Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Industriens Pension på vej mod CO2-neutral portefølje

Inden for fem år forventer investeringsdirektør Peter Lindegaard en CO2-neutral portefølje

Industriens Pension
Industriens Pension arbejder på at gøre porteføljen mere grøn, fortæller investeringsdirektør Peter Lindegaard.

Pensionsselskaberne kappes om, hvem der er mest grøn og ansvarlig med alt fra bæredygtige investeringsuniverser til nye grønne produkter og investeringer i milliardklassen.

Industriens Pension er dog ikke et af de selskaber, man har hørt mest til i den forbindelse, og det har investeringsdirektør Peter Lindegaard det fint med.

– Der er jo lidt skønhedskonkurrence over det. De kommercielle pensionsselskaber har jo et klart incitament til at fortælle historier om deres bæredygtige investeringsuniverser, så de kan tiltrække kunder, der lægger vægt på det, siger han og tilføjer:

– Vi er ikke en del af det kommercielle pensionsmarked, men vi har også store og voksende grønne investeringer i vores portefølje, som vi løbende fortæller om. Det indgår blot i vores almindelige produkter og er ikke en del af en særlig produktlinje, siger Peter Lindegaard, som står i spidsen for en portefølje på 183 mia. kr.

Vi har lavet et regnestykke, der viser, hvor meget vedvarende energi vi skal investere i, før vi er er CO2-neutrale

Sorte og grønne investeringer kan være i balance inden for 5 år
Peter Lindegaard tror ikke på, at den bæredygtige vej frem for Industriens Pension er flere enkeltstående grønne produkter. I stedet skal den grønne farve over tid fortrænge den sorte farve i hele porteføljen af investeringer. Og det er godt på vej til at blive en realitet i Industriens Pension, fortæller han.

– Vi har lavet et regnestykke, der viser, hvor meget vedvarende energi vi skal investere i, før vi er er CO2-neutrale. Når man i store tal ser på udledningen fra samtlige af vores aktier og obligationer, så reducerer vores nuværende grønne investeringer dem allerede med mellem en tredjedel og halvdelen. Derfor skal vi i virkeligheden blot fortsætte vores igangværende udvikling i en årrække, før det balancerer, siger Peter Lindegaard.

Kommer det til at ske inden for fem år?

– Det tror jeg bestemt.

Ud over flere investeringer i vedvarende energi, har Industriens Pension netop investeret ni mia. kr. i en bæredygtig obligationsfond, som udsteder lånebeviser målrettet investeringer i grønne projekter samt andre typer erhvervsobligationer med fokus på bæredygtighed i bredere forstand.

– Det betyder, at vores andel af grønne obligationer og verdensmålsobligationer stiger betydeligt, siger Peter Lindegaard.

Er det ikke en form for off-setting, at jeres grønne investeringer på sigt skal opveje de sorte, frem for helt at skille jer af med dem?

– Nej, for i takt med at vi får flere grønne investeringer, falder andelen af sorte investeringer samtidig. Den udvikling i vores portefølje har længe været i fuld gang. Men det skal ske med respekt for, at samfundet ikke kan opgive al sort energi overnight, for så kan industrien ikke holde sig kørende.

Hænger det hensyn sammen med, at I pensionsselskab for industrien?

– Vi ser ikke sådan på det, at vi kun skal gavne industrien. Vi har et samfundssyn om, at vækst og bæredygtighed skal være i balance. For selvom vi er sat i verden for at skabe afkast til fremtidens pensionister, skal de have en god fremtid at være pensionister i.

Det er en kaskade af ESG-problemer, som vi ikke kan se tegn på, at der er nogen ende på

Farvel til kul men ikke til olie
Mens de 11 største danske pensionskasser tilsammen har investeringer på over 1 mia. kr. i kulmineselskaber, ifølge Børsen, sagde Industriens Pension helt stop for dem tilbage ved indgangen til 2019.

– Virksomheder der bare tager et kilo kul op af jorden, har vi ekskluderet fra vores portefølje. Kulmineselskaberne bliver ved at have problemer med forurening og minearbejdere, som mister livet. Det er en kaskade af ESG-problemer, som vi ikke kan se tegn på, at der er nogen ende på.

Derimod er visse olieselskaber stadig en del af det gode selskab, ifølge Peter Lindegaard.

– Vi har ekskluderet Exxon, men det gælder ikke alle olieselskaber. Shell og BP er på en omstillingsrejse for at blive CO2-neutrale i 2050, men Exxon er stadig et af de selskaber, der ikke lytter, når man prøver at påvirke dem på generalforsamlinger eller via dialog.

Den opfattelse står Peter Lindegaard ikke alene med. For selvom olieudvinding under alle omstændigheder er skadeligt for klimaet, er der ifølge Bloomberg stor forskel på de europæiske olieselskaber, BP og Shell, og på de amerikanske, Exxon og Chevron.

Førstnævnte udvander løbende deres olieforretning, øger investeringerne i sol og andre vedvarende energier og skærer i udbyttet til aktionærerne, mens de amerikanske selskaber, som oplever mindre pres fra politikere og investorer, fortsat “pumper olie op så profitabelt så muligt og giver pengene tilbage til investorerne”, ifølge Bloomberg.

Vi kan ikke bare lade være med at bruge olie fra i morgen

Hvad er dit svar til dem, der siger, at hovedparten af olien skal forblive i jorden, hvis vi skal have en chance for at undgå temperaturstigninger?

– Fossile brændsler udgør næsten 90 procent af det globale energiforbrug, så vi kan ikke bare lade være med at bruge olie fra i morgen. Så risikerer vi massearbejdsløshed, stigende fattigdom og lignende. Vi undlader at investere i dem, der sviner mest, men vi vil gerne tilskynde de virksomheder, som gerne vil omstille sig, til komme i mål med den grønne omstilling til gavn for os allesammen.

Ejere presser på for bæredygtighed
I en nylig Børsen-ranking over afkastet for pensionskassernes over de seneste 12 måneder med 15 år til pension, lå AP Pensions bæredygtige investeringsunivers AP Bæredygtig i top med 6,5 pct.

Det mener Peter Lindegaard dog ikke, at man kan tage til indtægt for at 100 pct. bæredygtige investeringsprodukter er et mere rentabelt valg.

Vi kommer ikke med et grønt produkt, men gør hele vores portefølje grøn

For mens Industriens Pension ligger i den lave afkast-ende i den pågældende måling, ligger pensionsselskabets afkast i top, hvis man ser på en 5-årig periode, ifølge tal fra Morningstar, som ikke inkluderer det nye produkt AP Bæredygtig.

– Pension er en maraton og ikke en spurt. Vi kommer ikke med et grønt produkt, men gør hele vores portefølje grøn. Det er en bevægelse der kommer indefra og har pågået i årevis, siger Peter Lindegaard.

De enkelte medlemmer af Industriens Pension presser ikke på for mere bæredygtige investeringer i det daglige, står emnet højt på dagsordenen hos ejerne Dansk Industri (DI) og forbundene i CO-industri.

– DI ser selvfølgelig muligheder for Danmark i at spille en rolle for den bæredygtige omstilling, og for fagforeningerne giver det muligheder for at fastholde industrijob, så det bakker de meget op om.

Men om de positive afkast for grønne investeringer kan fortsætte med samme styrke, er Peter Lindegaard ikke helt overbevist om.

– Der har været store investeringer i virksomheder med fokus på grøn omstilling som Ørsted og Vestas, der handles til meget høje multipler. Det har noget med bæredygtighed at gøre, men det skyldes også, at renten er så lav, at folk prøver at finde gode ideer mange steder. Det samme gælder nemlig for techselskaber som Amazon, Google og Apple samt sundhedsaktierne.

Højere forretning af grønne investeringer i nye markeder
Som modvægt til de temperamentsfulde aktiemarkeder, investerer Industriens Pension også i vindmølleparker og solcelleparker, hvor man i mange tilfælde kan regne med sikre, årlige afkast.

Betaler man en procent af sit årlige afkast til Verdensbanken, kan man forsikre sig imod nationaliseringer

Senest har pensionsselskabet netop investeret omkring 1 mia. kr. i en energifond med fokus på vedvarende energiprojekter i vækstlande i Latinamerika, Afrika og Asien, hvor man i forvejen har betydelige energi-investeringer via fonde.

Er der ikke temmelig risikofyldte lande at investere i?

– Jo, men du får så også en højere forrentning af investeringen, fordi det er billigere at opføre vedvarende energi i lande som Indien og Brasilien. Betaler man en procent af sit årlige afkast til Verdensbanken, kan man desuden forsikre sig imod nationaliseringer og lignende. Det er desuden vigtigt fordi, der ligger mange arbejdspladser i at skabe vedvarende energi i emerging markets, og der er store forureningsproblemer, som vi gerne vil være med til at løse.

Hvad kan gøre det lettere for jer at bakke mere op om den grønne omstilling, end I gør i dag?

– Det staten kan gøre er at sætte gang i grønne infrastrukturprojekter, hvor vi kan være en god investor under rimelige rammevilkår. De klima-målsætninger EU og Danmark har sat, er vi også glade for. Vi har brug for høje politiske ambitioner, så vi kan investere i den grønne omstilling og få løst problemerne i fællesskab.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.