Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Regeringen er klar med sit første udspil til klimahandlingsplanen

To energiøer med havvind var blandt de seks spor i regeringens oplæg.

Foto: iStock

I alt seks spor udgør første del af regeringens samlede klimahandlingsplan, der skal omsætte klimamålet om at opnå en reduktion af drivhusgasserne på 70 pct. i 2030 til konkret handling. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Med tiltagene i det første udspil, regner regeringen sig frem til en besparelse på 2 mio. ton CO2 frem mod 2030, hvor der i alt skal spares 19 mio. ton CO2 for at nå klimamålet om reduktion af drivhusgasserne på 70 procent.

Samlet set foreslår regeringen at prioritere knap 1,6 mia. kr. årligt i gennemsnit frem mod 2030 til tilskud, afgifter mv. Heraf foreslås ca. 0,3 mia. finansieret via reserver og knap 0,5 mia. kr. finansieret via øvrige puljer, omprioriteringer mv. Hertil kommer ca. 0,8 mia. kr. i gennemsnit årligt, der håndteres i den overordnede tilrettelæggelse af finans- og udgiftspolitikken, hedder det i udspillet.

Ud over at en stigende CO2-afgift som forslået af Klimarådet allerede var manet i jorden inden pressemødet, gjorde  finansminister Nicolai Wammen (S) det samtidig klart, at der ikke vil komme en “afgiftsstorm”. Han påpegede dog, at en grøn skattereform på sigt kan betyde omlægning af skatte og afgifter for at understøtte den grønne omstilling.

Derudover efterlyste finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet om klimaudspillet, at de andre partier kommer med deres ideer til finansiering, men han understregede, at dansk erhvervsliv ikke skal brandbeskattes.

Op til pressemødet var flere af udspillets dele allerede blevet drypvist fordelt hos medierne. Men særligt nyheden om to nye energi-øer blev fremhævet på pressemødet. De skal levere 4 GW havvind eller mere end dobbelt så meget, som der er opført i dag.

Ud over energiøer med havvind vil regeringen investere i fremtidens grønne teknologier i form af bl.a, power-to-x, øge energieffektiviseringer, sikre grøn varme, omstille industrien og skabe en grøn affaldssektor.

– Coronakrisen er alvorlig, men den har kun gjort behovet for at tænke på udviklingen af Danmark større. En udvikling, der både skal være grøn og økonomisk klog. Vi skal have modet til at forandre, mens vi bygger op. Derfor præsenterer regeringen i dag en plan, der skaber grundlaget for tusindvis af grønne arbejdspladser, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse og tilføjer:

– Det første af mange skridt mod en bæredygtig fremtid, hvor vi sikrer Danmark og danske virksomheder den grønne førerposition. Vi er stolte af at præsentere forandringer, der vil få markant betydning for Danmark. Ikke bare nu og her eller i 2030, men langt ind i fremtiden.

Planen indeholder både initiativer, der kan sættes i gang med det samme, som vil reducere drivhusgasudledningerne på den kortere bane. Samtidig investeres der markant i udviklingen af fremtidens grønne teknologier, der skal skabe fundamentet for drivhusgasreduktioner på længere sigt, lyder det i meddelelsen.

Klimaminister Dan Jørgensen understreger, trods kritik af manglende CO2-kvoter og andre afgifter i udspillet, at regeringens klimaambitioner er uændrede.

– Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor holder vi fast i de høje klimaambitioner – også selvom vi står midt i en historisk krise. Med etableringen af verdens to første energiøer tager vi hul på en helt ny epoke i det danske vindeventyr. Vi øger mængden af havvind massivt, og samtidig vil vi gøre det muligt at bruge den grønne strøm i tanken på lastbiler, fragtskibe og fly. Vi præsenterer en pakke, der både leverer CO2-reduktioner på kort sigt og lægger udviklingsspor ud til fremtidens klimaneutrale Danmark, siger han i meddelelsen.

Miljøminister Lea Wermelin tilføjer:

– Danmark har europarekord i affald, og særligt forbrænding af plastik koster for klimaet. Derfor sætter vi ambitiøse mål for en klimaneutral affaldssektor, hvor vi alle sammen sorterer mere, og hvor virksomhederne designer grønnere. På den måde kan vi skabe nye grønne arbejdspladser i en mere cirkulær økonomi til gavn for klima, miljø og natur.

Erhvervsminister Simon Kollerup lægger i sin udtalelse vægt på, at udspillet “rummer de første skridt til store erhvervspotentialer, som også er i tråd med mange af klimapartnerskabernes anbefalinger”.

– Vi skal bygge videre på danske virksomheders grønne styrkepositioner, og vi vil skabe et nyt grønt erhvervseventyr med fremtidens teknologier, som danske virksomheder kan sælge til hele verden. Med udspillet tager vi et vigtigt skridt i en grøn retning, siger han.

Samlet set giver planen en drivhusgasreduktion på 2 mio. tons. Regeringen vil fremlægge yderligere udspil på den anden side af sommerferien. Regeringen forventer at indkalde Folketingets partier til de første forhandlinger af udspillet i løbet af næste uge.

Regeringens samlede udspil består af seks hovedspor:

To nye energiøer
Fremtidens grønne teknologier: Grønne brændstoffer og CO2-fangst
Effektiv brug af energien og renoveringer
Grøn varme til danskerne
Omstilling af og samarbejde med erhvervslivet
Grøn affaldssektor og mere genanvendelse

De to energiøer med havvind bliver de første i verden og har som formål at samle den grønne strøm fra de omkringliggende havvindmøller, så de kan anlægges længere fra land.

Det sikrer ifølge pressemeddelelsen også en mere effektiv udnyttelse af havvindressourcer og mindre behov for nye elmaster på land. Den grønne strøm fra energiøerne skal bruges direkte, men også omdannes og bruges i sektorer, som ikke kan anvende grøn elektricitet direkte, fx luftfart, tung transport, nogle processer i erhverv mv. via Power-to-X-teknologien.

Konkret foreslås det at etablere to energiøer inden 2030: En i Nordsøen på 2 GW med plads til mindst 10 GW på sigt samt gøre Bornholm til en energiø tilkoblet havvind på 2 GW. De 4 GW er mere end dobbelt så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag.

Udbygningen på 4 GW svarer til mere end alle danske hustandes årlige forbrug, så et centralt element vil være eksport af grøn strøm til nabolandene.

Læs hele faktaarket til første del af udspillet til klimahandlingsplanen her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.