Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

DSV’s sustainability-team er “grønne konsulenter” for kunderne

Godstransport og lange leverandørkæder er en af de store klimasyndere i mange virksomheder

Lindsay Zingg
Lindsay Zingg er Senior Director i Group Sustainability, DSV. Foto: Philippe Lerch

Med flere globale virksomheders krav til en CO2-neutral, eller CO2-reduceret, leverandørkæde, er DSV’s kerneforretning ikke længere kun at flytte varer, men at gøre det så klimavenligt som muligt.

På papiret gik den øvelse godt, Ifølge selskabets nye sustainability-rapport for 2020. Men det er svært at vurdere de reelle fremskridt i forhold til DSV’s nye klimamål, fortæller Lindsay Zingg, Senior Director i Group Sustainability.

For selvom CO2-aftrykket faldt i både DSV’s egne og indirekte udledninger i forhold til 2019, skyldes det i høj grad den dæmper på aktiviteten, som coronapandemien har lagt.

– Det er svært at vurdere effekten i forhold til vores nye CO2-mål på grund af covid-19, siger Lindsay Zingg med henvisning de klimamål DSV’s topchef Jens Bjørn Andersen meldte ud i 2020 (se boks).

– Men vi har lavet flere signifikante fremskridt i år, tilføjer hun.

Det gælder blandt andet en ny politik for firmabiler, som i 2021 max på udlede 160 gram CO2/km i gennemsnit. I 2023 skal tallet falde til 150 gram CO2/km. Målsætningerne gælder globalt og tager derfor hensyn til, at ikke alle markeder er lige så langt fremme, når det gælder miljøkrav til biler som Danmark, fortæller Lindsay Zingg. I 2028 skal hele DSV’s egen bilflåde være elektrisk eller køre på grønne brændsler.

FAKTA OM DSV'S KLIMAMÅL
DSV skal senest i 2030 skal have reduceret sine scope 1 og 2 udledninger fra netop firmabiler, kontorer og lagerbygninger med 40 pct. Scope 3-udledningerne fra godstransporten skal reduceres med 30 pct. i samme periode. Målene er godkendt af organisationen Science Based Targets Initiative, som blandt andre FN’s Global Compact, CDP og WWF står bag.

– Vores primære udfordring er, at vi er asset light, det vil sige, at vi ikke ejer de transportmidler, vi anvender. Det er en stor fordel på mange måder, men med de nye krav i forhold til klima, er det også en udfordring i forhold til kontrolaspektet, da vi er afhængige af vores partnere, når det gælder deres vilje til at bidrage til at reducere CO2-udledninger.

– Overordnet oplever vi et godt samarbejde og et fælles ønske om at bidrage til CO2-reduktion i scope 3. Vi arbejder godt sammen med de store transportselskaber på havet og i luften, men når det gælder lastbilkørsel, er der en stor spredning i selskaberne fra de helt små til de meget store, så der kommer det an på, hvor langt fremme de er.

Mit team er i stigende grad “grønne konsulenter”

Der er meget tale om, at producenterne vil have kortere leverandørkæder. Det er jo godt for miljøet, hvis det resulterer i mindre fragt, men skidt for jeres forretning – hvordan håndterer I den udfordring?

– Flere af vores kunder vil gerne samarbejde med os om at gøre deres leverandørkæde grønnere, det betyder at mit team i stigende grad er “grønne konsulenter”. Da jeg startede i industrien, var der ingen til at hjælpe kunderne med den del, men nu har jeg et helt team, der analyserer kundernes leverandørkæde i forhold til, hvordan de kan reducere CO2-udledningen. Ved at hjælpe med at optimere kundernes leverandørkæder ved hjælp af alternative brændstoffer, bedre fragtmetoder og at skifte fra transport via fly til skibe, mister vi ikke selv forretning, for de betaler os for den ydelse det er at få et helikopterblik på ens leverandørkæde. Det er med til at styrke de kommercielle bånd til vores kunder.

Er scope 3-målet ambitiøst nok, når globale virksomheder som Novo Nordisk, Velux, Ørsted og Vestas har mål om kraftige CO2-reduktioner eller en helt CO2-neutral leverandørkæde i 2030?

– Vi sætter ikke et net zero-mål for 2030, fordi vi har valgt at lave klimamål, der er videnskabeligt funderet og reducerer CO2 fra atmosfæren uden brug af CO2-offsetting. Vi følger den teknologiske udvikling inden for eksempelvis grønne brændsler, men det er ikke en udvikling, vi kontrollerer, og det er ikke løsninger, der ligger få år ude i fremtiden.

Mærsk har netop nået et af sine klimamål før tid, er det også en mulighed for jer?

– Ja, vi vil gerne nå målene inden 2030. I 2025 går vi dem igennem igen for at se, om de skal revurderes.

Vil rapportere om negative effekter på verdensmål fremadrettet
Andre nye sustainability-initiativer fra DSV er at skrue op for rapporteringen om verdensmål fra fem til ni verdensmål. Men selskabets negative påvirkning på dem glimrer, som i mange andre virksomheders tilfælde, ved deres fravær. Af samme årsag får årets uddeling af priser for de bedste CSR-rapporter blandt andet fokus på virksomhedernes rapportering om verdensmål.

Den pointe gør indtryk på Lindsay Zingg.

– Det er jeg blevet gjort opmærksom på af danske eksperter, så det har jeg taget til mig som noget af det, vi vil gøre fremadrettet.

I har også oprettet en ny sustainability-bestyrelse, hvad er formålet med den?

– Det er et initiativ, der kommer fra vores CEO. Det første han gjorde, da han oprettede det sustainability-team, som jeg leder, var at starte processen om science based targets. Derefter oprettede han et sustainability board med sig selv i spidsen, fordi han ville være involveret i vores arbejde. Så jeg har en stiplet linje direkte til ham i vores organisationsdiagram. Det accelererer beslutningerne og betyder, at når først de er truffet, er der ikke nogen, som går imod dem. Det har været et stort plus for mig, for når man er en støttefunktion til forretningen, støder man hovedet mod en mur, hvis man ikke har topledelsens opbakning.

Med 56.000 medarbejdere i over 80 lande og en organisation, der løbende er blevet udvidet med opkøb af selvstændige virksomheder, er DSV vokset fra en lokal dansk virksomhed til en global koncern.

Hvordan arbejder du med at skabe engagement og opbakning til sustainability i en organisation, som folk jo næppe vælger, fordi de har kampen mod klimaforandringer som førsteprioritet?

– Det er en udfordring, at vi har så mange decentraliserede funktioner. Det arbejder vi på at overkomme ved, at sustainability er noget, vores CEO kommunikerer meget om. Vi laver også roadshows, og vi kommer til at lave onlinekurser og nyhedsbreve om sustainability. Nu hvor vi har en sustainability bestyrelse, der sætter retningen for organisationen, hjælper det også. Jeg blev fx for nylig kontaktet af vores CIO (it-direktør, red.), som har lavet en sustainability strategi for sit område.

Oplever du samme interesse fra jeres økonomidirektør?

– Ja, han støtter også personligt op om dagsordenen. Desuden vil kunderne vil ikke samarbejde med os, hvis ikke vi har vores sustainability-mål og programmer på plads. Det gælder også investorerne. Derfor skal man have det, hvis man vil være kommercielt levedygtig som virksomhed i dag. Sustainability er blevet en konkurrencefordel for os, siger Lindsay Zingg.

 

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.