Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Det må du ikke gå glip af til Folkemødet

14 vigtige bæredygtige oplæg og debatter, du skal besøge til årets politiske festival

Foto: Joshua Tree

For første gang nogensinde er der et overordnet tema til den politiske festival på Bornholm. Det er FN’s Verdensmål, der danner rammerne om Folkemødet, når dørene åbnes d. 13.-16. juni 2019.

Målet er, at der fremover skal være et hovedtema hvert eneste år, og bestyrelsesformanden for foreningen bag Folkemødet, Michael Valentin, mener, at det er oplagt, at det i år netop er verdensmålene.

– Vi synes, at sådan et demokrati-event, som Folkemødet er, har en forpligtigelse til at sætte fokus på FN’s verdensmål, som har treårs jubilæum i år. Vi vil flytte den opmærksomhed, der har været på FN’s Verdensmål fra mest at være en pin på reverset, til at vi sætter det ene ben foran det andet og begynder at handle, siger han til Altinget.

Der er derfor i sagens natur mange bæredygtige events til årets festival, og Sustain Report har samlet 14 af de bedste.

Coop præsenterer ”Plastic Fantastic?”

Arrangør: Coop
Hvad: Plastik hober sig op i skraldespanden, i verdenshavene og i bevidstheden hos danskerne. Men hvad er op og ned – og er der nogen bæredygtig plastik-vej at gå? På Coops sti kan du få udfordret din viden om og dit syn på plastik. Vejen er åben torsdag, fredag og lørdag.

Hvem: Projektleder ved Coop, Mathias Hvam

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00
Hvor: F28, Coop Eventsti (F – Ved Folkemødehuset)

Danmarks medlemskab i FN’s Menneskerettighedsråd

Arrangør: Institut for Menneskerettigheder
Hvad: Den 1. januar 2019 blev Danmark for første gang medlem af FN’s Menneskerettighedsråd. Til debatten sættes der fokus på Danmarks prioriteter for medlemsperioden, samt hvad der skal til for at nå målsætningerne. I en dialog mellem politikere og eksperter fra civilsamfund kan du blive klogere på Danmarks rolle og handlemuligheder i rådet, og der udforskes, hvordan civilsamfund og andre aktører kan understøtte Danmarks arbejde i rådet.

Hvem: Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 13.45
Hvor: F6, Menneskerettighedsteltet (F – Ved Folkemødehuset)

Er Holmene fremtidens erhvervsområde?

Arrangør: Hvidovre Kommune
Hvad: Med Holmene vil Hvidovre Kommune etablere Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområde blot få kilometer fra Københavns Centrum. Holmene vil komme til at bestå af ni kunstige øer, og bæredygtighed spiller en central rolle i visionen om Holmene. Men hvordan kan Holmenes ambitiøse rammer bidrage til at tiltrække og inspirere bæredygtige virksomheder – både danske og internationale? Til denne debat kan du kan blive klogere på, hvad erhvervslivet tænker om mulighederne for at blive en del af Holmene.

Hvem: Vice President i Chr. Hansen A/S Michael Juhler, Director of Investment Promotion i Copenhagen Capacity Anette Steenberg og borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 13.45
Hvor: F7, KL’s telt (F – Ved Folkemødehuset)

Interview med Mogens Lykketoft

Arrangør: Socialdemokratiet
Hvad: FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget under Mogens Lykketofts tid som formand for FN’s generalforsamling i 2015. Journalist og direktør i Must Aps, Michael Jeppesen, interviewer den tidligere formand om, hvorfor vi har brug for FN’s verdensmål, og hvordan det står til med implementeringen af dem. Hvad skal vi i Danmark fokusere på? Og hvordan foregik arbejdet med vedtagelsen af dem egentlig?

Hvem: Journalist og Direktør i Must ApS Michael Jeppsen og MF for Socialdemokratier Mogens Lykketoft.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 13.45
Hvor: D5, Socialdemokratiet (D – Ved brandstationen)

Hvorfor er klimaspørgsmålet vigtigt for pensionskunderne?

Arrangør: FOA og PenSam
Hvad: To af de store danske arbejdsmarkedspensionsselskaber PenSam og PKA har sat ambitiøse målsætninger om, at deres investeringer skal bidrage til at hindre store klimaforandringer. Men har pensionskunderne råd til, at deres opsparing skal rede klimaet? Pensionsbosserne møder formændene for FOA og Dansk Sygeplejeråd, og bliver konfronteret med spørgsmålet: ”Har vi råd til det?”

Hvem: CEO i PenSam Torsten Fels, journalist og moderator Abdel Aziz Mahmoud, formand for FOA Mona Striib, formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen og CEO i PKA Peter Damgaard Jensen.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 13.45
Hvor: D6, FOA og PenSam (D – Ved brandstationen)

Kan plastik blive stueren?

Arrangør: Dansk Naturfredningsforening og Dansk Erhverv
Hvad: Plastik er højt placeret på miljødagsordenen, debatten raser og har for alvor fået danskerne op ad stolene. Det stiller høje krav til forbrugere, producenter og dagligvarekæder. Men hvilke udfordringer giver plastforbruget i samfundet? Hvornår er plast et nyttigt materiale, og hvordan anvender vi plast i hverdagen, så den ikke medfører en unødvendig miljøbelastning og forurening af vores natur?

Hvem: Moderator og fra LEAD Sustainability Helene Regnell, Præsident i Danmarks Naturfredsningsforening Maria Reumert Gjerding og adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 13.45
Hvor: G7, Dansk Erhverv (G – yder/indermolen)

FN’s verdensmål: Kan partnerskaber redde verden?

Arrangør: Roskilde Universitet
Hvad: For at flytte samfundet fremad i en bæredygtig retning er der brug for samarbejde og partnerskaber: På tværs af offentlige og private sektorer, på tværs af landegrænser, på tværs af virksomheder og vidensinstitutioner. Hvordan spiller virksomheders behov for hurtige løsninger sammen med forskernes rammer i langsigtede forskningsprojekter? Hvad er politikernes rolle og ansvar for at sikre, at rammerne for at gå sammen i partnerskaber er til stede?

Hvem: Professor ved Roskilde Universitet Jeppe Dyre, rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Lene Dammand Lund, chefkonsulent i Dansk Industri Anders Hoff og prorektor ved Roskilde Universitet Peter Kjær.

Hvornår: Tirsdag d. 13. juni kl. 13.00 – 14.00
Hvor: F13 – Røgeriets Debattelt (F – Ved Folkemødehuset)

Cirkulær økonomi og affald på Bornholm

Arrangør: Gæstgiveren
Hvad: Flemming Besenbacher er med om cirkulær økonomi, og BOFA fortæller om deres ambitiøse projekt med at opflaske alle bornholmske børn med cirkulær økonomi og genbruge alt affald på Bornholm fra om 13 år, når ovnen slukkes.

Hvem: Direktør for BOFA Jens Hjul-Nielsen, kromutter på Gæsten Malene Botoft og bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 13.30 – 14.00
Hvor: N9, Gæsten (N – Nørregade)

Hvordan sætter vi rammerne for klimavenlige investeringer?

Arrangør: AnsvarligFremtid
Hvad: Det kræver milliardstore investeringer i fossilfrie energiteknologier at indfri Paris-målet. EU arbejder derfor på en grundlæggende reform af det finansielle system, så det sikres, at store investorer får de bedst mulige rammer for at sikre, at deres investeringer understøtter den grønne omstilling. Europakommissionen har nu lavet et lovforslag om, hvordan en investering skal kunne kaldes grøn. På mødet drøfter politikere, NGO’er og investorbranchen, hvordan vi sikrer, at det finansielle system kan indrettes, så de grønne mål bliver indfriet.

Hvem: Vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge, senior Analytiker i Vedvarende Energi Lars Jensen og klimarådgiver hos Care John Nordbo.

Hvornår: Torsdag d. 13. juni kl. 15.00 – 16.00
Hvor: C34, Klimateltet (C – Cirkuspladsen)

Kød, kål eller biogas: Hvordan bliver Danmark grønnere?

Arrangør: Simple Feast og Nature Energy
Hvad: Klimabattle med bl.a. komiker Casper Christensen og Landbrug & Fødevarer. Den globale opvarmning truer vores klima, og CO2 udledningen i landbruget betragtes som en af de udfordringer, der skal findes løsninger på. Men løser vi klimaudfordringen i landbruget ved at vælge kål over kød, og hvilken forskel kan biogas gøre for landbruget, så Danmark også i fremtiden bliver verdens klimaduks? Den debat tager vi med nedenstående deltagere.

Hvem: Komiker og kreativ direktør i Simple Feast Casper Christensen, CEO i Nature Energy Ole Hvelplund, direktør i Concito Christian Ibsen, CEO i Simple Feast Jakob Jønck, selvstændig og moderator Ane Cortzen, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung.

Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 10.30 – 11.30
Hvor: D1, Brandstationens Debattelt (D – Ved Brandstationen)

Debat om fremtidens fødevarer

Arrangør: Dyrenes Beskyttelse
Hvad: Hvor er vi i dag, og hvad skal der til få at få en mere grøn og bæredygtig fødevareproduktion i Danmark, som både tager hensyn til dyrevelfærd, natur og klima? Kan forbrugerne, markedet og partnerskaber på tværs alene skabe de nødvendige forandringer, eller er der også brug for politisk handling? Det debatterer panelet.

Hvem: Gastronomisk iværksætter af Meyers Claus Meyer, branchedirektør i Dansk Industri Leif Nielsen, direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis, formand for Økologisk Landsforening Per Kølster.

Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 12.00 – 13.00
Hvor: C13, Dyrenes Beskyttelse (C – Cirkuspladsen)

Kan vi handle os til en bæredygtig fremtid?

Arrangør: Dansk Erhverv
Hvad: Hvor stor betydning har butikkernes bidrag egentlig, når det kommer til den bæredygtige omstilling og forbrugernes ansvarlige valg? Og hvordan skal samarbejdet med omverden foregå for, at det sker? Skal forbrugerne handle mere med pengepungen, eller er der behov for politisk indblanding, hvis detailhandlen for alvor skal redde verden? Dansk Erhverv inviterer til debat á la Højlunds Forsamlingshus.

Hvem: Group Vice President for Communication and Reputation i Salling Group Mads Hvitved Grand, CSR-manager i ALDI Katrine Milman, udviklingsdirektør i Tænketanken Frej og Ungeklimarådet Iben Krog Rasmussen, fremtidsforsker og CEO i Firstmove Kirsten Østergaard Poulsen, moderator fra LEAD Sustainability Helene Regnell, sustainability manager i H&M Danmark Mia Møgelgaard, og kommerciel direktør i Nemlig.com Mikkel Pilemand.

Hvornår: Lørdag d. 15. juni kl. 10.30 – 11.15
Hvor: G7, Dansk Erhverv (G – Yder-/indermolen)

Kan iværksættere tænke klima og kroner samtidig?

Arrangør: Innovationsfonden
Hvad: Innovationsfonden inviterer til en debat om impact-investeringer, og spørger: Hvordan spotter man de bæredygtige forretningsmodeller hos iværksætterne og fremmer risikovilligheden hos investorerne? Er der en mulig grøn tråd mellem klimainitiativer og økonomisk vækst? Panelet debatterer det danske innovationssystems kapacitet til at gribe de idéer, der kan generere bæredygtig udvikling og værdi for samfundet.

Hvem: Founder af GoMore Matias Dalsgaard, investeringschef i MP Pension Anders Schelde, co-Founder & Managing Partner i Nordic Impact Søren Stig, leder i FN’s SDG Accelerator Stine Kirstein Junge og vicedirektør & Chef for Iværksætteri hos Innovationsfonden Hanne Harmsen.

Hvornår: Lørdag d. 15. juni kl. 10.30 – 11.20
Hvor: H8, IværksætterSkibet (H – Allinge Havn)

Mingle om den grønne omstilling i Danmark

Arrangør: Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk Kemi, Plastindustrien, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Miljøteknologi
Hvad: Hvis du gerne vil vide mere om, hvad der sker på miljøområdet, energiområdet, naturområdet, landbrugsområdet, så kom til mingle om den grønne omstilling. Der stilles op til samtaler, spørgsmål, udfordringer. Mød medarbejdere fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Miljøteknologi, Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, Dansk Energi, Dansk Standard og andre spændende organisationer.

Hvem: Morten Pedersen, Afdelingschef, Danmarks Naturfredningsforening
Mette Boye, Chefkonsulent, Dansk Miljøteknologi
Sine Beuse Fauerby, Miljøpolitisk seniorrådgiver, Danmarks Naturfredningsforening
Christina Busk, Miljøpolitisk Chef, Plastindustrien
Camilla Udsen, seniorrådgiver, Forbrugerrådet Tænk
Martin Fabiansen, Direktør, Ecolabelling Denmark
Kim Qvist, Økologisk bonde, Topkærgaard
Karin Klitgaard, Miljøpolitisk Chef, Dansk Industri
Jacob Lamm Zeuthen, Miljøchef, Dansk Erhverv
Claus Jørgensen, Projektchef, Forbrugerrådet Tænk Kemi
Steen Hildebrandt, Professor, Århus Universitet
Kristine van het Erve Grunnet, branchechef, Dansk Energi

Hvornår: Fredag d. 14. juni kl. 17.00 – 18.30
Hvor: C12, Danmarks Naturfredningsforening (C – Cirkuspladsen)

Forsiden lige nu:

Polestar følger værdikæden med blockchain

I 2027 skal alle batterier have et digitalt pas. Elbilproducenten Polestar er gået foran og tracker allerede nu en række metaller. Både myndigheder og forbrugere kræver i stigende grad transparens.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.