Connect with us

Hvad søger du?

Sustain ReportSustain Report

Andre skriver

Studerende sætter fart på cirkulær økonomi og bæredygtighed

Tekniske universiteter i Norden går sammen om at uddanne studerende og medarbejdere i virksomheder til at sætte fart på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Studerende og medarbejdere i virksomheder skal uddannes til at være katalysatorer for omstilling til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det er tanken i et nyt partnerskab mellem de tekniske universiteter i Norden, som vil udbyde kurser, workshops og en bred vifte af samarbejdsprojekter, der skal fremme cirkulær økonomi. Projektet, der har fået navnet Cataly(c)st, koordineres af DTU og støttes med 1,6 mio. kr. af Nordic Innovation.

”De nordiske lande har potentialet til at være frontløbere i den cirkulære økonomi. Udfordringen er at få omstillingen op i tempo. Her kan de studerende spille en afgørende rolle ved at udarbejde konkrete bud på løsninger til virksomheder, der vil indgå i samarbejder om cirkulær økonomi. Det vil bringe DTU´s forskning og innovation i spil og bidrage til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s verdensmål,” siger Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab på DTU.

Cataly(c)st-projektet strækker sig over de kommende to år og er forankret i DTU Skylab, der danner ramme om en række af projektets aktiviteter. I den første fase er der fokus på at opbygge 25 industripartnerskaber og udbygge samarbejdet med andre tekniske universiteter i Norden. Herefter skal op mod 300 studerende og repræsentanter fra virksomheder samarbejde om udviklingsprojekter, mens andre projekter med deltagelse af op mod 200 virksomheder vil engagere studerende i initiativer, der kan afdække potentialet for cirkulær økonomi.

DTU Skylab skal bidrage til at udvikle kompetencegivende kurser for studerende og medarbejdere i virksomhederne. Derudover skal projektet tilbyde workshops og lunchtalks og skabe et netværk af forandringsagenter med kompetencer i at accelerere bæredygtighed og cirkulær økonomi.

”DTU Skylab er en fantastisk ramme at udvikle Cataly(c)st-projektet i, fordi DTU´s økosystem for innovation har de bedste kontakter til virksomheder og hele startup-miljøet. Samtidig vil projektet giver de studerende mulighed for at bruge deres uddannelse i konkrete projekter med virksomheder. Det er en synergi med et stort potentiale,” siger Tim McAloone fra DTU Mekanik, som deltager i projektet.

Værktøjskasse til cirkulær økonomi

De metoder og værktøjer, som de studerende og repræsentanter fra industrien skal bruge i Cataly(c)st, er allerede udviklet. Det er blandt andet sket i det nordiske projekt Circit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry, hvor DTU Mekanik har udviklet nye redskaber til virksomhedernes arbejde med innovation, udvikling, anvendelse og genbrug af tekniske produkter og systemer.

I Circit-projektet har DTU og de øvrige tekniske universiteter i samarbejdet desuden opbygget en samling med 101 cases på, hvordan store og små virksomheder i Norden har ændret deres forretningsmodel og øvrige arbejdsgange for at undgå spild af ressourcer. Derudover er der i samarbejde med 70 nordiske virksomheder produceret en serie på seks korte håndbøger med metoder og eksempler på, hvordan en virksomhed kan afklare og udvikle mulighederne for en mere cirkulær produktion.

App vurderer omstillingsparathed

I et andet projekt, Matche, Making the Transition to Circular Economy, har forskere på DTU Mekanik udviklet en paratheds-app, hvor virksomheder ved at besvare 30 enkle spørgsmål kan vurdere, hvilke områder af deres forretning, organisation eller produktudvikling, der skal styrkes for at lette overgangen til cirkulær økonomi.

Matche-projektet beskriver otte dimensioner af omstillingsparathed, der strækker sig fra virksomhedens organisation, til nytænkning og innovation af forretningsmodeller, produkter og serviceydelser. Ved at bruge metoden kan virksomheder arbejde systematisk med f.eks. at nedbringe deres forbrug af råvarer, formindske mængden af affald, og reducere deres CO2 aftryk, samtidig med at deres globale konkurrenceevne bliver styrket.

Nordic Innovation støtter Cataly(c)st i forlængelse af de nordiske statsministres vision fra 2019 om, at de nordiske lande skal blive den mest bæredygtige region i verden inden 2030. Nordic Innovation vurderer, at de nordiske lande har de nødvendige styrkepositioner til at være en drivende kraft i den cirkulære økonomi, selv om der er udfordringer med at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling, især nr. 12 om bæredygtig produktion og forbrug og nummer 13 om klimaændringer.

Pressemeddelelsen er skrevet af DTU d. 23. februar 2021.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.