Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Navne

Lene Hjorth stopper som Jyske Banks Direktør for Bæredygtighed

Lene Hjorth stopper som bankens direktør for Investor Relations og Bæredygtighed.

Lene Hjorth
Tiden er rigtig til et sceneskifte, fortæller Lene Hjorth.

I juli stoppede Lene Hjorth som  direktør for Investor Relations og Bæredygtighed i Jyske Bank, hvor hun stod i spidsen for med en afdeling på mellem 4-5 medarbejdere. Hendes rolle overtages af Trine Lysholt Nørgaard.

Tidligere i august meldte Jyske Banks adm. direktør Anders Dam ud, at Jyske Bank vil reducere antallet af medarbejdere med 150-200 og lukke 20 pct. af de nuværende knap 100 afdelinger frem mod midten af 2021.

Hvorfor stopper du i Jyske Bank nu – og har det noget at gøre med den sparerunde, der netop er annonceret?

– Det kan jeg godt forstå, at man kan tro, men allerede for halvandet år siden lavede jeg en aftale med ledelsen i Jyske Bank om, at jeg ville prøve noget andet, så mit karriereskifte har været planlagt længe.

Med et arbejde hvor hovedkvarteret lå i Silkeborg og hvor hun også skulle besøge Jyske Banks filialer, kom hun let op på at køre 700 kilometer ugentligt. Men nu skal tiden bruges på at være selvstændig konsulent med speciale i forretningsdrevet bæredygtighed og samfundsansvar, fortæller Lene Hjorth.

Det er et fornuftigt tidspunkt for mig at koncentrere mig mere om, det jeg er bedst til

Hun er desuden forfatter og har en ny skønlitterær bog på vej, ligesom hun vil lægge flere kræfter i posterne som bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser og ikke mindst som formand for Kofoeds Skole, en selvejende institution med tre skoler i Danmark og en i Grønland, der hjælper socialt udsatte mennesker.

Hvorfor er timingen for et sceneskifte rigtig lige nu?

– Jeg har stået i spidsen for en fuld integration af bæredygtighed i Jyske Bank, så det er et fornuftigt tidspunkt for mig at koncentrere mig mere om, det jeg er bedst til: at hjælpe virksomheder med at udbygge deres strategi for bæredygtighed og samfundsansvar og gøre den forretningsdrevet.

Hvad anser du for at være en af dine største succeser i Jyske Bank?

– Jeg synes, det har været fantastisk at få partnere fra forskellige sektorer i samfundet, som, erhvervslivet, det offentlige, NGO’er og civilsamfundet til at gå sammen om at skabe konstruktive løsninger på samfundsudfordringer, der både gavner lokalsamfundene og i det her tilfælde Jyske Bank, siger Lene Hjorth og tilføjer:

– Men det er vigtigt for mig at pointere, at virksomhederne skal få resultater ud af arbejdet med samfundsansvar. Det kan være mere forretning og bedre relationer og god branding. Ellers er det ikke holdbart i længden. Så det har været vigtigt for mig at kunne dokumentere, at det har givet resultater på bundlinjen i kraft af for eksempel nye kunder.

Det er vigtigt for en bank, at privatkunder får en oplevelse af, at den gør noget positivt for lokalsamfundene

En af hendes eksempler på det er projektet MurMal.

– Når vi har lavet murmalerier i udsatte boligområder i for eksempel Aalborg med opbakning fra nogle af vores største kunder, har det en vigtig social dimension, fordi det også er med til at give lærlinge lærepladser. Samtidig er de med til at forskønne et boligområde og løfte hele kvarteret, så området bliver bedre at bo i og mere værd, siger Lene Hjorth, som blandt andet henviser til erfaringer fra Philadelphia i USA, som med mere end 3.600 murmalerier har gjort dem til et vartegn for byen, ligesom det er tilfældet for Aalborg i dag.

Ud over at projekter som det bygger relationer med kommuner, lokalt erhvervsliv og beboere i lokalområderne, har det også en vigtig brandingdimension, som banker og andre virksomheder bør tænke ind, mener hun.

– Bankerne har ofte et blakket omdømme, så det er vigtigt for en bank, at privatkunder får en oplevelse af, at den gør noget positivt for lokalsamfundene.

Hvad har været den største udfordring med bæredygtighed og samfundsansvar i din tid i Jyske Bank?

– Jeg synes ikke, jeg er lykkes med at informere alle Jyske Banks mange medarbejdere om vores bæredygtighedsstrategi. Hvis jeg prikkede en kollega på skulderen og spurgte, hvad Jyske Bank laver på området, er jeg ikke sikker på, at hun ville kunne svare mig. Det er helt klart en større udfordring at nå de kollegaer, som ikke bruger vores initiativer aktivt som forretningsdrivere, sådan som sælgerne for eksempel gør.

Hvis bankerne primært konkurrerer på internationale præmisser som ESG, kan det blive svært for dem at tiltrække privatkunder

Hvad er den største udfordring for banksektoren i forhold til samfundsansvar og bæredygtighed, som du ser det?

– Det er positivt, at både bankerne og andre brancher tager ESG-området så alvorligt. I dag bliver virksomheder nødt til at arbejde med CO2-reduktion, mangfoldighed og meget mere. Investorerne og EU’s nye taksonomi i forhold til bæredygtige investeringer kræver en seriøs tilgang til bæredygtighed. Men det er trist, hvis det sker på bekostning af det lokale perspektiv, som bankerne historisk har haft.

– Hvis bankerne primært fokuserer på at konkurrere på internationale præmisser som ESG, kan det blive svært for dem at tiltrække privatkunder. Mange kunder vælger bank efter, om de føler sig taget i hånden, når de skal starte en virksomhed lokalt, eller der sker ændringer i deres privatliv. De store banker skal passe på med at gøre sig selv overflødige, fordi de mister kontakten til deres lokale kunder og ikke tager et lokalt ansvar. Resultatet kan blive, at man vælger bank efter sine forskellige behov. Det kan for eksempel give en bank som Nordnet vind i sejlene for dem, der vil investere, og går man op i bæredygtighed, vælger man måske Merkur Andelskasse.

Hvad foreslår du, at banker og evt. andre brancher skal gøre for at bevare forbindelsen til deres privatkunder?

– De skal have fokus på samfundsansvar ved at lave projekter, som ligger i forlængelse af deres kerneydelse. Når Ecco laver Walkathon, er det et godt eksempel på samfundsansvar, der hænger direkte sammen med deres forretning.

På ti dage lykkedes det at få sat konkurrerende banker sammen med kommunerne, Finans Danmark og Rådet for Socialt Udsatte

Andre gange handler det om at reagere hurtigt på en krisesituation, mener Lene Hjorth, og det er muligt også for store virksomheder.

– Da landet blev nedlukket i starten af coronapandemien, kunne omkring 20.000 danskere ikke få adgang til deres overførselsindkomster, fordi de plejede at hæve dem i banken, som var lukket. På ti dage lykkedes det at få sat konkurrerende banker sammen med kommunerne, Finans Danmark og Rådet for Socialt Udsatte, så problemet blev løst. Det er et godt eksempel på at tage et samfundsansvar, siger Lene Hjorth og tilføjer:

– Selvom mange private virksomheder har gjort meget, synes jeg, at mange af dem er for længe om at komme ud af coronaskyggen og handle. Det samme gælder i forhold til klimakrisen. For i kriserne er der meget for virksomhederne at hente i form af øgede markedsandele, hvis det lykkedes dem at tænke kreativt og innovativt, så de kan finde svar på nogle af de udfordringer man for eksempel har i lande, der er hårdere ramt af corona end os.

Det gælder blandt andet inden for sundhedstiltag, organisering af informationskampagner i de berørte lande, mener hun.

– Samfundsansvar og bæredygtighed er en linse, som man skal se verden igennem. Det rummer risici, men også muligheder. Og tager man det ikke alvorligt, mister man de unges interesse, for de vil kun arbejde for virksomheder, som også skaber samfundsværdi ved at udøve samfundsansvar, siger Lene Hjorth.

Forsiden lige nu:

Branding-pakken egner sig ikke til bæredygtighed

Virksomhedernes arbejde med bæredygtighed er rykket fra filantropi til kerneforretning. Men mange kan blive bedre til at kommunikere resultaterne, mener seniorforsker Line Schmeltz fra DMJX.

Engangsemballage nærmer sig pensionsalderen

PODCAST: Vi er nødt til at tage et opgør med engangsemballage. Både for at redde planeten men også fordi, der er et stort forretningspotentiale i at gentænke emballage, produkter og forretningsmodeller, siger Annette Sartvin Lendal.

Kald en spade for en spade og greenwashing for greenwashing

Det er bekymrende, at Forbrugerombudsmanden ikke længere vil bruge ordet Greenwashing. Det svarer til, at man heller ikke vil kalde kriminelles omgang med penge for hvidvaskning, skriver kommunikationsrådgiver Troels Johannesen.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.