Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Debat

Brug krisen til at udvikle din organisation i en grøn retning

Genopdag virksomheden ved at genbesøge mennesker, lyder en af anbefalingerne.

Mennesker er nøglen til at udvikle virksomheden i en mere ansvarlig og bæredygtig retning, skriver dagens debattører. Foto: iStock

Lasse Alfastsen er social/bæredygtig iværksætter og stifter og ejer af Bæredygtig Kommunikation.  Kristoffer Ravnbøl er partner og medstifter af Naboskab.

DEBAT: Vi har alle mærket, hvordan coronakrisen har vendt op og ned på vores hverdag. Mange ting, vi førhen tog for givet, er pludselig ikke en fast bestanddel af vores daglige virke. Men hvad kan vi lære af denne særlig tid med corona? Hvordan bruger vi vores nye indsigter konstruktivt, og hvor bør man sætte ind?

De seneste uger har flere bragt budskabet om, at vi skal bruge krisen til at accelerer den grønne omstilling. Blandt andre politiker Martin Lidegaard, klimaformidler Jesper Theilgaard, livsstilekspert Flemming Møldrup og generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte.

De mener, ligesom vi gør, at man bør se corona-situationen som en mulighed for at omstille samfundet i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Vi skal gentænke og reflektere over samfundet og virksomhedernes bidrag til grøn omstilling og klimakrisen. Det er både bydende nødvendigt og en kærkommen lejlighed til at gøre mere for den grønne omstilling.

Men hvordan gentænker man egentlig sin virksomhed i en bæredygtig og ansvarlig retning? Hvad skal man helt konkret gøre?

Vi vil fremhæve, at mange virksomheder bør bruge krisetiden på at være nysgerrige og undersøgende på deres kunder, medarbejdere og på verden. Oftest ligger problemet med nytænkning og innovation nemlig i virksomhedernes egen kultur og tænkning – dette gælder også i forhold til grøn omstilling,

Er du selv en del af problemet eller løsningen?
Hvad hvis mere refleksion og tænkning faktisk hindrer grøn innovation, fordi virksomhedernes tænkning ikke stemmer overens med deres kunders og medarbejders virkelighed? En virkelighed, der i højere grad efterspørger og kræver gennemsigtighed, ansvarlighed og bæredygtighed. Har du overvejet, hvorvidt din person og faglighed er en del af problemet og stilstanden, eller om det modsatte er tilfældet?

I et studie fra Copenhagen Business School skriver professor Thorsten Ringbjerg og ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen i en artikel i Børsen:

”Mens forbrugerne samler sig om den grønne og bæredygtige dagsorden, hænger de fleste virksomhedsledere fast i en traditionel dagsorden med aggressiv markedsføring og envejskommunikation til forbrugerne. Det viser en undersøgelse, som forskere ved Copenhagen Business School har lavet.” (link)

Måske virksomhederne skal bruge krisetiden til at slippe fortidens forretningsdagsorden og udfordre deres egen kultur, tænkning og verdensopfattelse?

For at nå dertil har virksomhederne brug for at opnå bedre indsigt i deres kunder og medarbejdere. Det er nemlig denne indsigt, som kan give et nyt syn på, hvordan virksomheden kan gentænkes i en bæredygtig retning.

Vær nysgerrige og udforsk og undersøg jeres kunder
Du sidder alligevel på hjemmekontoret. Børnene kravler op og ned ad dig. Verden er i opbrud, og tingene er vendt op og ned. Så måske tiden er måske inde til at vende op og ned på tingene og dekonstruere virksomhedens egen forståelse af verden.

For problemet er, som Per Østergaard Jacobsen skriver, at: “Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi selv er. Forstå nu, at fremtidens forbrugere er børnene, der samler plastik i naturen. Vi ser en grøn bevægelse, som er ustoppelig,”.

Det er altså ikke nødvendigvis tilstrækkeligt at tænke eller reflektere. I stedet skal virksomhederne bruge tiden på at genbesøge deres kunder og sætte sig ind i deres adfærd, opfattelser, værdier og livssyn. Her er det ikke nok bare at spørge dem.

Man skal være nysgerrig, interesseret, udforskende og forsøge at sætte sig i deres sted. Ellers risikerer man blot at reproducere flere af de samme antagelser om sine kunder og deres verden. Coronakrisen har med en vis sandsynlighed påvirket dine kunder eller samarbejdspartnere. Derfor er netop nu et godt tidspunkt til at genbesøge dem og sætte sin ind i deres verden.

Kultur spiser strategi til morgenmad
Når I har reflekteret over, hvordan virksomheden kan nytænkes i en mere bæredygtig retning, kan I begynde at indsamle inputs fra jeres medarbejdere. Oftest sidder medarbejderne inde med værdifuld viden fra ”frontlinjen”. Medarbejdernes adfærd og kultur er en afgørende brik i at ændre virksomheden i en ny bæredygtig retning.

Hvis kulturen ikke følger med, så får vi aldrig vind i sejlene, når virksomhederne skifter grøn kurs. Kultur spiser som bekendt strategi til morgenmad. Hver gang.

Så spørg og involvér også jeres medarbejdere. Uden dem kan I genopdage jer selv til uendelighed, uden der forekommer reelle forandringer. Dét er hverken virksomheden, medarbejderne eller kunderne tjent med.

Genopdag virksomheden ved at genbesøge mennesker
Krisen rummer altså muligheder for at udvikle jeres virksomhed i en mere ansvarlig og bæredygtig retning. Men du kan ikke (gen)tænke eller reflektere dig til større samfundsbidrag. Først må du genbesøge dine kunder, dine leverandører og dine medarbejdere. I fællesskab er de nøglen til at gentænke og genopdage virksomheden. Brug de nye input til at udfordre jeres egne antagelser om verden. Så er I godt på vej.

Den grønne omstilling rummer et enormt forretningspotentiale. Og netop nu er et oplagt tidspunkt til at tage det næste skridt i den rigtige retning.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.