Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Novo Nordisk reducerer CO2 fra distributionen

Novo Nordisk har reduceret CO2-udledningerne fra global distribution med en fjerdedel.

Novo Nordisk hovedkvarter i Bagsværd. Foto: Presse

170.000 ton CO2 svarende til et fald på 44 pct. i 2020 versus 2019. Så stor er reduktionen i udledningerne fra Novo Nordisks transport og operationer (som inkluderer produktion, kontorbygninger og laboratorier, red.), ifølge den nyeste årsrapport.

Det er både et resultat af corona og initiativer, såsom at overgå til vedvarende energi i den globale produktion, forklarer Dorethe Nielsen, miljøchef i Novo Nordisk.

– Det store fald i CO2-regnskabet for 2020 kommer dels fra vores produktion, som globalt gik over til 100 pct. grøn strøm i starten af året. I Danmark er Asnæsværket desuden gået over til biomasse, så der er sket meget på den front.

– Derudover er der selvfølgelig også i høj grad sket et fald på grund af coronapandemien, som har betydet at vores kontorbygninger og laboratorier har været mindre i brug, siger Dorethe Nielsen.

Ny løsning kan være på vej for grøn strøm i Danmark
Når det gælder grøn strøm, mødte Novo Nordisk sidste år kritik i Politiken for den løsning, virksomheden har valgt i Danmark. Den inkluderer at købe certifikater på grøn energi fra den statsstøttede havmøllepark Kriegers Flak, hvilket ikke bidrager til, at der bliver produceret mere grøn strøm.

Når nu I får grøn strøm fra nyopførte vindmølleparker og solcelleanlæg globalt, hvorfor har I så ikke valgt den løsning i Danmark?

– Tilbage i 2016 gik vi med i Kriegers Flak-projektet, fordi vi gerne ville støtte op om at aftage den grønne energi fra et nyopført anlæg. Dengang syntes vi, det var en god beslutning, men det svære ved den grønne omstilling er, at udviklingen går så stærkt. Vi er bundet af aftalen i ti år, men når den kontrakt udløber, vælger vi formentlig en anden løsning, siger Dorethe Nielsen.

Vi er i gang for at uddanne medarbejdere i, hvornår man tager et fysisk møde, og hvornår man kan klare det digitalt

CO2 fra flyrejser faldt med 71 pct.
Ud over den øgede mængde af vedvarende energi, har færre forretningsrejser med fly også bidraget til positivt til CO2-regnskabet. Udledningerne derfra gik ned med 71 pct. i 2020 i forhold til 2019 på grund af et nærmest totalt rejsestop som følge af covid-19, forklarer Dorethe Nielsen.

– Når situationen normaliserer sig skal vi sikre, at vores rejseaktivitet ikke går tilbage til niveauet før pandemien. Derfor er vi i gang for at uddanne medarbejdere i, hvornår man tager et fysisk møde, og hvornår man kan klare det digitalt, siger hun.

Hvordan laver I den skelnen?

– Når det for eksempel handler om nye kundemøder, er det vigtigt at mødes fysisk, men når det gælder de møder, hvor vi allerede har en god relation, betyder det ikke lige så meget. Det kan også være i forhold til konferencer, hvor det er vigtigt at være til stede i forbindelse med lanceringer, men mindre vigtigt i andre sammenhænge.

CO2-udledningerne fra Novo Nordisks firmabiler var i 2020 27 pct. lavere end året før. Også her spillede coronapandemien ind. I 2030 skal hele Novo Nordisks bilflåde være elektrificeret.

Selvom kun 20 pct. af vores produkter transporteres med fly, står de for over 80 pct. af emissionerne

Distribution på havet bidrog positivt til CO2-regnskab
Et område hvor coronapandemien ikke har skabt fald er i distributionen af Novo Nordisks diabetesmidler verden rundt. Ikke desto mindre blev udledningen fra distribution reduceret med cirka en fjerdedel til 61.000 ton CO2 i 2020 versus 2019.

– Når udledningerne fra vores produktdistribution er faldet med 24 pct., er det fordi vores logistikafdeling har haft meget fokus på at skifte fra fly over mod skib i transporten. Det har en stor betydning for miljøbelastningen. Selvom kun 20 pct. af vores produkter transporteres med fly, står de for over 80 pct. af emissionerne. Derfor er det et stort indsatsområde, siger Dorethe Nielsen.

En tre-årig transportaftale med Mærsk, fra april i år, skal sikre, at en endnu større del af Novo Nordisks produktdistribution fremover sker via havet. I aftalen indgår miljøkrav, som led i Novo Nordisks nye strategi om, at alle selskabets 60.000 leverandører skal være CO2-fri i 2030.

– Mærsk-skibene kommer til at sejle med biobrændsel, så miljø-impacten minimeres, siger Dorethe Nielsen.

Parterne oplyser ikke, hvorvidt det hæver prisen for transporten, og hvem der i så fald betaler merudgiften, men Dorethe Nielsen tilføjer:

– Grønne brændstoffer bliver hele tiden billigere ligesom grøn strøm er blevet det de seneste ti år. Vi skal være med til at drive den udvikling ved at efterspørge de produkter, siger Dorethe Nielsen.

CO2-udledninger fra transporten står for cirka 70 pct. af Novo Nordisks udledning fra drift og transport.

Højere vandforbrug og affaldsmængde i 2020
Mens aftrykket fra CO2-udledninger er faldet i 2020, er vandforbruget i Novo Nordisk globalt steget med syv pct. i forhold til 2019 til 3.368.000 kubikmeter. Det skyldes en ny fabrik i North Carolina, USA.

Også mængden af affald steg med 14 pct. i 2020 til 141.000 ton.

Hvordan løser I modsætningen mellem vækst og miljøhensyn?

– Det vigtigste er, at vi kan producere medicin, og det skal vi jo bruge ressourcer til. Men vores 2030-mål er ‘zero waste on water’ som led i Circular for Zero-strategien. Vi skal kun bruge det vand, der er absolut nødvendigt for vores produktion, og vandspildet skal være så lavt som muligt. Det har vi gode systemer til, men det er klart, at det får en effekt, når der kommer et nyt produktionssite, siger Dorethe Nielsen og tilføjer:

– Vi arbejder også på at kompensere for vores vandforbrug i områder, der er ramt af vandmangel ved fx at etablere vandreserver.

Også når det gælder affald, skal mængden, der ryger på losseplads, gå i nul senest i 2030. Pt gælder det for 1 pct. af det affald, Novo Nordisk producerer. 93 pct. af produktionsaffaldet bliver enten genanvendt, konverteret til biogas eller brændt på forbrændingsanlæg, der producerer varme, ifølge årsrapporten.

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.