Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Enighed om, at plast skal genbruges – men ikke om hvordan og hvor mange gange? 

Plastindustrien og Plastic Change er enige i at vi skal øge genbrug og genanvendelse. Mens industrien ser perspektiver i kemisk genanvendelse, peger Plastic Change på genbrug, såkaldt multicirkularitet.

Der er masser af plastikaffald. Og stort behov for genbrug og genanvendelse. Foto: iStock/Kemter

Vi skal styrke genbrug og genanvendelse af plastprodukter. Så langt er miljøpolitisk chef i Plastindustrien, Christina Busk, og stifteren af Plastic Change, miljøbiolog Herik Beha Petersen, enige.

Her tager de tager de fat på et returopgør i vores plastik battle. Som sidste gang har hver skrevet et indlæg, som den anden svarer på.

Læs også: Plastik-battle: Jeg er klart vild med mine kontaktlinser, men det slører ikke mit syn (første runde i plastik battle)

Mens Christina Busk advokerer for en bred matrix af genbrug og genanvendelse, peger Henrik Beha Petersen på, at vi skal væk fra det, han kalder singulær genanvendelse, og i stedet have langt mere multicirkularitet. Denne gang får Plastindustrien ordet først.

Christina Busk er miljøpolitisk chef i Plastindustrien

Kære Henrik

Listen over nyttige og livsvigtige plastprodukter er som tidligere nævnt lang. Spørgsmålet er derfor ikke, om der produceres for meget plast, men om den produceres i de rette sammenhænge.

Højt på dagsordenen i industrien i disse år er spørgsmål om, hvordan vi skaffer nok genanvendt plast – og ikke mindst – i så høj en kvalitet som muligt. Jo bedre vi bliver til at indsamle og sortere plasten, desto bedre muligheder har industrien for at genanvende materialerne og derved reducere trækket på naturens ressourcer og sænke CO2-trykket.

Genanvendelse spiller altså en central rolle i den grønne omstilling, som Plastic Change burde omfavne.

Kemisk genanvendelse af den plast, der ikke kan mekanisk genanvendes, er et andet område, der spås store muligheder for CO2-reduktion. Både virksomheder og universiteter arbejder på højtryk for at udvikle nye bæredygtige materialetyper inden for genanvendelse og biobaserede ressourcer, men hvad mener I er vigtigt i forhold til genanvendelse?

Og hvordan mener I, at vi får endnu bedre gang i selve genanvendelsen af klodens plastressourcer? Og hvornår skal de biobaserede materialer vælges?

Mange hilsner

Christina

Replik fra Plastic Change:

Kære Christina

Det europæiske miljøagentur anbefalede i sidste uge, at affaldsproduktionen bør reduceres med en tredjedel, fordi væksten udhuler indsatserne på at genbruge og genanvende plastik. Så svaret er, at vi mangler et loft på plastikproduktionen, der lige nu fremskrives til at firedoble i 2050.

Vi skal først affaldsforebygge, reducere vores forbrug og genbruge – og så selvfølgelig designe til genanvendelse. Lige nu designer vi produkter lineært. Derfor er den kemiske genanvendelse den mekaniske dels værste konkurrent og udhuler denne. Genanvendelsen fungerer bedre industrielt, men ligner ingen succes på emballager til forbrugerprodukter.

Venlig hilsen

Henrik

Henrik Beha Petersen er miljøbiolog og stifter af Plastic Change.

Kære Christina

Tak for dine indlæg. Plastic Change har i FN fokus på affaldsforebyggende indsatser, der reducerer vores forbrug og opbygning af genbrugssystemer. Systemer hvor produkter anvendes mange gange – det kalder jeg multicirkularitet – før de genanvendes. Den tyske Freiburg kop er et godt eksempel. En fælles kaffekop med pant på, der genbruges af hele byen.

Vores indtryk er, at Plastindustrien primært anbefaler genanvendelsen – det jeg kalder singlecirkularitet. Det er det tredje led i affaldshierakiet og meget naturligt for en vækstbaseret industri. Det ser vi som en fortsættelse af den lineære økonomi og engangskulturen, hvor produkter anvendes en gang, indsamles, sorteres og omsmeltes til nye produkter.

Det mener vi, når vi ser på emballager, ikke er energi-effektivt, og det vil slet ikke stoppe udledningen af plastik til miljøet. Lige nu udhules genanvendelsen af det voksende forbrug.

Hvorfor mener plastindustrien, at genanvendelsen vil betyde mindre plast i naturen, og hvordan bliver mekanisk genanvendelse mere effektiv, nu hvor kemisk genanvendelse har så stor succes? Er det politisk styring med standarder, færre polymertyper og skrap kemiregulering der skal til?

Venlig hilsen

Henrik

Replik fra Plastindustrien:

Kære Henrik 

Tak for dine indlæg og vigtige pointer. Som et overordnet svar mener vi, at plast skal ses som en ressource med værdi for virksomheder, forbrugere og borgere. Vi har ikke råd til at smide plast i naturen – hverken af hensyn til miljø eller samfundsøkonomi. Ved at genanvende plasten, sparer vi CO2, ligesom vi reducerer trækket på verdens virgine ressourcer.

Jeg forstår ikke, hvorfor vi skal tale om enten/eller. Vi mener, at fremtiden består af en matrix af løsninger; reduceret forbrug, genbrug og genanvendelse – alt efter produkttype og sammenhæng.

Genbrugskoppen, som du omtaler, skal også designes til genanvendelse. Cirkulær økonomi handler om verdens ressourcetræk, hvor produkter, der indeholder genanvendte materialer, er et vigtigt delelement.

Når du spørger til forskellen mellem mekanisk og kemisk genanvendelse, er svaret igen; begge dele har sin berettigelse alt efter, hvad der er teknisk muligt og bedst for miljøet. Og der sker spændende fremskridt på begge områder, der gavner klima og miljø. Vi er ikke så langt fra hinanden, som man måske tror, og jeg glæder mig at fortsætte samarbejdet. 

Venlig hilsen

Christina

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.