Udviklingskonsulent til energi, bæredygtighed og grøn omstilling

Ansøgningsfrist: 10. juni

Internationale og nationale klimamålsætninger stiller store krav til os som samfund og borgere. Region Midtjylland har store ambitioner om at tage ansvar for at bidrage til den grønne omstilling af vores samfund. Vi søger en engageret medarbejder med stærke faglige kompetencer og nysgerrighed inden for klimaområdet. Vil du være med?

 

Du kommer til at arbejde med udvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling, i første omgang med særligt fokus på strategisk klima- og energiplanlægning i et tæt samarbejde med bl.a. kommuner, fjernvarmeværker og private virksomheder.

 

Du vil blive ansat i Team Bæredygtighed og Grøn omstilling, hvor vi bl.a. arbejder med cirkulær økonomi, data og analyse samt strategisk klima- og energiplanlægning. Teamet arbejder både internt i regionen og eksternt i brede nationale og internationale partnerskaber på tværs af sektorer. Kun i fællesskab kan vi lykkes med at nå målsætningerne for CO2-reduktion.

 

Dine daglige opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Opgaver med administration, planlægning, facilitering og kommunikation i det EU-finansierede projekt REFER-CDR, der fremmer grønne investeringer hos midtjyske naturgasfyrede fjernvarmeselskaber.
 • Planlægning og afholdelse af workshops, temamøder og studieture.
 • Strategisk klima- og energiplanlægning, herunder udvikling og gennemførelse af regionale og kommunale energi- og klimaregnskaber samt rådgivning til udvikling af kommunale klimahandlingsplaner.
 • Projektudvikling til fremme af grøn omstilling inden for klima- og energiområdet, herunder udarbejdelse af internationale projektansøgninger.
 • Sparring om udvikling af nye regionale projekter, der fremmer omstilling til vedvarende energi og bidrager til at løfte FN’s verdensmål.

 

Vi forestiller os, at du:

 • Er fagligt stærk inden for strategisk klima- og energiplanlægning, herunder en god forståelse for mekanismer der mindsker CO2-udledning.
 • Har indsigt og viden om energisektoren, herunder gerne fjernvarmesektoren.
 • Er en stærk formidler og samlende figur for partnerskaber og projekter.
 • Er udviklings- og helhedsorienteret i din løsning af problemstillinger.
 • Kan facilitere møder, der inspirerer og styrker netværk for deltagerne.
 • Går op i at skabe resultater og udvikle de områder, du arbejder med, herunder sikre at projekter og tiltag kommer ud til borgere, politikere, presse og branche.
 • Har erfaring med at skrive projektansøgninger på dansk og engelsk.
 • At du også trives med den administrative del af jobbet som fx projektadministration og afrapportering.
 • Har en relevant akademisk uddannelse.
 • Og ikke mindst har gåpåmod og godt humør.

 

Hvem er vi?

Regional Udvikling er en del af Region Midtjylland. Du kommer til at indgå i kontoret for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling med ca. 25 engagerede kollegaer, hvor vi foruden bæredygtighed og grøn omstilling arbejder med råstofplanlægning, vandområdet, klimatilpasning og digitalisering. Regionen er en politisk ledet organisation, hvor vores opgave er at omsætte Regionrådets mål til praksis. Vi indgår løbende i forskellige EU-støttede aktiviteter og sætter en ære i at arbejde tværfagligt både nationalt og internationalt.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen som udviklingskonsulent er en fast stilling på fuld tid. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tjenestestedet er Regionshuset i Viborg.

 

Mere information

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Rolf Johnsen (tlf. 29620830), teamleder Tine Park Nygaard (tlf. 21835059) og projektleder Lea Munkholm (tlf. 29241153).

 

Ansættelsessamtaler vil finde sted tirsdag den 16. juni og fredag den 19. juni 2020.

 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Ansøgningsfrist:

 1. juni 2020

 

Stillingsbetegnelse:

AC-medarbejder

 

Tiltrædelse:

 1. august 2020

 

Arbejdssted:

Regionshuset Viborg

 

Afdeling:

Regional Udvikling, Kontor for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling

 

Adresse:

Skottenborg 26, DK-8800 Viborg

 

Beskæftigelsestype:

Fast

 

Arbejdstid:

Fuldtid

 

Kontakt:

Rolf Johnsen

 

Telefon:

+45 29620830

 

Kontakt:

Tine Park Nygaard

 

Telefon:

+45 21835095

 

Kontaktperson:

Lea Munkholm

 

Telefon:

+45 29241153


Warning: sizeof() [function.sizeof]: Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/sustainreport.dk/public_html/wp-content/plugins/wp-mystat/lib/mystat.class.php on line 1252