Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

Dansk ingeniørfirma opnår skrapt bæredygtigheds-stempel

Det tog 19 måneder for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma at blive B Corp-certificeret.

Frank Jensen
Foto: Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma

Da forfatteren bag den nye bog ‘The Enlightened Capitalist‘ om virksomheder, som klarer sig godt ved at opføre sig ansvarligt, skulle svare på, hvad virksomheder kan gøre for at blive mere etiske, opfordrede han til at de blev en del af B Corp-bevægelsen.

Selvom den primært omfatter mindre virksomheder, har en koncern som Danone et mål om at blive B Corp-certificeret i 2030. Og i Danmark er det seneste skud på stammen den familieejede virksomhed Søren Jensen Rågivende ingeniører.

I juni blevet virksomheden B Corp-certificeret som den første ingeniørrådgiver i Europa og den største af slagsen på verdensplan. Det tog 19 måneders hårdt arbejde, fortæller Frank Jensen, der er tredje generation i firmaet og bestyrelsesformand i selskabet.

Om B Corp
For at blive en B Corp, eller Better Corporation, skal virksomheden certificeres af B Lab, som er en selvejende nonprofitorganisation. Virksomheden bliver målt på en lang række punkter, og skal opnå minimum 80 ud af 200 point, hvis virksomheden skal certificeres. Certificeringen kræver ikke kun, at virksomheden performer på et vist niveau. Det skal også være en del af vedtægter og formål, at virksomheden arbejder for at gøre godt for samfundet og i videst mulige omfang tager hensyn til alle interessenter i beslutninger.

Certificeringen giver firmaet fornyet mulighed for at gå forrest i skabelsen af en mere social, miljømæssig og økonomisk ansvarlig tilgang i byggeriet, lyder det i en pressemeddelelse. Vi har bedt ham uddybe, hvad det konkret betyder.

Hvad er de mest markante forandringer der er sket som følge af B Corp-certificeringen?

– Overordnet er der faktisk ikke sket drastiske ændringer. Vi har som ejere jo valgt B Corp, da værdierne her og vores egne matcher ganske godt. Ansvarlighed overfor medarbejdere, kunder og projekter har altid vægtet højt, og bæredygtighed og ansvarlighed i byggeriet er også på agendaen i forvejen.

– Der hvor det så alligevel har ændret en del, eller rettere har sat turbo på, er på dokumentationssiden og på HR-siden. Begge steder var det noget, vi havde lagt en strategi for, men med B Corp har det fået yderligere vægt, fortæller Frank Jensen om de interne procedurer.

Eksternt handler det om at have et langt større fokus på ansvarlighed i salgsmaterialet og med hensyn til at få indarbejdet bæredygtige elementer i bygningsdesigns.

– Jeg oplever, at der er en væsentlig mental forandring på vores projekter. Hvor bæredygtighed for tre år siden rimede på trækonstruktioner, energi og indeklima, har vi fået en meget bredere tilgang til bæredygtigt byggeri. Og vi er begyndt at måle på, hvor bæredygtige de m2 vi er med til at bygge rent faktisk er i et helhedsorienteret perspektiv. Alle fag bliver inddraget i diskussionen om bæredygtighed, og det er ikke længere noget, som en energi- og indeklima-gruppe sidder og nørder med i et hjørne.

– Vores tilgang til valg af lejemål er også blevet skærpet. Her har vi nogle meget specifikke kriterier med relation til ansvarlighed, som vi ikke har arbejdet med tidligere. Det har blandt andet betydet bedre muligheder for affaldssortering og en væsentlig CO2-reduktion fra vores lejemål. På driften har vores tilgang til ansvarlighed også medført tiltag som fremmer vores medarbejderes miljøvenlighed rent privat, nemlig via rabataftaler med ansvarlige firmaer, mulighed for at vælge telefoner med dobbelt simkort, og vi arbejder på at få implementeret en delebilordning, hvor vores firmabiler kan lejes af medarbejderne.

– På medarbejdersiden har vi fået gennemført en kulturanalyse og vores APV (arbejdspladsvurdering) er nu udvidet med en analyse af medarbejdertilfredshed. Disse tiltag var allerede i proces, men vores arbejde med B Corps B Impact Assessment har betydet, at disse er prioriteret højt i en presset kalender.

I nævner i pressemeddelelsen, at principperne i UN Global Compact og ISO-certificeringerne, der ellers også har til formål at guide ansvarlig virksomheder ikke giver jer et tilstrækkeligt skub. Hvad mangler de?

– Jeg har opfattelsen af at særligt Global Compact er mere relevant for internationale virksomheder. Det let bliver en stående statement mere end en egentlig integreret del af virksomhedernes way of doing business. Jeg kender en del virksomheder, som har skrevet under, men som ikke arbejder med det. Her står B Corp for mig som noget stærkere, og mere krævende. Det er ambitiøst og svært, hvilket er helt i vores ånd med at gå forrest.

– Lidt modsat er det med ISO-certificeringer, hvor der er meget fokus på proces og proces-dokumentation og ikke så meget på værdierne og udstrålingen af disse værdier. Altså står B Corp for mig, som noget man dedikerer sig til, mere end noget man lader sig certificere som, siger Frank Jensen, som suppleres af Hanne Tine Ring, bæredygtighedsingeniør i selskabet:

– Enig – begrundelsen for vores valg var, at alle kan i princippet starte på bunden og opnå en ISO 14001 certificering ved at igangsætte forbedrende processer, men der er intet krav til bundniveauet og hvor hurtigt det skal blive bedre.

–  UN global Compact er nem at tilslutte sig som et firma, der primært opererer i Danmark og den vestlige verden. Det er med andre ord lidt en gratis omgang, hvis man ikke arbejder i lande med problemer med overholdelse af ILO konventionerne. Igen sætter B Corp barren højere, og vi vurderede, at vi ved at overholde B Corps krav automatisk også ville leve op til kravene i UN Global Compact og en ISO 14001.

Oplever I en stigende efterspørgsel i markedet på bæredygtige løsninger? 

– Overordnet stiller de løbende opdateringer af bygningsreglementet jo krav til stadig mere energirigtige byggerier. Ved siden af dette formelle pres så bliver der stadig mere kultur i, at man i det mindste laver en analyse af om et givent bygningsdesign kan certificeres, og at man dermed afdækker nogle lavthængende frugter som så oftest plukkes.

– Angående offentligt byggeri er der politisk opmærksomhed på, at man bør kunne opnå en certificering, mens i særligt erhvervsbyggeri er fokus på at bygningen også skal kunne udlejes om 10 og 20 år, hvor der er en klar forventning om at alle større virksomheder som del af deres CSR-politik skal levere dokumentation på punktet “lejemål” og drift heraf, hvilket gør en formel certificering af byggeriet praktisk.

– Bygge Data publicerede sidste år en markedsanalyse, der viste at 30 procent af byggerier til over 30 mio. kr. påtænker at gennemføre en bæredygtighedscertificering, primært efter DGNB systemet. Dette har faktisk boostet markedet yderligere, fordi ejendomsudviklere ikke tør lade være med at få papir på deres bæredygtighed, fordi de skal konkurrere i det marked. Samtidig med dette har verdensmålene også fundet vej til de øverste ledelseslag, der nu er klar til at prioritere og investere i bæredygtige løsninger.

Hvordan ser regnestykket ud i forhold til de investeringer I har gjort for at blive B Corp-certificeret versus, hvad I regner med at få ud af det?

– Det har vi faktisk ikke regnet på. Det er helt og holdent drevet af værdier og ikke en cost-benefit analyse. Forventningen er dog at det over tid kan betale sig i forhold til vores egne omkostninger, og ikke mindst at det giver en fordel i forhold til vores konkurrenter. Det er nemmere at sælge grøn rådgivning, når man siger, at man også selv investerer i det.

Hvordan ser I på, at I som mindre ingeniørvirksomhed er forgangsfolk på det her felt – burde de store mastodonter følge trop?

– Det bør de helt sikkert. Vi er som rådgivere del af en supply-chain i byggeriet, hvor stadig større del bliver mødt med krav eller ønsker om, at man skal dokumentere sin ansvarlige tilgang. Ingeniørerne udgør ca. 5 procent af investeringen i et nybyggeri, så der er bestemt noget at komme efter.

Hvad er dit bedste råd til andre virksomheder, også i andre brancher, som overvejer at blive B corp-certificeret?

– Man skal være forberedt på at blive målt og vejet på samme vilkår som mindre niche-virksomheder, der udelukkende arbejder med bæredygtige løsninger. For B Corp har det lidt virket som en principsag, at det skal være svært at få certifikatet, så man skal forberede sig på at det ikke lykkes, uden at man tager bæredygtigheden helt ind i kernen af sin forretning og måler på sin ansvarlighed.

– Man skal forberede sig på, at det reelt er en proces, der fortsætter så længe man er en del af fællesskabet. Det ikke bare et stempel man får, som det kan være tilfældet med andre certifikater, siger Frank Jensen.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.