Rektor for Danmarks Tekniske Universitet

Ansøgningsfrist: 30. Oktober 2019. By: Lyngby

Som rektor for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) omsætter du bestyrelsens næste strategi 2020-2025 for universitetet i konkrete, resultatskabende aktiviteter. DTU har en ambitiøs strategi om at være blandt de fem førende tekniske universiteter i Europa og være drivkraft for bæredygtig forandring.

DTU’s mission er at nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet og vores mål handler primært om forskning, uddannelse, forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU’s faglige spydspidser ligger inden for de tekniske og naturvidenskabelig områder og med store satsninger inden for en række samfundsrelevante ingeniørdiscipliner, herunder digitalisering, bæredygtig energiteknologi og life science. Vi ser FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling som en platform for universitetets aktiviteter, der bidrager til samfundsudviklingen og løsningen på de store globale udfordringer. DTU’s rektor står i spidsen for dette arbejde.

Rektor skal omsætte bestyrelsens kommende strategi for perioden 2020-2025 for universitetet i konkrete, resultatskabende aktiviteter. Dette forventes at ske med fokus på bl.a. excellente forskningsmiljøer og -infrastrukturer, samskabende partnerskaber, en anvendelsesorienteret læringskultur, en stærk bæredygtighedskultur og -forståelse, livslang læring, diversitet mv. – og vil ske i tæt samspil med direktionens øvrige medlemmer og ikke mindst gennem en lang række aktiviteter på DTU’s institutter, centre og datterselskaber.

Som rektor leder du DTU´s position som et internationalt anerkendt teknisk eliteuniversitet kendetegnet ved:

 • Forskning og uddannelse på højeste internationale niveau
 • Tæt samspil med myndigheder og erhvervsliv
 • Strategiske alliancer med samarbejdspartnere i Danmark og internationalt
 • Etablering af startup-virksomheder baseret på DTU-teknologi
 • Uddannelse af ingeniører med dyb faglighed, der er efterspurgt af erhvervslivet
 • Nytænkning, troværdighed og engagement

Bestyrelsen lægger vægt på, at rektor:

 • Har veldokumenterede toplederegenskaber, der omfatter erfaring fra såvel strategisk som udførende niveau og erfaring med organisering af forskningsmiljøer
 • Kan samarbejde på alle niveauer, dvs. med medarbejdere, studerende, erhvervsliv, strategiske samarbejdspartnere, ministerier, myndigheder, interesseorganisationer, medier – og mange andre
 • Evner at kommunikere klart både eksternt og internt, så der tegnes en entydig profil af DTU
 • Har indsigt i forsknings- og uddannelsessektoren samt i universiteters virke
 • Kan udvikle det visionære og dynamiske samt udfordrende og resultatskabende klima på DTU, baseret på klare ledelsesprocesser og med handlerum samt ansvar på alle niveauer
 • Har indsigt i økonomi og styring af store projekter
 • Har etableret netværk på relevante områder
 • Er en anerkendt forsker inden for et af universitetets forskningsområder
 • Kan gøre sig forstålig på dansk som arbejdssprog
 • Behersker engelsk som arbejdssprog

Løn- og ansættelsesvilkår 
Rektor ansættes på overenskomstvilkår i en 5-årig åremålsstilling med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Ansættelse på åremål er en tidsbegrænset ansættelse, hvor en række individuelle vilkår aftales konkret i hht. cirkulære om åremålsansættelse jf. Moderniseringsstyrelsen (2016). Lønindplaceringen sker i et løninterval med åremålstillæg, et eventuelt personligt tillæg og fratrædelsesbeløb.

Arbejdsstedet er DTU Lyngby Campus. Der må forventes en del rejseaktivitet i stillingen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2020 eller hurtigst muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsens formand, Per Falholt på  +45 2442 1172.

Ansøgning
Bestyrelsen skal modtage din online ansøgning senest den 30. oktober 2019. Åbn linket ”Ansøg online”, udfyld ansøgningsformular samt vedhæft ansøgning, CV, relevante papirer inkl. et oplæg med dine ledelsesvisioner for DTU.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.