Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

9 ud af 10 globale topledere vil skabe mere bæredygtige virksomheder

Særligt bekymringen for klimaforandringer driver topledernes bæredygtige initiativer.

Anders Dons
Det er et jordskred, at lederne nu udtrykker så markant øget bekymring for effekterne af klimaforandringerne og knapheden på ressourcer, siger Anders Dons, nordisk CEO for Deloitte, som står bag ny undersøgelse blandt globale topledere.

90 procent af verdens topledere mener, at klimaforandringerne vil påvirke deres forretning negativt. Derfor siger over 90 procent af dem, at de allerede har sat gang i bæredygtighedsinitativer eller er på vej til det.

Det viser Deloittes årlige undersøgelse blandt 2.000 globale ledere, hvoraf 50 er fra Danmark, som blev offentliggjort under det Verdensøkonomiske topmøde i Davos denne uge.

Halvdelen af lederne ser desuden “håndtering af klimaet som denne generation af lederes vigtigste ansvar”. Dermed har de “markant ændret deres fokus på klima- og miljøudfordringen og ser det nu som en topprioritet i det 21. århundrede”, skriver Deloitte i en pressemeddelelse.

Den karakteristik kan Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsberg Group og Carlsbergfondet, godt genkende.

– Det anerkender jeg fuldstændigt. Tag nu lille Carlsberg. Hvis du skal brygge øl, så skal du bruge byg, humle, vand og gær. Mere ekstremt vejr kræver bygsorter, der er meget mere klimatolerante, og det forsker vi i. Vi har masser af grundvand i Danmark, men Carlsberg har også bryggerier i områder med vandmangel. Derfor investerer vi i anlæg, der kan skabe rent vand af procesvand, siger Flemming Besenbacher til Borsen.dk.

Ressourceknaphed bekymrer
De pointer stemmer godt overens med, hvad lederne i undersøgelsen peger på, at de har mest fokus på, når det gælder samfundstemaer. Øverst på dagsordenen står nemlig ressourceknaphed (68 pct. af danske ledere og 61 pct. af globale) samt klima og bæredygtighed (50 pct. af danske og 54 pct. af globale ledere).

Til sammenligning angiver kun 16 procent at sundhed og sygdomsforebyggelse er vigtigst, mens kun 15 pct. peger på sult og fødevareknaphed. En række eksperter, heriblandt Flemming Besenbacher og professor Katherine Richardson, understreger dog det problematiske i at fokusere ensidigt på klima.

Topledernes fokus på klima og ressourceknaphed skyldes primært hensynet til at sikre den fremtidige forretning. Det gælder særligt de danske ledere (64 pct. versus 42 pct. af de globale ledere). Også relationerne til omverdenen spiller ind på topledernes klimafokus. Det gælder 48 pct. af danske og 39 pct. af globale ledere.

Lidt over halvdelen af de danske ledere (58 pct.) mener desuden, at håndtering af klimaforandringerne er det vigtigste ansvar for den nuværende generation af ledere. Det samme tal for globale ledere er 48 pct.

For blot to år siden troede kun 10 pct. af lederne i en lignende undersøgelse, at deres virksomhed overhovedet kunne påvirke miljømæssig bæredygtighed i betydelig grad.

 Det er et jordskred, at lederne nu udtrykker så markant øget bekymring for effekterne af klimaforandringerne og knapheden på ressourcer. De ser det i stigende omfang som et medansvar at finde løsninger på samfundsproblemer men også som en forretningsmæssig nødvendighed og mulighed, siger Anders Dons nordisk CEO for Deloitte i meddelelsen.

Globale topledere overser kobling mellem teknologi og klimaforandringer
Når det gælder midlerne til at imødegå klimaforandringer og omstille forretningen, vurderer Deloitte, at “teknologi har tabt pusten”.

Koblingen mellem teknologi og løsninger på samfundsproblemer som klimaforandringerne er nemlig ikke højt prioriteret hos toplederne. Kun 17 pct. af dem vurderer det som en prioritet at foretage teknologinvesteringer i industri 4.0, hvilket blandt andet dækker over udvikling inden for digitalisering, robotteknologi, sensorer, Big Data, energilagring og lignende.

 I betragtning af ledernes øgede fokus på medansvar for klima og ressourcer, så kunne man have forventet, at de i højere grad ville prioritere investeringer i, hvordan industri 4.0-teknologier kan hjælpe til at skabe løsninger. Men overraskende få ledere virker til at omfavne det fulde potentiale i den nye teknologi, så her bør vi som ledere og rådgivere have et stort opmærksomhedspunkt omkring at få øje på flere muligheder, siger Anders Dons.

Læs hele undersøgelsen ’Industry 4.0 Readiness 2020’.

Fakta om undersøgelsen
Målet med Deloittes ’Industry 4.0 Readiness’-undersøgelse er at afdække, hvordan verdens topledere på tærsklen til den fjerde industrielle revolution – kendetegnet ved bl.a. automatisering, kunstig intelligens, digitalisering og ’internet of things’ – forholder sig til de fire temaer: strategi, samfundsansvar, medarbejdere og teknologi. Eksempelvis, hvordan udnytter lederne avancerede teknologier til at drive deres virksomheder fremad parallelt med, at de tager samfundsansvar bl.a. for klimaet. De mere end 2000 ledere i undersøgelsen kommer fra store virksomheder, der omsætter for over en milliard dollar.
Kilde: Deloitte

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Skævvredne data gør os mindre robuste over for klimaforandringer

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed akademia, mener forskere fra DIIS.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.