererer vores indsats for at nå ambitionen om netto nul-udledninger af CO2 inden 2050. Det ser vi som et strategisk imperativ for vores virksomhed: Kunder, investorer og samfundet stiller flere klimakrav, som det er afgørende at vi kan imødekomme.

Ørsted: Ida Krabek, Head of Programmes & Partnerships, Global Sustainability
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Verden skal reducere CO2-udledningerne med 50 pct. mod 2030 for at blive inden for en global opvarmning på 1,5 grader. Med en ambition om at have 30 GW vedvarende energikapacitet i 2030, hvilket er nok energi til 50 millioner mennesker, er Ørsted forpligtet på en hurtig udbygning af grøn energi i stor skala. Vores investeringer i grøn energi bidrager direkte til SDG’erne 7 og 13, og vi har et ønske om at have en transformerende impact.

Vi forpliger os også til, at udbygningen finder sted på en bæredygtig måde. Vores prioriteter for at drive en bæredygtig udbygning af grøn energi er: At finde løsninger som eliminerer CO2-udledninger i hele vores leverandørkæde, at beskytte habitater og biodiversitet på land og i havet. Samtidig med at vi iværksætter et stigende antal af store og komplekse infrastrukturprojekteter, vil vi arbejde med lokalsamfundene for at imødekomme deres bekymringer og hjælpe dem med at udnytte fordelene ved jobmuligheder i relation til grønne energiaktiviteter. Vores bæredygtighedsprogrammer møder disse prioriteter ved at bidrage til SDG’erne 8, 11, 12, 13, 14, and 15.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Passivitet i forhold til klimaforpligtelserne er måske den største hurdle for en grøn og bæredygtig transformation. Ved slutningen af 2020, var det betryggende at finde ud af, via ’Climate Action Tracker’ websitet, at hvis net zero-udlednings-løfterne, som regeringerne på nuværende tidspunkt har sat bliver mødt, er målene i Paris-aftalen inden for rækkevidde. 

Men vi har brug for endnu flere forpligtelser, som er på linje med 1,5 graders scenariet fra regeringer og virksomheder. Disse forpligtelser skal følges op af afgørende handling. Regeringer spiller en afgørende rolle i at støtte klimahandling på tværs af samfundet. De får brug for hjælp til at takle de barrier, der er for at implementere gørn energi i stor skal og skabe rammeværk, som gør det nemmere at vælge grønne energi-alternativer på tværs af samfund, fra husholdninger til store virksomheder.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Ørsted søger at være en katalysator for forandring, som hjælper regeringer og virksomheder med at skaffe grøn energi og drive CO2-udledningerne ned for at hjælpe dem emd at nå deres klimamål og levere på Paris-aftalen. Alle vores nye investeringer er grønne, og vi investerer op til 200 mia. kr. i grøn energi fra 2019-2025 i en projektportefølje på tværs af Europa, Nordamerika og Asien.

I takt med at vi arbejder på at sikre en bæredygtig og grøn energi-udbygninger, vokser vores investeringer i overensstemmelse med det. Vi fortsætter med at investere i at blive CO2-neutrale i energigenerereing og operationer i 2025, hvilket er i god overensstemmelse med 1,5 graders-scenariet og gør os til det første store energiselskab, som transformerer sig fra fossile brændsler til at nå net-zero-udledninger.

Arla Foods: Hanne Søndergaard, CMO og Executive Vice President for Marketing, Innovation og Bæredygtighed
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Vi har de seneste år haft særligt fokus på de verdensmål, som vedrører fødevarer, miljø og klima (12, 13, 15 og 17.) De er direkte knyttet til vores værdikæde, og det er her, vi kan gøre den største positive forskel, både med vores arbejde for at sikre nem adgang til næringsrige fødevarer overalt i verden og fortsætte med at gøre vores mejeriprodukter endnu mere bæredygtig på tværs af forretningen. Arlas andelshavere er blandt verdens mest bæredygtige mælkeproducenter, men de og vi vil reducere vores klimaaftryk endnu mere og gøre det hurtigere end hidtil. Derfor fortsætter arbejdet med vores ambitiøse mål om at reducere udledning af drivhusgasser med 30 procent i 2030 og nå netto-nul i 2050.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Den største udfordring i 2021 er i princippet den samme som i 2020 – at kunne omstille os i det tempo, vi gerne vil, da vi arbejder i en branche med levende dyr, og derfor ikke ”bare” kan ændre udledningen med et snuptag. Her er vores klimatjek på gårdene et stort skridt i den rigtige retning, der vil give os et af verdens største eksternt verificeret klimadatasæt på mælkeproduktion, som kan være med til at fremskynde omstillingen og hvor andelshavere kan inspirere og lære af hinanden. 9 ud af 10 af vores 9700 landmænd på tværs af syv europæiske lande har tilmeldt sig den frivillige ordning og indleverer klimadata til os i arbejdet med at reducere klimaaftrykket.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Omstillingen vil kræve flere investeringer på tværs af vores forretning over en årrække, hvoraf nogle vil kunne betale sig tilbage i form af effektiviseringsgevinster og andre ville tilføre en værdi til vores produkter, som forbrugere vil sætte pris på. Eksempler på gårdniveau er udstyr til håndtering af gylle, nye staldanlæg med den nyeste teknologi og indretning eller nye robotiserede traktorer og præcisionsudstyr til markdriften. 

Nogle landmænd vil også kunne lave ændringer i deres daglige drift og markanvendelse. På mejerierne skal der investeres i energieffektiviseringer, nye energisystemer, nye emballagesystemer og nye energi-rigtige distributionssystemer. En del ny teknologi er ikke opfundet endnu, men den udvikling kan være en gamechanger for os. Derfor samarbejder vi også med flere forskningsprojekter både i Danmark og globalt, for at støtte denne udvikling så meget som muligt.

Carlsberg: Simon Boas Hoffmeyer, Sustainability Director
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Vores primære fokus er at sikre fremdrift mod vores 2022 målsætninger i vores bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO, og er for eksempel snublende tæt på at have elimineret kul som energikilde på vores bryggerier globalt. Vi bliver verdensledende i at reducere vandforbrug, når vores nye vandgenindvindingsanlæg åbner til marts på bryggeriet i Fredericia. Vi fortsætter udbredelsen af alkoholfrie øl sammen med de forskellige bryggerier og ølmærker. Det er blevet lettere efter COVID-19 krisen, fordi langt de fleste mennesker har endnu mere fokus på sundhed. Målet for 2021 er at intensivere vores arbejde med at inkludere forbrugerne i vores bæredygtighedsrejse, ved at lave flere tiltag på produktniveau, der støtter vores overordnede målsætninger.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Grundet COVID-19 er der en generel risiko for, at de umiddelbare samfundsmæssige udfordringer kan reducere fokusset på bæredygtighed og verdensmålene. For eksempel blev det seneste klimatopmøde af gode grunde aflyst, hvilket har forsinket processen for at opdatere de forpligtende reduktionsmål på landeniveau. Forbrugerkommunikation er vigtigere end nogensinde, og det afspejles også i vores arbejde. Vi vil gerne inkludere forbrugerne i vores bæredygtighedsrejse, og vi er meget opmærksomme på holdninger og meninger til, hvad der er korrekt og saglig kommunikation. Virksomhederne skal kommunikere fyldestgørende uden at miste budskabet i parenteser og detaljer, og vi skal forklare forskellen på mål og ambitioner, og indrømme, at vi ikke kan gøre alt på én gang, selvom vi gerne ville. Vi vil gerne vise at når vi forpligter os til mål og ambitioner mener vi det, og holder hvad vi lover.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vi investerer på samme niveau i 2021 som i 2020, hvilket er en del af vores investeringsplaner i vores bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO.

Pandora: Marissa Saretsky, Director of Sustainability
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Vi vil fortsætte med at gøre fremskridt i forhold til at nå vores offentlige mål; 1) at blive CO2-neutral i egne operationer i 2025 2) at sætte et Science-Based Target i 2021 og 3) at møde vores mål om 100 pct. genanvendt guld og sølv i 2025. I tillæg til det, fortsætter vores langvarige partnerskab med Unicef med at bygge momentum og impact. Sammen arbejder vi med SDG’erne 4 og 5 (kvalitetsuddannelse og ligestilling), og det gør vi ved at styrke unge stemmer ved at nå mere ned 10 millioner børn og unge mennesker med muligheder for at lære, udtrykke sig selv og at finde arbejde i fremtiden. 

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Vores udfordring for Pandora i 2021 bliver at udvikle vores vej til at reducere scope 3 drivhusgasudledninger. Som kontekst har Pandora gennemført et fuldstændigt regnskab for vores drivhusgasudledninger i 2020 med kortlægning af vores scope 3 impact. På vores vej til at sætte et Science-Based target, må vi identificere nøglemuligheder i hele vores værdikæde for at reducere vores impact. Nøgleområder som vi kigger ind i i 2021 inkluderer vores råmaterialer og materialer og emballage på vores salgssteder.

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vi er lige så engagerede som nogensinde i at fremme vores bæredygtighedsagenda, og vi vil lave lignende investeringer mod at nå vores mål i 2021.

Lemvigh-Müller, Christian Herbert, kommerciel direktør
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Det er på distributionen, at grossister har det største CO2-aftryk, så her har vi stort fokus på og vi har netop indgået aftale med DSV om grøn distribution, hvor DSV fylder HVO100-biodiesel på deres lastbiler svarende til, hvor mange km de kører for Lemvigh-Müller. Den forventede CO2-reduktion er 3.794 ton årligt. Generelt er vores fokus på tiltag, der kan hjælpe vores kunder i industrien, byggebranchen og installationssektoren med den grønne omstilling. Ud over grøn distribution er det fx epd’er på stål, grønne produktlinjer og bæredygtige emballageløsninger – og her er vi godt i gang i dag.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

Den største udfordring for en bæredygtig fremtid er mangel på reel viden. Mange vil gerne tale bæredygtighed, men man skal også regne på det og dokumentere effekten. Vi er som grossist afhængige af vores leverandører og deres viden og data, og vi har i en årrække arbejdet sammen med flere store leverandører. Mange er rigtig dygtige, mange har vi hjulpet godt på vej, men det er stadig en udfordring at skaffe valide data. Der skal skabes forståelse for, at den grønne omstilling skal ske med en vis hast – og at det ikke er et onde, men noget som kan skabe nye forretningsmuligheder

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vi forventer at investere mere. Danmark skal være CO2-neutral i 2050, og i 2030 skal udledningen være reduceret med 70 pct. – det kræver investeringer at nå i mål, og vi mærker hos Lemvigh-Müller, at den grønne omstilling for alvor er begyndt at fylde og tage fart hos vores kunder. Det kræver naturligt, at vi investerer mere – også tid og energi. Som B2B-partner for industrien, byggeriet og installationssektoren har vi en opgave i at hjælpe vores kunder med at nå de mål, og derudover ligger det i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar.

Lego Koncernen: Tim Brooks, VP, Environmental Responsibility
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021 

I september annoncerede vi en investering på 2,5 mia. kr. over tre år, der skal fremskynde vores indsats på området inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Udover at fokusere på at udvikle og implementere bæredygtige materialer, såsom at vi i 2021 tester genanvendelige papirposer i LEGO® æskerne som led i udfasningen af engangsplast, vil investeringen være forbeholdt en række sociale og miljømæssige aktiviteter, der skal inspirere børn til at lære gennem leg, gøre forretningen mere cirkulær og opnå CO2-neutral drift. 

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021? 

Klimaforandringer udgør en af de største risici for det samfund og den planet, som vores børn vil arve, og er derfor en af de største udfordringer, vi skal løse. Som en virksomhed, der er forpligtet til at opbygge en bedre planet for fremtidige generationer, betyder det en øget indsats for at fremskynde tiltag inden for bæredygtighed og social ansvarlighed og tilskynde andre virksomheder til at gøre det samme. Vi fik for nylig vores CO2-udledningsmål godkendt af SBTi (Science Based Target initiative), da vi forpligtede os til at reducere vores absolutte CO2-udledning med 37 procent inden 2032 for at spille vores rolle i at begrænse klimaforandringer. Dette mål er i tråd med Paris-aftalens mest ambitiøse kurs mod at holde den globale opvarmning under 1,5°C. Med denne ambition fortsætter vi ikke blot med at forbedre vores egen energieffektivitet, men intensiverer vores indsats for at reducere CO2-udledningen på tværs af hele vores værdikæde.  

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

Vores investering på 2,5 mia. kr., der skal accelerere vores grønne omstilling, spænder over tre år fra 2020 – 2022 og dækker både over løbende omkostninger og langsigtede investeringer. 

Danske Commodities: Rikke Toudahl Hansen, Marketing & Sustainability Specialist
Hvilke områder inden for bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene kommer I til at fokusere på i 2021?

Med udgangspunkt i vores sustainability-strategi ’Cut the Carbon’ vil vi i 2021 arbejde med at nedsætte vores CO2-udledning med yderligere 5% som et led i vores overordnede mål om en reduktion på 70% i 2030. Dette gøres ved at optimere forretningsgange relateret til indkøb af varer, brændsel- og energirelaterede aktiviteter, affaldssortering, bortskaffelse af produkter efter endt levetid, forretningsrejser og medarbejderpendling, hvorfor vi vil fokusere særligt på verdensmålene 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats). Derudover vil vi fokusere på verdensmål nr. 7 (bæredygtig energi), hvor vi ønsker at udvide vores portefølje af vedvarende energi, være med til at effektivisere energisystemet samt bane vejen for en grøn omstilling uden subsidier.

Hvad bliver den største udfordring i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmålene i 2021?

I 2020 var vores primære fokus, hvordan vi kunne optimere internt i virksomheden. I 2021 vil vi i højere grad inddrage et bredere perspektiv og undersøge, hvordan vi med udviklingen af nye bæredygtige produkter kan hjælpe med at understøtte udbygningen af vedvarende energi yderligere. Vi vil bruge vores egen erfaring og viden til at hjælpe andre virksomheder med indfrielsen af deres ESG-mål for Scope 2-emissioner. En anden udfordring bliver at kunne tilføje og beregne flere Scope 3-aktiviteter til vores klimaregnskab samt måle på effekten af de bæredygtige produkter, vi tilføjer vores portefølje. 

Hvordan vil I investere i initiativer relateret til bæredygtighed, grøn omstilling, verdensmål eller lign. i 2021; mere, mindre eller på samme niveau som i 2020? 

I 2021 vil vi investere mere i aktiviteter relateret til bæredygtighed. På den interne front starter vi året med at udarbejde en såkaldt ’energy audit’ af vores hovedkontor for at identificere yderligere indsatsområder, hvor vi med fordel kan udføre indeklimaforbedringer, energioptimeringer, besparelser samt reducere vores klimaaftryk. Ligeledes vi vil arbejde endnu mere med at sikre et bæredygtigt arbejdsliv og fokusere på at være en god og sikker arbejdsplads med motiverede og tilfredse medarbejdere. Derudover vil vi i 2021 også styrke vores forretningsaktiviteter relateret til bæredygtigt energiforbrug og -produktion samt tilbyde skræddersyede produkter til at hjælpe andre virksomheder med at opnå klima-neutralitet – f.eks. elkøbsaftaler med vind- og solproducenter (PPAer).

Vores forretningsmodel understøtter den grønne agenda, og vi lever af at balancere vedvarende energisystemer og sikre, at den grønne energi bliver brugt på den mest effektive måde. Dermed er vi også med til at øge værdien af grøn energi, hvilket betyder, at der bliver investeret mere i vedvarende energikilder, og vi ser flere vindmøller og solcelleparker blive bygget. Som eksempel indgik vi sidste år en 15-årig PPA med verdens største offshore vindmøllepark, som kommer til at forsyne seks millioner husstande med grøn energi.

Unique sera mieux est à l. Hormis viagra vrouwen neusspray le viagra en ligne en pharmacie en ligne Produits à bas prix. www.viagrasansordonnancefr.com Ces problemes de pharmaciens treated hyper- tension des graisses Viagra générique prix Viagra en pharmacie en belgique sans ordonnance daily.

Forsiden lige nu:

Hostel halverer klimaaftryk

Tre ud af fire gæster på vandrehjem lægger vægt på bæredygtighedstiltag. Mens a&o Hostels har halveret klimaaftrykket, sparer Danhostel på papiret.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.