Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sustain ReportSustain Report

Nyheder

5 virksomheder hædret for rapporter om bæredygtighed

Virksomhederne fremhæves for deres brug af data og gennemsigtighed i rapporteringen.

SMV COP 2020
Direktører fra de fem udvalgte virksomheder samlet til lanceringen af SMV COP 2020-listen hos FSR – danske revisorer. Foto: Global Compact

Fem små- og mellemstore virksomheder blev tirsdag hyldet for deres rapportering om samfundsansvar.

Det er nemlig ikke kun store virksomheder, der kan være rollemodeller for deres kollegaer i erhvervslivet, lyder det fra Global Compact Network Denmark og FSR – danske revisorer, som står bag initiativet SMV COP.

Juryens valg faldt på Troldtekt, Missionpharma, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Phoenix Design Aid samt Metz. De bliver især fremhævet deres brug af data, der skaber gennemsigtighed og troværdighed i rapporteringen.

– Det er positivt at se, at flere mindre danske virksomheder begynder at måle mere nøjagtigt på deres samfundsansvar. Kontinuerlig datarapportering skaber gennemsigtighed og pålidelighed – det er vigtigt i en tid, hvor kunder og investorer i højere grad går op i håndgribelig og sammenlignelig data på samfundsansvar, siger Birgitte Mogensen, formand for FSR – danske revisorers Udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed, som har vurderet og udvalgt de fem rapporter i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: SMV COP 2019 – Derfor er 6 virksomheders bæredygtighedsrapportering eksemplarisk

SMV COP har til formål at inspirere andre SMV’er i arbejdet med at rapportere på Global Compacts 10 Principper om ansvarlighed, og motivere SMV’er generelt til at påbegynde arbejdet med bæredygtighed.

Og selvom SMV COP i år finder sted i skyggen af coronaudbruddet, er der grund til optimisme, ifølge Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark:

– Vi har oplevet en stor interesse i SMV COP 2020 blandt vores mindre medlemsvirksomheder, hvor hele 49 SMV’er har valgt at indsende deres rapport til vurdering. Det viser, at SMV’erne prioriterer bæredygtighedsarbejdet trods den økonomiske usikkerhed og uforudsigelighed, som coronakrisen har forårsaget. De danske virksomheder vil være med til at skabe en bedre fremtid og samtidig ved mange af dem, at der er forretningspotentiale i strategisk arbejde med bæredygtighed, siger hun i meddelelsen.

Læs et uddrag af vurderingen af de fem virksomheders rapporter fra Udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed. Find hele rapporten om de udvalgte COP-rapporter her.

Troldtekt: “Inddragelsen af data kan være til inspiration for andre”
Troldtekt har siden 1935 produceret akustikplader af dansk træ og cement.

Rapporten fra Troldtekt bliver fremhævet for sin inddragelse af data, der kan være til inspiration for andre, der ønsker at begynde at rapportere på data i sin COP-rapportering. Det er positivt, at datarapporteringen fra side 38 løbende indeholder udviklingsforklaringer og afgrænsninger, da læseren dermed lettere kan
forstå data. Endeligt er det værd at fremhæve rapportens udvælgelse og kobling af FN’s verdensmål til virksomhedens arbejde.

Missionpharma: “Viser sammenhæng mellem mål og performance”
Missionpharma leverer lægemidler og medicinsk udstyr til sundhedsministerier på det afrikanske kontinent samt til en lang række internationale bistandsorganisationer, donorer og private distributører over hele verden. 

Missionpharma får ros for en overskuelig rapport, som præsenterer politikker, fremdrift, resultater og mål for Global Compacts principper i de respektive kapitler. Rapporten viser desuden sammenhæng mellem mål og performance i rapporteringsperioden, hvilket skaber tillid til de data, der rapporteres på. Rapporten har en god kobling til verdensmålene, hvor der er udvalgt få men væsentlige mål.

IFU: “Anvender cases på en brugbar måde”
Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) er en selvejende statslig fond, der tilbyder rådgivning og risikovillig kapital til virksomheder, der ønsker at gøre forretning i udviklingslande og vækstmarkeder.

IFU’s rapport anvender cases på en brugbar måde. Den tager udgangspunkt i IFU’s arbejde med Global Compacts 10 principper og linker sin bæredygtighedsstrategi til FN’s verdensmål med angivelse af relevante underliggende indikatorer. Rapporten er ligeledes konkret på IFU’s handlinger og resultater inden for hver af de identificerede mål, og det er en styrke, at rapporten inddrager, hvilken indflydelse fondens investeringer har på at løse disse udfordringer.

Phoenix Design Aid: “Sjældent høj grad af gennemsigtighed” 
Phoenix Design Aid er et internationalt design- og kommunikationsbureau.

Phoenix Design Aids rapport bliver fremhævet for en imponerende afrapportering af aktiviteter, som virksomheden har gennemført. Virksomheden formår at præsentere læseren for sammenhængen mellem FN’s verdensmål, virksomhedens fokusområder, konkrete aktiviteter, mål, KPI’er og performance på en systematisk og tilgængelig måde. Endelig fremhæver udvalget rapportens interessentoversigt og rating på side 42 som værd at bemærke, da en så høj grad af bevidsthed og gennemsigtighed omkring interessentlandskabet sjældent vises i COP-rapporter – heller ikke blandt store virksomheder.

Metz: “Viser sammenhængen mellem forretningsmodel, strategi, Global Compacts 10 principper og relevante verdensmål”
Metz er Danmarks største leverandør af reklame-, kunde- og firmagaver.

Rapporten fra Metz er især værd at bemærke for sin tilgang til CSR, som giver et overskueligt indblik i, hvordan Metz arbejder med CSR, herunder sammenhængen mellem forretningsmodel, strategi og hvordan Global Compacts 10 principper og relevante verdensmål hænger sammen med dette. Rapportens side 25 indeholder et særligt anvendeligt skema, som virksomheden med fordel kan anvende som skabelon, når de rapporterer på de øvrige Global Compact-principper.

Hvad er en COP-rapport?
Global Compacts medlemsvirksomheder skal årligt lave en Communication on Progress-rapport (COP).

Der er tre minimumskrav til en COP-rapport: – Et CEO statement, der udtrykker virksomhedens fortsatte støtte til FN’s Global Compact og fornyer virksomhedens løbende forpligtelse over for initiativet og de 10 principper. – En beskrivelse af praktiske handlinger som virksomheden har iværksat eller planlægger at iværksætte for at implementere de 10 principper inden for de fire områder (menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption) – Måling af outcome (både kvalitative og kvantitative)

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.