Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Rockwool omstiller til biogas og reducerer CO2-udslip

Fra 2021 fjerner Rockwool over 70 pct. af CO2-udledningen.

Foto: Rockwool

Rockwool er en vigtig brik i at sikre energieffektivitet med sine isoleringsprodukter. Samtidig er virksomheden en af landets største CO2-udledere, fordi det kræver temperaturer på op til 1.500 grader at producere stenuld. Og den varme kommer i høj grad fra kul.

Men fra årsskiftet vil Rockwool lave om på det. Virksomhedens to danske fabrikker omstiller nemlig de store smelteovne til biogas fra 1. januar. Det betyder, at Rockwool som den første af landets store CO2-udledere opfylder målet om 70 pct. CO2-reduktion i forhold til 1990, hvilket svarer til Danmarks klimamål i 2030, skriver Rockwool i en pressemeddelelse.

– Frem til i dag har vi mindsket udledningerne fra vores produktion med 40 pct set i forhold vores udledning i 1990. Når vi fra nytår skifter til biogas, opnår vi en samlet reduktion på mere end 70 pct. Det gælder både absolut reduktion samt den relative reduktion målt i CO2 per ton stenuld,  siger Frank Larsen, adm. direktør i Rockwool Nordics i meddelelsen og tilføjer:

– Samtidig omlægger vi al strøm til grøn elektricitet. Konkret betyder skiftet, at vi mindsker vores udledning med 110.000 tons CO2 om året. Dermed tager vi et stort skridt af vejen mod en produktion med et meget lavt CO2-aftryk i Danmark, fortæller Frank Ove Larsen.

Investering på over 500 mio. kr. 
Omlægningen til fossilfrie energikilder har ikke været gratis for Rockwool. De seneste ti år er der investeret over 500 mio. kr. i moderniseringen af de danske fabrikker og over 50 udviklingsingeniører har i tæt samarbejde med de danske fabrikker arbejdet på at udvikle den nye teknologi.

Ud over at udvise ansvarlighed, er der også forretningsmæssig logik i omstillingen. Grønnere løsninger efterspørges nemlig i stigende grad af kunderne, ifølge Frank Ove Larsen.

– Det er også en vigtig investering for at kunne imødekomme byggebranchens stigende fokus på klimavenlige byggematerialer. Skiftet i produktionsmetode gør os uafhængig af fossile brændsler i Danmark. Dermed giver vi vores kunder endnu et godt argument for at vælge vores produkter, fordi vi kan tilbyde brandsikker stenuldsisolering af høj kvalitet med markant lavere CO2-aftryk, siger han.

Frank Ove Larsen forventer ikke, at den forholdsvis dyre biogas vil føre til hævede priser på Rockwools produkter, siger han til Børsen. Her fortæller han også, at CO2-neutralitet ikke er med i planerne nu og her.

Udviklingen af metoder til at bruge biogas til at nå temperaturer på 1.500 grad kalder Rockwool for en “banebrydende, industriel opfindelse, der vil kunne hjælpe den grønne omstilling i en lang række industrier i Danmark og globalt”.

Rockwool gruppen har i alt 47 produktionsanlæg i 22 lande i hele verden, og de kan også med tiden få glæde af den danske teknologi.

OM ROCKWOOL DANMAKR, CO2 OG BIOGAS
Rockwools to danske fabrikker udledte i 2019 ca. 90.000 ton CO2. I 1990 udledte Rockwool 132.000 tons CO2 fra de danske fabrikker. Med omstillingen til biogas og grøn el nedbringes de absolutte og relative udledninger af CO2 med over 70 pct. i 2021 sammenlignet med 1990.

Pr . 1. januar 2020 omstillede Rockwool som en overgangsløsning til naturgas. Omstilling til biogas og grøn el fra 1. januar 2021 betyder en reduktion af CO2-udledning fra 2020-2021 på 45.000 tons – eller ca. 50 pct. ift. 2020-udledningen. Den anvendte biogas produceres lokalt i Midtjylland og er garanteret fri for dyrkede afgrøder.

Med omstilling til biogas og grøn elektricitet opnår Rockwool i Norden en samlet CO2 besparelse på 70 pct. på fire nordiske fabrikker. Kilde: Rockwool

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.