Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

COP26 blev et højt hurra og et stort men

– I betragtning af, hvad man kunne forvente, så er vi mildt positivt indstillede efter den her COP, lyder det fra vicepræsident i Vestas.

Verdens ledere var samlet fra 31. oktober til 12. november i Glasgow til COP26. Foto: Kiara Worth

Lørdag vedtog en stor del af verdens lande den COP26-aftale, der skal forsøge at sikre, at klimakrisens konsekvenser holdes på et tåleligt niveau.

Aftalen er blevet modtaget blandet verden over, fordi aftalen på mange måder anses som en “både og”-aftale.

– Vi havde gerne set en mere ambitiøs tekst omkring udfasning af kulkraft og støtte til fossile brændsler, udtaler markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv Ulrich Bang i en skriftlig kommentar til Sustain Report.

Han tilføjer:

– Men her er EU desværre ikke den progressive kraft, man kunne ønske, da man i Bruxelles pt. sidder og arbejder på at få klassificeret gas som en grøn løsning med følgende adgang til billigere lån.

Læs også: Husker vi os selv til COP26?

For mens aftalen på den ene side fastslår, at landene forpligter sig til at holde temperaturstigningerne under de kritiske 2,0 grader celsius, så endte aftalen alligevel med ikke at kræve en decideret udfasning af kul, da papirerne blev underskrevet lørdag. I stedet blev det omformuleret til, at der skal “skrues ned” for brugen af kul.

Ulrich Bang tilføjer dog, at det er positivt, at der overhovedet er landet en aftale – ikke mindst én, der holder Paris-aftalen i hævd:

– COP26 er alt i alt et stort og meget vigtigt skridt på vejen, siger han.

Vestas-direktør: Det går ikke stærkt nok

Vestas’ Group Senior Vice President for Marketing, Communications & Public Affairs, Morten Dyrholm, var selv til stede i den første uge af COP26 i Glasgow. Han fortæller, at han oplevede topmødet som meget handlingsorienteret.

– Tidligere topmøder har handlet meget om målsætninger. Men den her gang var det nogle meget praktiske møder, siger han.

Læs også: Her er COP26-aftalen

– Jeg kom hjem med en fornemmelse af, at selvom det kunne gå meget hurtigere, så er der en anden handlekraft bag de udmeldinger, der er kommet denne gang, fortsætter han.

Er aftalen, der landede lørdag, god nok?

– I forhold til at få en klar køreplan for, hvordan vi holder os inden for de 1,5 grader, så er den selvfølgelig ikke god nok. Men taget i betragtning af, hvad man kunne forvente, så er vi mildt positivt indstillede efter den her COP, siger Morten Dyrholm.

Og tilføjer:

– Jeg har været med på seks forskellige COP’s nu, og jeg synes, at den her var anderledes i positiv forstand, fordi man rent faktisk kom til en formulering.

Morten Dyrholm fremhæver også, at landene fuldt ud anerkendte behovet for udfasningen af kul i den endelige tekst, selvom formuleringen endte med, at brugen af kul skal “skrues ned”.

– Det her sender et signal om, at der kun er én vej, og det er mere grøn energi og udfasning af fossile brændsler. Det er klart, det er positivt for Vestas, siger Morten Dyrholm.

Han tilføjer dog, at Vestas ville have foretrukket et tydeligere signal om et mere hastigt stop af brugen af kul og brug af andre fossile brændstoffer.

– Går det så stærkt nok? Nej, det gør det ikke. Vi skal firdoble installationen af vind frem mod 2030 for at kunne holde os inden for de 1,5 grader, så der skal ske noget i de kommende år.

Adspurgt om Vestas overhovedet er gearet til at tage teten, når nu alle verdens lande skal omstille til grøn energi, herunder til vindenergi, svarer Morten Dyrholm, at han er sikker på, at både Vestas og den ørige branche vil være klar.

– Jeg ikke et sekund i tvivl om, at kommer de rigtige signaler, så er vi som branche også klar til at levere.

Danfoss er klar med løsningerne

Hos sønderjyske Danfoss hæfter de sig blandt andet ved, at energieffektivitet for første gang er skrevet ind i slutdokumentet.

– Energieffektivitet er vejen til 40 procent af den CO2-reduktion, som målene i Paris-aftalen kræver. Vi ved, at teknologierne er klar og kan bruges allerede i dag, lyder det i en skriftlig kommentar til Sustain Report fra Martin Rossen, der er Senior Vice President og Head of Group Communication and Sustainability hos Danfoss.

Ifølge Det Internationale Energiagentur vil energieffektiviseringer være vejen til omkring 40 procent af de samlede CO2-reduktioner, der skal nås på verdensplan.

Martin Rossen påpeger, at danske virksomheder som Rockwool, Velux, Grundfos og Danfoss selv allerede har mange af løsningerne klar.

– Der bliver fortsat talt alt for meget om de teknologier, der ikke findes i dag, og som først skal udvikles, mens der bliver talt meget lidt om de løsninger, vi allerede har, og som vi kan gå ud og bruge i morgen. Vi har alvorligt brug for handling, skriver Martin Rossen, der selv deltog i anden uge af COP26.

Dansk Industri: Virksomhederne skal komme med løsninger

Hos Dansk Industri hersker generel tilfredshed med aftalen.

– Der er kommet mange gode udmeldinger, som varsler konkret og hurtig handling, og som vi glæder os over, siger Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i DI i en kommentar.

Læs også: Novozymes-topchef: – Jeg rejser fra COP26 med forsigtig optimisme

Hun tilføjer, at dét, at I-landene endnu ikke har fået leveret de aftalte 100 milliarder dollars om året til U-landenes omstilling, betyder, at private investorer i højere grad bliver afgørende:

– Der skal flere penge på bordet fra de velstillede lande, men heldigvis viser flere institutionelle investorer – som ATP – vejen, siger Anne Højer Simonsen.

Og tilføjer:

– Der er fortsat brug for at øge farten på den grønne omstilling. Vi har ikke ret lang tid, hvis vi skal holde temperaturstigningen på et acceptabelt niveau. Vi kan kun nå det, hvis regeringerne arbejder sammen med virksomhederne og finder praktiske løsninger.

Dan Jørgensen: – Vi har sat en fod i døren

Fra politisk regi er der begejstring for, hvordan aftalen landede.

Ikke mindst, fordi målet om maksimale temperaturstigninger på 1,5-2,0 grader blev fastholdt, lyder det i en pressemeddelelse fra Klimaministeriet:

– Ved starten af COP26 var det klare budskab fra videnskaben, at døren til 1,5 graders målet er ved at lukke i. Her i Glasgow har vi nu sat en fod i døren, lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Han tilføjer, at der i hans optik er blevet støbt et solidt fundament til at komme videre fra:

– Det helt klare mål er, at den (døren, red.) skal åbnes yderligere de næste par år, hvor landenes klimamål skal styrkes, så de afspejler videnskaben. Det har været en hård fødsel, og den overordnede aftale er ikke perfekt, men det er svært at forestille sig en stærkere tekst om behovet for højere klimaambitioner.

Hovedpointer fra COP26-aftalen

Alle landene skal inden udgangen af 2022 opdatere og styrke deres klimamål, så målene fra Parisaftalen bliver overholdt.
Landene forpligter sig til at arbejde for at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader celsius og så tæt på 1,5 grader celsius som muligt.

Aftalen opfordrer verdens lande til at skrue ned for kulkraftværker til fordel for ren energi.

Skal målet om 1,5 grader nås, kræver det, at udledningen af CO2 bliver reduceret med 45 procent inden 2030 sammenlignet med 2010. Udledningen skal været gået i nul omkring 2050.

De rige lande skal yde mere finansiel støtte til klimatilpasning. Samtidig forpligter de rige lande sig til at støtte fattige lande med 100 milliarder dollar om året i årene 2020-2025.

Det bliver i mindre omfang muligt at købe og sælge CO2-reduktioner lande imellem.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.